Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Какво е важно за командировките в страната и в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/26/2960467_kakvo_e_vajno_za_komandirovkite_v_stranata_i_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2960466.jpg" alt="" /><br />Командировката е едностранна промяна на мястото на работа на работника и служителя, без да се променя характерът на работа. Работодателят изпраща командированите лица да извършат конкретна служебна работа в друго населено място или в чужбина. Необходимостта от командировка се определя от работодателя, а също така и кой работник или служител да бъде командирован, къде и за какъв период да се проведе командировката. По време на командировката работниците или служителите изпълняват обичайните си... 2960467 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/26/2960467_kakvo_e_vajno_za_komandirovkite_v_stranata_i_v_chujbina/?ref=rss#comments Wed, 26 Apr 2017 14:50:00 +0300 Решение на Съда на ЕС изясни важни въпроси относно финансовите обезпечения http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2017/04/24/2955612_reshenie_na_suda_na_es_iziasni_vajni_vuprosi_otnosno/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2958210.jpg" alt="" /><br />Решението на СЕС дава възможност да се структурира замяна на първоначалното обезпечено вземане с друго, напълно ново, но така че новото вземане да се ползва от обезпечение, учредено преди неговото възникване. 1. Използване на финансово обезпечение върху банкови сметки за обезпечаване на заеми в практиката на българските банки<br /><br />В практиката у нас Законът за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) се използва най-често от банките за обезпечаване на заеми чрез финансово обезпечение с... 2955612 Цветан Крумов, адвокат, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2017/04/24/2955612_reshenie_na_suda_na_es_iziasni_vajni_vuprosi_otnosno/?ref=rss#comments Mon, 24 Apr 2017 12:34:00 +0300 Неравнопоставеност между вериги, доставчици и потребители http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2954516_neravnopostavenost_mejdu_verigi_dostavchici_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2955210.jpg" alt="" /><br />Авторът Люба Бозова-Пешовска е адвокат в адв. дружество Mc Gregor and Partners. В Закона за защита на конкуренцията липсва легална дефиниция на понятието "злоупотреба с по-силна позиция при договаряне"През лятото на 2015 г. след продължителни обществени дебати в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е въведен нов институт, забраняващ "злоупотреба с по-силна позиция при договаряне", с което се разширява кръгът на предприятията, чиито едностранни действия и поведения подлежат на контрол от... 2954516 Люба Бозова-Пешовска http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2954516_neravnopostavenost_mejdu_verigi_dostavchici_i/?ref=rss#comments Wed, 19 Apr 2017 12:03:00 +0300 Поверителност по мярка http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2955447_poveritelnost_po_miarka/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2955492.jpg" alt="" /><br />Go Digital ("дигитализирай се") е тенденция, от която бизнесът не може да остане встрани. Социалните мрежи, Big Data, Internet of Things предоставят нови възможности за рекламиране на продукти, комуникация с клиенти и въвеждане на по-ефективни системи за достигане до потребителите в компаниите. Тези новости не са подценени и на законодателно ниво. Европейският съюз работи върху въвеждането на единен дигитален пазар, който да премахне бариерите пред онлайн доставки на стоки и услуги. Влизането в... 2955447 Регина Kолева, Таня Сивасарева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2955447_poveritelnost_po_miarka/?ref=rss#comments Wed, 19 Apr 2017 10:51:00 +0300 Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Черно море http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/12/2952312_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2952314.jpg" alt="" /><br />Авторът Васил Зарков е мениджър проекти за развитие в "Българо-австрийска консултантска компания"Срокът за подаване на проекти изтича на 31 май, прием ще има и догодина. На 31 януари започна приемът на проектни предложения по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2014 - 2020", като крайният срок е 31 май 2017 г. Програмата е една от 6-те оперативни програми за трансгранично сътрудничество на България и основната й цел е "подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на... 2952312 Васил Зарков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/12/2952312_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss#comments Wed, 12 Apr 2017 11:52:00 +0300 Справка за изплатените през 2016 г. доходи на физически лица. http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/10/2950935_spravka_za_izplatenite_prez_2016_g_dohodi_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2950946.jpg" alt="" /><br />При изготвяне на справките за годишното счетоводно приключване на предприятията счетоводителите и ТРЗ специалистите трябва да имат предвид изготвянето на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Ще разкажа накратко кои са лицата, задължени да подават информация с тази справка, както и в какви срокове, къде се представя справката, а също и какви доходи се посочват в нея.