Капитал - Участници в дебати http://www.capital.bg/rss/?rubrid=2345 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Трябва да се въведе принципа "обществени пари за обществени блага" http://www.capital.bg/uchastnici_v_debatite/2017/09/18/3043864_triabva_da_se_vuvede_principa_obshtestveni_pari_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3016385.jpg" alt="" /><br />Разбираемо най-активни в дискусиите за изработване на национална позиция на България по Oбщата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. са земеделските браншови организации.<br />Засега преобладават мненията за запазване на СЕПП (схема за единно плащане на площ), запазване на необвързаната с производството и обвързаната с производството подкрепа, гарантиране на доходите на фермите чрез въвеждане на инструменти за намаляване на рисковете (пазарни, климатични, фитосанитарни т.н.).<br />... 3043864 Стоилко Апостолов http://www.capital.bg/uchastnici_v_debatite/2017/09/18/3043864_triabva_da_se_vuvede_principa_obshtestveni_pari_za/?ref=rss#comments Mon, 18 Sep 2017 12:45:00 +0300 Не бива да се задълбочава екологизирането http://www.capital.bg/uchastnici_v_debatite/2017/09/18/3043866_ne_biva_da_se_zadulbochava_ekologiziraneto/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3016566.jpg" alt="" /><br />Асоциацията на земеделските производители в България подкрепя "Позиция на земеделската общност в България относно бъдещата Общa селскостопанска политика (ОСП) след 2020", в която частта за екологизиране е застъпена тази теза:<br /><br />Въведеното от 2015 г. в ОСП "екологизиране" трябва да бъде рационализирано и опростено чрез прилагане на практики, съответстващи на обичайните селскостопански дейности, извършвани от фермерите, без да се подкопава производствения потенциал на селското... 3043866 Таня Дъбнишка http://www.capital.bg/uchastnici_v_debatite/2017/09/18/3043866_ne_biva_da_se_zadulbochava_ekologiziraneto/?ref=rss#comments Mon, 18 Sep 2017 12:45:00 +0300