Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Задава се ураган от два нови международни счетоводни стандарта http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/22/2939926_zadava_se_uragan_ot_dva_novi_mejdunarodni_schetovodni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2939929.jpg" alt="" /><br />Добре известно е, че ураганите както засягат огромен брой субекти, така и щетите от тях за неподготвените са значителни, понякога катастрофални. Двете характеристики на това явление ни подтикват да се сетим за това клише като аналогия със задаващите се нови МСФО 15 и 16.<br /><br />МСФО 15 Приходи от договори с клиенти влиза в сила от 1 януари 2018 и трябва да бъде приложен от всички компании, които имат приходи, различни от лихви и застраховки. Това означава, че всички без банките и... 2939926 Георги Николов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/22/2939926_zadava_se_uragan_ot_dva_novi_mejdunarodni_schetovodni/?ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 14:55:00 +0200 Какво е облагането в най-предпочитаните офшорни зони http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/20/2938399_kakvo_e_oblaganeto_v_nai-predpochitanite_ofshorni_zoni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2938416.jpg" alt="" /><br />Често се дискутира темата, че богатите и влиятелни личности от цял свят укриват данъци в различни държави с преференциални данъчни режими. Често за тези държави се използва определението "данъчен рай".<br /><br />Повечето хора сигурно са чували имената на тези държави, но дали са се интересували какво ги прави толкова привлекателни за онзи 1% от населението на света, който държи капиталите. Затова в статията ще разгледаме някои от тези така наречени tax haven countries.<br /><br />Бахамите... 2938399 Методи Христов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/20/2938399_kakvo_e_oblaganeto_v_nai-predpochitanite_ofshorni_zoni/?ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 15:48:00 +0200 Почти нулева година за пазара на труда http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/19/2937595_pochti_nuleva_godina_za_pazara_na_truda/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2937596.jpg" alt="" /><br />През 2016 г. броят на заетите се понижава до 3.017 млн., което е спад с 19.2 хил. души спрямо 2015 г.След силните за пазара на труда 2014 и 2015 г., в които броят на заетите в икономиката се увеличи с близо 100 хил. души, през 2016 г. се затвърдиха отдавна видимите признаци на "охлаждане" на възстановяването.<br /><br />Обръщане на посоката<br /><br />Въпреки някои позитивни тенденции като продължаващия спад на безработицата, ръста на възнагражденията и увеличаването на броя на наетите на... 2937595 Явор Алексиев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/19/2937595_pochti_nuleva_godina_za_pazara_na_truda/?ref=rss#comments Sun, 19 Mar 2017 13:15:00 +0200 Еврофинансиране за разработване на иновации за бизнеса http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/15/2935242_evrofinansirane_za_razrabotvane_na_inovacii_za_biznesa/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2935244.jpg" alt="" /><br />Авторът Деница Николова е управляващ партньор в консултантска компания "ИЮ консулт", член на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). През април се очаква да бъде обявен прием на проекти.<br /><br />Кандидатите ще могат да получат между 100 хил. и 1 млн. лв.С голямо закъснение през април се очаква да започне процедурата за финансиране на проекти за "Разработване на продуктови и производствени иновации" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".... 2935242 Деница Николова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/15/2935242_evrofinansirane_za_razrabotvane_na_inovacii_za_biznesa/?ref=rss#comments Wed, 15 Mar 2017 11:38:00 +0200 Майките в борбата с НОИ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/13/2934054_maikite_v_borbata_s_noi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2934167.jpg" alt="" /><br />Майка<br /><br />Проверявайки в "Уикипедия" за майката, четем следното: Майката е родител от женски пол. Майка може да бъде и жена, която е осиновила или която е отгледала дете. Думата "мама" съществува в почти всички световни езици. Тъй като сричката "ма" е една от най-лесните за произнасяне, най-често това е първото, което детето се научава да казва.<br /><br />Новото общество<br /><br />Майките се обединяват. По детските площадки и градинки се зароди едно ново общество – обществото на... 2934054 Деница Ангелова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/13/2934054_maikite_v_borbata_s_noi/?ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 16:51:00 +0200 Изключването на влогове от гаранцията по отменения закон противоречи на правото на ЕС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/12/2929263_izkljuchvaneto_na_vlogove_ot_garanciiata_po_otmeneniia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2931853.jpg" alt="" /><br />Поставянето, през ноември 2014 г., под особен надзор на четвъртата по големина тогава банка в България (Корпоративна търговска банка, "КТБ") и откриването на производство по нейната несъстоятелност през април 2015 г. остави хиляди вложители в КТБ без достъп до техните влогове. По-късно част от вложителите получиха, макар и с голямо закъснение, гарантираната сума в размер на 196 000 лв. на вложител.<br /><br />Синдиците на КТБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банки ("ФГВБ"), обаче,... 2929263 Дамян Симеонов, адв. дружество Боянов и ко http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/12/2929263_izkljuchvaneto_na_vlogove_ot_garanciiata_po_otmeneniia/?ref=rss#comments Sun, 12 Mar 2017 14:10:00 +0200 Доказване на дистанционно подадени нареждания на капиталовия пазар http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/08/2931065_dokazvane_na_distancionno_podadeni_narejdaniia_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2931066.jpg" alt="" /><br />Измина почти десетилетие, откакто на 1 ноември 2007 г. влезе в сила Директивата за пазарите на финансови инструменти и съпътстващото я законодателство (т.нар. MiFID I). Сега, когато европейските капиталови пазари са в очакване на започването на прилагането на новото европейско законодателство, известно като MiFID II1, и която дата бе отложена за началото на 2018 г., може да бъде направен анализ дали и доколко изискванията на MiFID I биха могли да създадат годен доказателствен материал при... 2931065 Дамян Лешев, Елеонора Матеина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/08/2931065_dokazvane_na_distancionno_podadeni_narejdaniia_na/?ref=rss#comments Wed, 08 Mar 2017 10:54:00 +0200 Промени в правата за обезщетения за безработица от НОИ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/06/2929651_promeni_v_pravata_za_obezshteteniia_za_bezrabotica_ot/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2929652.jpg" alt="" /><br />Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в глава четвърта "Обезщетения" на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ).<br />Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:<br /><br />- са се... 2929651 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/06/2929651_promeni_v_pravata_za_obezshteteniia_za_bezrabotica_ot/?ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 12:27:00 +0200 Запорът на банкови сметки в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/05/2923351_zaporut_na_bankovi_smetki_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2923573.jpg" alt="" /><br />С издаването на европейската заповед за запор на банкови сметки започва същинският етап по налагането на обезпечителната мярка.Край на тромавите процедури по изпълнението върху парични вземания в чужбина. Съгласно последните изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), които станаха факт на 18 януари тази година, кредиторите ще могат да обезпечават своите искове срещу длъжниците си чрез налагането на запор върху банковите им сметки в чужбина. Със същото се цели да се спре порочната... 2923351 Петър Куленски, McGregor и Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/05/2923351_zaporut_na_bankovi_smetki_v_chujbina/?ref=rss#comments Sun, 05 Mar 2017 11:23:00 +0200 Четири предизвикателства в обществените поръчки http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/01/2926967_chetiri_predizvikatelstva_v_obshtestvenite_poruchki/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2926988.jpg" alt="" /><br />България е в средата на програмния цикъл 2014 - 2020 и на прага на избори за нов парламент. Всичко това прави въпросите, свързани с разходване на средства от европейските фондове и държавния бюджет, все по-актуални теми. Ето защо ви представяме четири от най-често срещаните предизвикателства в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които следва да имате предвид, в случай че решите да осъществявате бизнес с държавата.<br /><br />1. Дружества, които са част от международна група, могат да бъдат... 2926967 Милен Райков, Радослав Маринков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/01/2926967_chetiri_predizvikatelstva_v_obshtestvenite_poruchki/?ref=rss#comments Wed, 01 Mar 2017 12:23:00 +0200 Трудов или граждански договор http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/27/2925371_trudov_ili_grajdanski_dogovor/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2925378.jpg" alt="" /><br />Когато едно лице трябва да бъде наето за извършването на определена работа, това може да се случи по два начина – чрез трудов договор или чрез граждански договор. Различията между двата договора са много и обхващат широк кръг от теми. Характерът на договора се определя от съдържанието, а не от наименованието – иначе казано, дори един договор да е озаглавен като граждански, ако в съдържанието му се срещат реквизитите на трудовия договор, той трябва да се третира като такъв.