<br /><br />На първо място, разбира се, са задължените да подават информация лица – това са предприятията или самоосигуряващите се лица по... 2950935 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/10/2950935_spravka_za_izplatenite_prez_2016_g_dohodi_na/?ref=rss#comments Mon, 10 Apr 2017 12:23:00 +0300 Синергията между държавната администрация и технологичния напредък http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/09/2948281_sinergiiata_mejdu_durjavnata_administraciia_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2949002.jpg" alt="" /><br />НАП промени дългогодишната си практика и все повече хартиени документи могат да бъдат заменени с електронни. Терминът synergy произлиза от гръцкото συνέργια и буквално означава "работят заедно". В бизнес взаимоотношенията пък се приема, че постигането на синергия означава, че работата в екип дава по-добър резултат, отколкото работата на отделния човек. Във взаимовръзката между хората и новите технологии синергията изразява комбинацията от силните страни на човека и неограничените възможности на... 2948281 Диана Караиванова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/09/2948281_sinergiiata_mejdu_durjavnata_administraciia_i/?ref=rss#comments Sun, 09 Apr 2017 12:47:00 +0300 Хеджиращите договори – все по-сложни, все по-необходими http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/05/2948586_hedjirashtite_dogovori_vse_po-slojni_vse_po-neobhodimi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2857901.jpg" alt="" /><br />Автори<br /><br />Жулиета Мандажиева, Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"<br /><br />Деян Манковски, MBAВ последните години доста банки, включително в България, направиха сключването на договора за хеджиране задължително условие за отпускане на кредит.Хеджиращите договори могат да бъдат полезен инструмент за управление на различни присъщи рискове, но изискват висока финансова и правна култура. Напоследък се заговори за дългоочаквано покачване на лихвите, прокрадна се и намек за... 2948586 Жулиета Мандажиева, Деян Манковски http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/05/2948586_hedjirashtite_dogovori_vse_po-slojni_vse_po-neobhodimi/?ref=rss#comments Wed, 05 Apr 2017 16:25:00 +0300 Пробив в сигурността на данните – какво да правим http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/03/2947015_probiv_v_sigurnostta_na_dannite_kakvo_da_pravim/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2947017.jpg" alt="" /><br />Продължение на текста "Още регулация на личните данни: бреме или възможност" от 27 март<br /><br />Изтичането на конфиденциална информация безспорно е една от най-чувствителните теми за бизнеса днес. И статистиките потвърждават това. Пробивът в системите на Anthem Inc. (втората по-големина социалноосигурителна компания в САЩ) предизвика изтичането на данни на 78.8 млн. физически лица, а случаят "Досиетата от Панама" (Panama Papers) разкри обвързаности на стотици известни личности с офшорни... 2947015 Таня Стивасарева, Регина Колева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/03/2947015_probiv_v_sigurnostta_na_dannite_kakvo_da_pravim/?ref=rss#comments Mon, 03 Apr 2017 13:06:00 +0300 Автоматизиране на обществените поръчки – възлагане и изпълнение http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/02/2945632_avtomatizirane_na_obshtestvenite_poruchki_vuzlagane_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2945684.jpg" alt="" /><br />Въпреки детайлната регулация все още се правят много грешки от възложителите при организиране на поръчки.Когато се говори за обществени поръчки, основната тема е провеждането на процедурата, а не изпълнението на договора. Кое ни занимава в обществените поръчки най-често - честни ли си критериите, достатъчни ли са сроковете за подаване на оферти, безпристрастно ли е оценяването. Договорът се подписва и европейските директиви, както и ЗОП (Законът за обществените поръчки) приключват там. Появяват... 2945632 Павлин Стоянов, CMS http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/02/2945632_avtomatizirane_na_obshtestvenite_poruchki_vuzlagane_i/?ref=rss#comments Sun, 02 Apr 2017 11:54:00 +0300 Още регулация на личните данни: бреме или възможност http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/27/2942699_oshte_regulaciia_na_lichnite_danni_breme_ili_vuzmojnost/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2942703.jpg" alt="" /><br />Новият регламент на Европейския съюз (2016/679) изведе личните данни на предни позиции в приоритетите на бизнеса. Макар в голямата си част да затвърждава вече съществуващи положения на действащото законодателство и съдебната практика, новият регламент значително повишава риска за компаниите, тъй като предвижда санкции до 4% от световния оборот. Наред с това се разширява териториалният обхват на европейското законодателство за защита на личните данни, което ще се прилага и към предлагането на... 2942699 Таня Стивасарева, Регина Колева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/27/2942699_oshte_regulaciia_na_lichnite_danni_breme_ili_vuzmojnost/?ref=rss#comments Mon, 27 Mar 2017 12:59:00 +0300 Изграждането на инфраструктура за електромобили – мисията (не)възможна http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/26/2939848_izgrajdaneto_na_infrastruktura_za_elektromobili/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2940374.jpg" alt="" /><br />Фрагментираната и донякъде объркваща нормативна база е сериозна пречка за изграждане на зарядната инфраструктура за електромобили.