Капитал
Обратно към статията

Как блокчейнът ще преобрази бизнеса

От статия в Harvard Business Review, предоставена от "Майкрософт"

От Капитал
3 ноември 2017


Възниква нова интелигентна глобална икономика, базирана на иновативна платформа на доверието.
Политическият икономист Франсис Фукуяма прогнозира бъдеще, в което социалният капитал ще бъде толкова важен, колкото и физическият и само обществата с висока степен на доверие ще могат да създадат мащабни организации, способни да се конкурират в новата икономика.

Две десетилетия по-късно един невероятен инструмент заздравява обществените основи на всяка бизнес сделка - блокчейнът (Blockchain). Първоначално придобила известност като технология, свързана с криптовалутата Bitcoin, днес тя разширява обсега си с финансови операции в целия свят.

Блокчейнът е криптографски защитен споделен пласт от данни, който компаниите могат да използват за дигитално проследяване на собствеността върху активите, като заедно с това откриват нови възможности за сътрудничество и творчески бизнес модели. Като споделен източник на доверие технологията може да разшири капацитета на дигиталната трансформация от една компания до процесите, в които тя участва със своите доставчици, клиенти и партньори.

Блокчейн работи като интелигентна счетоводна книга, която изгражда доверие и е единствен източник за удостоверяване. Можете да си я представите като екселска таблица, но с няколко ключови разлики:
1. Данните, включени в нея, не подлежат на промяна - на практика могат да се записват само нови.

2. Криптографската защита генерира високо равнище на доверие, че данните не могат да се манипулират.

3. Споделена е между множество потребители.

И накрая - разполага с механизъм, нещо като консенсусен алгоритъм, който определя какво да се слага в таблицата по взаимно съгласие на нейните потребители.

Резултат от всичко това е сключването на "интелигентни договори". Предоставяните в процеса данни, както и самият процес - с последователно атестиращо записване на взаимодействията между участниците, ще са и атестационни. По този начин се увеличава отчетността, осигурява се прозрачност от начало докрай, а това съответно би довело и до по-добри бизнес решения.

Представете си компания, която произвежда сладолед и продава продуктите си на търговци от цял свят. Различните маршрути от фермата до крайния потребител обикновено са комбинация от камиони, кораби, самолети и складове. Базираното на блокчейн решение ще запечата информация за продукта от участниците в цялата верига. Данните могат да послужат и като удостоверение за мястото му на произход, включително кравите, от които е дошло млякото, и земеделската земя, от която е добита ванилията.

Блокчейнът ще записва регистрирани атестации, които са важни за участниците във веригата от производителите до потребителите, като същевременно може да гарантира, че се спазват добри практики. Технологията може да се използва за автоматично определяне, наблюдение и прилагане на споразумения във веригата за доставки. Например, когато стоките се доставят на крайния получател, интелигентният договор може автоматично да задейства плащанията, а когато има спорове - да определи уреждането на възникналите претенции. Използването на тази технология би предотвратило възможните негативни последствия от недобросъвестни действия, както и разпространението на фалшиви продукти.

Милиарди долари се инвестират в блокчейн, а някои от най-умните хора на планетата са ангажирани с разбирането как тази технология може да преобрази бизнеса и индустриите. Потенциалното й въздействие кара предприятията да преосмислят съществуващите бизнес модели, да преразгледат възможностите, които по-рано не са смятали за жизнеспособни, и да тестват границите на нови.

Възниква нова интелигентна глобална икономика, базирана на иновативна дигитална платформа на доверието. Тя създава благоприятна среда с нови посоки и неограничени възможности. И организациите, които са гъвкави - дотолкова, че да могат да се пресъздадат по един търговски жизнеспособен начин, ще процъфтяват в дигиталната ера.

[Shutterstock]