<br />... 2925371 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/27/2925371_trudov_ili_grajdanski_dogovor/?ref=rss#comments Mon, 27 Feb 2017 11:05:00 +0200 Държавната такса за възражения срещу неприети вземания в несъстоятелността на КТБ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/22/2922656_durjavnata_taksa_za_vuzrajeniia_sreshtu_neprieti/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2458494.jpg" alt="" /><br />Авторът Дамян Симеонов е адвокат и съдружник адвокатско дружество "Боянов и Ко."Само малка част от съдиите приемат, че държавна такса изобщо не се дължи или че се дължи проста такса, варираща от 15 до 80 лв., според различни съдебни състави. Отнемането преди две години на лиценза на четвъртата по големина банка в България – КТБ, и последвалото производство по нейната несъстоятелност, освен че създадоха значителни политически, социални и финансово-икономически турбуленции, незатихнали и до... 2922656 Дамян Симеонов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/22/2922656_durjavnata_taksa_za_vuzrajeniia_sreshtu_neprieti/?ref=rss#comments Wed, 22 Feb 2017 12:35:00 +0200 Електронна търговия - какво ново ни готви ЕК http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/19/2918596_elektronna_turgoviia_-_kakvo_novo_ni_gotvi_ek/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2919400.jpg" alt="" /><br />Търговец не може да блокира с технически средства достъпа до онлайн интерфейса на потребител на база националност и място на пребиваване без съгласието му.Електронната търговия е един от стимулите за развитие на икономиката както на България, така и на целия Европейски съюз (ЕС). Съгласно статистиката през 2014 г. делът на електронната търговия на дребно в ЕС е нараснал с 13.7% в сравнение с предходната година и е достигнал размер от общо около 370 млрд. евро, което показва необходимостта от... 2918596 Стефана Цекова, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/19/2918596_elektronna_turgoviia_-_kakvo_novo_ni_gotvi_ek/?ref=rss#comments Sun, 19 Feb 2017 15:00:00 +0200 Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Дунав http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/15/2918756_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2595870.jpg" alt="" /><br />Авторът Васил Зарков е мениджър проекти за развитие в Българо-австрийска консултантска компания, член на БАКЕПВ одобрените транснационални проекти досега участват 60 бенефициери от България. В резултат на глобализацията държавите са все по-взаимозависими и проблемите трябва да бъдат решавани на международно равнище. Създаването на макрорегионални стратегии (МРС) е насърчавано от редица държави и региони на ЕС като допълнение към традиционните политики на страните относно пространственото... 2918756 Васил Зарков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/15/2918756_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss#comments Wed, 15 Feb 2017 13:20:00 +0200 Новото производство по стабилизация на търговец http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/12/2910333_novoto_proizvodstvo_po_stabilizaciia_na_turgovec/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2911032.jpg" alt="" /><br />Търговецът трябва да изготви план за стабилизация, да предостави нови гаранции и срокове за плащания, удовлетворяващи кредиторите.В последните няколко години все повече нараства броят на инициираните производства по несъстоятелност срещу търговци. Във връзка с това много често в бизнеса се поставя въпросът как би могло да се предотврати производството по несъстоятелност и търговецът да се стабилизира извън рамките му.<br /><br />Окончателното приемане на новото "Производство по стабилизация на... 2910333 Десислава Анастасова, CMS Sofia http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/12/2910333_novoto_proizvodstvo_po_stabilizaciia_na_turgovec/?ref=rss#comments Sun, 12 Feb 2017 11:07:00 +0200 Отчитане на разходи по кредитни и дебитни карти http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/06/2913216_otchitane_na_razhodi_po_kreditni_i_debitni_karti/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2913215.jpg" alt="" /><br />Употребата на книжните пари постепенно намалява за сметка на платежни инструменти, които ни дават възможност да извършваме безналични разплащания. Това е естествен ход на еволюцията на монетарната система, който е задвижван от стремежа за постигане на по–голямо удобство по отношение на използването на паричните средства, както и до съкращаване на времето, което е необходимо за осигуряване на паричните ресурси.