брой 16 // 21.04.2017

Към capital.bg
#16

Автоматизацията ще засегне все повече професии, ще реши някои проблеми и ще задълбочи други. Ключът към по-доброто бъдеще остават обучението и образованието.

Работната ръка на бъдещето

Към темата на броя

©