<br /><br />В наши дни онлайн търговията се поддържа единствено на база на... 2913216 Методи Христов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/06/2913216_otchitane_na_razhodi_po_kreditni_i_debitni_karti/?ref=rss#comments Mon, 06 Feb 2017 16:10:00 +0200 Защитен или ощетен? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/05/2911283_zashtiten_ili_oshteten/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2911281.jpg" alt="" /><br />Промените предвиждат по-добра защита на кредитора, но утежняват процедурата по удовлетворяването му.В последните дни на 2016 г. влязоха в сила съществени промени по отношение на особените залози, част от които са свързани със заявяване вписването на обстоятелства в регистъра, защита на обезпечените кредитори и редът за изпълнение. В допълнение дейността на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) преминава от Министерството на правосъдието към Агенция по вписванията, като се предвижда... 2911283 Борислава Пиперкова, CMS http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/05/2911283_zashtiten_ili_oshteten/?ref=rss#comments Sun, 05 Feb 2017 14:44:00 +0200 Регистрация на кредитни посредници http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/29/2907738_registraciia_na_kreditni_posrednici/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2907751.jpg" alt="" /><br />Вписаните посредници имат право да извършват дейност както на територията на България, така и на територията на друга държава членка от ЕС.След продължило години очакване за нормативно регулиране дейността на кредитните посредници и защита на интересите на потребителите при договаряне на кредити, през юли 2016 г. в съответствие с Директива 2014/17 на Европейския парламент и на Съвета от 04 февруари 2014 г. беше приет Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители ("ЗКНИП" или "Закона"), в... 2907738 Енчо Динев, адв. дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/29/2907738_registraciia_na_kreditni_posrednici/?ref=rss#comments Sun, 29 Jan 2017 11:26:00 +0200 Какво се случва при влязъл в сила акт за възстановяване или прихващане на данъци и осигуровки http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/25/2906279_kakvo_se_sluchva_pri_vliazul_v_sila_akt_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2906278.jpg" alt="" /><br />Актът за възстановяване или прихващане (АПВ) е вид данъчен акт, който се издава в производство по проверка въз основа на искане на данъчно задълженото лице или по инициатива на органа на приходите. Съобразно чл. 129, ал. 7 от ДОПК обжалването на данъчния акт за възстановяване или прихващане става по реда, предвиден за ревизионните актове. За разлика от ревизионния акт АПВ се издава след извършване на проверка, т.е. не се провежда ревизионно производство.<br /><br />Производството за прихващане... 2906279 Любомир Владикин http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/25/2906279_kakvo_se_sluchva_pri_vliazul_v_sila_akt_za/?ref=rss#comments Wed, 25 Jan 2017 11:47:00 +0200 Доходи и данъчни облекчения на физическите лица http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/23/2904967_dohodi_i_danuchni_oblekcheniia_na_fizicheskite_lica/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2904968.jpg" alt="" /><br />Облагането и декларирането на доходите на физическите лица е регламентирано в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За кои доходи трябва да се подава ГДД от физическите лица за 2016 г.<br /><br />- Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;<br />- Доходи от друга стопанска дейност – като земеделски производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови правоотношения, от продажба на изобретения, произведения... 2904967 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/23/2904967_dohodi_i_danuchni_oblekcheniia_na_fizicheskite_lica/?ref=rss#comments Mon, 23 Jan 2017 14:32:00 +0200 Възможности за финансиране на обучение в строителство, туризъм и производство http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/18/2901663_vuzmojnosti_za_finansirane_na_obuchenie_v_stroitelstvo/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2901665.jpg" alt="" /><br />Авторът Велина Савчева е главен експерт "Европейски програми" в "Елана инвестмънт" и член на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)Минимум 50% от обучаваните трябва да са безработни. От 5 януари до 7 март по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се приемат проекти по процедурата "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността". Тя е предназначена за фирми от производството, строителството и туристическия... 2901663 Велина Савчева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/18/2901663_vuzmojnosti_za_finansirane_na_obuchenie_v_stroitelstvo/?ref=rss#comments Wed, 18 Jan 2017 13:06:00 +0200 Новости при документирането на финансови сделки в България http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/15/2897852_novosti_pri_dokumentiraneto_na_finansovi_sdelki_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2898377.jpg" alt="" /><br />Може да се очаква засилване на процеса по уеднаквяването на финансовата документация, използвана в България, с утвърдените международни пазарни стандарти.1. Договори за кредит<br /><br />Начинът за документиране на договори за кредит зависи от конкретните обстоятелства. Така, когато местни банки финансират местни предприятия, най-често се използват опростени договори, без уговорки за синдикиране на кредита. При синдикирани или значителни по размер финансирания с международен елемент (напр.... 2897852 Цветан Крумов, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/15/2897852_novosti_pri_dokumentiraneto_na_finansovi_sdelki_v/?ref=rss#comments Sun, 15 Jan 2017 12:59:00 +0200 Промени в осигуряването през 2017 година http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/11/2898079_promeni_v_osiguriavaneto_prez_2017_godina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2898080.jpg" alt="" /><br />В началото на 2017 г. отново правим преглед на промените в осигурителното законодателство. Законът за бюджета на ДОО за 2017 г. (ЗБДОО) вече е приет, а в тази статия ще разгледам основните параметри на бюджета на ДОО, свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход, както и някои промени, които той налага в Кодекса за социално осигуряване (КСО).<br /><br />Осигурителни вноски<br /><br />През 2017 г. има увеличение в процентите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" с 1 процентен пункт.... 2898079 Георги Димитров, Kreston Bulmar http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/11/2898079_promeni_v_osiguriavaneto_prez_2017_godina/?ref=rss#comments Wed, 11 Jan 2017 17:49:00 +0200 Законната лихва за забава може да загуби своя санкциониращ ефект http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/09/2896727_zakonnata_lihva_za_zabava_moje_da_zagubi_svoia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2201389.jpg" alt="" /><br />адв. Николай Цветанов, "Пенков, Марков и партньори"Намалението на размера на лихвата ще доведе до стимулиране на забавата на плащанията и недобросъвестните платци. От юни 2016 г. в Народното събрание е внесен проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Вносителите (Вили Лилков и група народни представители) предлагат с него да бъде определен нов занижен до 4% максимален размер на законната лихва, дължима от физически лица и 8% от търговци. Предлагат... 2896727 адв. Николай Цветанов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/09/2896727_zakonnata_lihva_za_zabava_moje_da_zagubi_svoia/?ref=rss#comments Mon, 09 Jan 2017 17:09:00 +0200 На какви критерии трябва да отговарят козметичните продукти в ЕС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/08/2891801_na_kakvi_kriterii_triabva_da_otgovariat_kozmetichnite/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2894023.jpg" alt="" /><br />Законосъобразност, достоверност, доказателствена обосновка, честност, справедливост и вземане на информирано решение са шестте общи критерия, прилагани при оценка на козметичните претенции. Европейският пазар на козметични продукти е изключително атрактивен и конкурентоспособен поради голямото разнообразие и широката продуктова категория, която обхваща шампоани, дезодоранти, пасти за зъби, сапуни, кремове и др. Ето защо от изключителна важност за европейските потребители е да имат ясна и... 2891801 Юлиан Спасов, McGregor and Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/08/2891801_na_kakvi_kriterii_triabva_da_otgovariat_kozmetichnite/?ref=rss#comments Sun, 08 Jan 2017 13:06:00 +0200 Финансиране за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/04/2893540_finansirane_za_transnacionalni_i_dunavski_partnyorstva/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_840299.jpg" alt="" /><br />Задължително е кандидатите да участват заедно с поне един партньор от друга страна от ЕС.В началото на 2017 г. Министерството на труда на социалната политика планира да обяви процедура за финансиране на проекти за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.".<br /><br />Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страните от ЕС чрез трансфер и въвеждане на... 2893540 Деница Николова, управляващ партньор, ИЮ консулт, член на БАКЕП http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/04/2893540_finansirane_za_transnacionalni_i_dunavski_partnyorstva/?ref=rss#comments Wed, 04 Jan 2017 12:02:00 +0200