Изграждането на зарядна инфраструктура за електромобили е един от най-значимите фактори за насърчаване по-широкомащабното навлизане на електрически превозни средства наред с данъчните облекчения и финансови премии при закупуване на такива превозни средства. Но докато финансовите стимули биха насърчили единици, липсата на подходяща мрежа от зарядни колонки на градско... 2939848 Дарина Балтаджиева, Габриела Едрева, CMS София http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/26/2939848_izgrajdaneto_na_infrastruktura_za_elektromobili/?ref=rss#comments Sun, 26 Mar 2017 13:25:00 +0300 Задава се ураган от два нови международни счетоводни стандарта http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/22/2939926_zadava_se_uragan_ot_dva_novi_mejdunarodni_schetovodni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2939929.jpg" alt="" /><br />Добре известно е, че ураганите както засягат огромен брой субекти, така и щетите от тях за неподготвените са значителни, понякога катастрофални. Двете характеристики на това явление ни подтикват да се сетим за това клише като аналогия със задаващите се нови МСФО 15 и 16.<br /><br />МСФО 15 Приходи от договори с клиенти влиза в сила от 1 януари 2018 и трябва да бъде приложен от всички компании, които имат приходи, различни от лихви и застраховки. Това означава, че всички без банките и... 2939926 Георги Николов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/22/2939926_zadava_se_uragan_ot_dva_novi_mejdunarodni_schetovodni/?ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 14:55:00 +0200 Какво е облагането в най-предпочитаните офшорни зони http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/20/2938399_kakvo_e_oblaganeto_v_nai-predpochitanite_ofshorni_zoni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2938416.jpg" alt="" /><br />Често се дискутира темата, че богатите и влиятелни личности от цял свят укриват данъци в различни държави с преференциални данъчни режими. Често за тези държави се използва определението "данъчен рай".<br /><br />Повечето хора сигурно са чували имената на тези държави, но дали са се интересували какво ги прави толкова привлекателни за онзи 1% от населението на света, който държи капиталите. Затова в статията ще разгледаме някои от тези така наречени tax haven countries.<br /><br />Бахамите... 2938399 Методи Христов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/20/2938399_kakvo_e_oblaganeto_v_nai-predpochitanite_ofshorni_zoni/?ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 15:48:00 +0200 Почти нулева година за пазара на труда http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/19/2937595_pochti_nuleva_godina_za_pazara_na_truda/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2937596.jpg" alt="" /><br />През 2016 г. броят на заетите се понижава до 3.017 млн., което е спад с 19.2 хил. души спрямо 2015 г.След силните за пазара на труда 2014 и 2015 г., в които броят на заетите в икономиката се увеличи с близо 100 хил. души, през 2016 г. се затвърдиха отдавна видимите признаци на "охлаждане" на възстановяването.<br /><br />Обръщане на посоката<br /><br />Въпреки някои позитивни тенденции като продължаващия спад на безработицата, ръста на възнагражденията и увеличаването на броя на наетите на... 2937595 Явор Алексиев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/19/2937595_pochti_nuleva_godina_za_pazara_na_truda/?ref=rss#comments Sun, 19 Mar 2017 13:15:00 +0200 Еврофинансиране за разработване на иновации за бизнеса http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/15/2935242_evrofinansirane_za_razrabotvane_na_inovacii_za_biznesa/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2935244.jpg" alt="" /><br />Авторът Деница Николова е управляващ партньор в консултантска компания "ИЮ консулт", член на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). През април се очаква да бъде обявен прием на проекти.<br /><br />Кандидатите ще могат да получат между 100 хил. и 1 млн. лв.С голямо закъснение през април се очаква да започне процедурата за финансиране на проекти за "Разработване на продуктови и производствени иновации" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".... 2935242 Деница Николова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/15/2935242_evrofinansirane_za_razrabotvane_na_inovacii_za_biznesa/?ref=rss#comments Wed, 15 Mar 2017 11:38:00 +0200 Майките в борбата с НОИ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/13/2934054_maikite_v_borbata_s_noi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2934167.jpg" alt="" /><br />Майка<br /><br />Проверявайки в "Уикипедия" за майката, четем следното: Майката е родител от женски пол. Майка може да бъде и жена, която е осиновила или която е отгледала дете. Думата "мама" съществува в почти всички световни езици. Тъй като сричката "ма" е една от най-лесните за произнасяне, най-често това е първото, което детето се научава да казва.<br /><br />Новото общество<br /><br />Майките се обединяват. По детските площадки и градинки се зароди едно ново общество – обществото на... 2934054 Деница Ангелова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/13/2934054_maikite_v_borbata_s_noi/?ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 16:51:00 +0200 Изключването на влогове от гаранцията по отменения закон противоречи на правото на ЕС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/12/2929263_izkljuchvaneto_na_vlogove_ot_garanciiata_po_otmeneniia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2931853.jpg" alt="" /><br />Поставянето, през ноември 2014 г., под особен надзор на четвъртата по големина тогава банка в България (Корпоративна търговска банка, "КТБ") и откриването на производство по нейната несъстоятелност през април 2015 г. остави хиляди вложители в КТБ без достъп до техните влогове. По-късно част от вложителите получиха, макар и с голямо закъснение, гарантираната сума в размер на 196 000 лв. на вложител.<br /><br />Синдиците на КТБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банки ("ФГВБ"), обаче,... 2929263 Дамян Симеонов, адв. дружество Боянов и ко http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/12/2929263_izkljuchvaneto_na_vlogove_ot_garanciiata_po_otmeneniia/?ref=rss#comments Sun, 12 Mar 2017 14:10:00 +0200 Доказване на дистанционно подадени нареждания на капиталовия пазар http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/08/2931065_dokazvane_na_distancionno_podadeni_narejdaniia_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2931066.jpg" alt="" /><br />Измина почти десетилетие, откакто на 1 ноември 2007 г. влезе в сила Директивата за пазарите на финансови инструменти и съпътстващото я законодателство (т.нар. MiFID I). Сега, когато европейските капиталови пазари са в очакване на започването на прилагането на новото европейско законодателство, известно като MiFID II1, и която дата бе отложена за началото на 2018 г., може да бъде направен анализ дали и доколко изискванията на MiFID I биха могли да създадат годен доказателствен материал при... 2931065 Дамян Лешев, Елеонора Матеина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/08/2931065_dokazvane_na_distancionno_podadeni_narejdaniia_na/?ref=rss#comments Wed, 08 Mar 2017 10:54:00 +0200 Промени в правата за обезщетения за безработица от НОИ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/06/2929651_promeni_v_pravata_za_obezshteteniia_za_bezrabotica_ot/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2929652.jpg" alt="" /><br />Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в глава четвърта "Обезщетения" на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ).<br />Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:<br /><br />- са се... 2929651 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/06/2929651_promeni_v_pravata_za_obezshteteniia_za_bezrabotica_ot/?ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 12:27:00 +0200 Запорът на банкови сметки в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/05/2923351_zaporut_na_bankovi_smetki_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2923573.jpg" alt="" /><br />С издаването на европейската заповед за запор на банкови сметки започва същинският етап по налагането на обезпечителната мярка.Край на тромавите процедури по изпълнението върху парични вземания в чужбина. Съгласно последните изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), които станаха факт на 18 януари тази година, кредиторите ще могат да обезпечават своите искове срещу длъжниците си чрез налагането на запор върху банковите им сметки в чужбина. Със същото се цели да се спре порочната... 2923351 Петър Куленски, McGregor и Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/05/2923351_zaporut_na_bankovi_smetki_v_chujbina/?ref=rss#comments Sun, 05 Mar 2017 11:23:00 +0200 Четири предизвикателства в обществените поръчки http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/01/2926967_chetiri_predizvikatelstva_v_obshtestvenite_poruchki/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2926988.jpg" alt="" /><br />България е в средата на програмния цикъл 2014 - 2020 и на прага на избори за нов парламент. Всичко това прави въпросите, свързани с разходване на средства от европейските фондове и държавния бюджет, все по-актуални теми. Ето защо ви представяме четири от най-често срещаните предизвикателства в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които следва да имате предвид, в случай че решите да осъществявате бизнес с държавата.<br /><br />1. Дружества, които са част от международна група, могат да бъдат... 2926967 Милен Райков, Радослав Маринков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/03/01/2926967_chetiri_predizvikatelstva_v_obshtestvenite_poruchki/?ref=rss#comments Wed, 01 Mar 2017 12:23:00 +0200 Трудов или граждански договор http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/27/2925371_trudov_ili_grajdanski_dogovor/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2925378.jpg" alt="" /><br />Когато едно лице трябва да бъде наето за извършването на определена работа, това може да се случи по два начина – чрез трудов договор или чрез граждански договор. Различията между двата договора са много и обхващат широк кръг от теми. Характерът на договора се определя от съдържанието, а не от наименованието – иначе казано, дори един договор да е озаглавен като граждански, ако в съдържанието му се срещат реквизитите на трудовия договор, той трябва да се третира като такъв.<br />... 2925371 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/27/2925371_trudov_ili_grajdanski_dogovor/?ref=rss#comments Mon, 27 Feb 2017 11:05:00 +0200 Държавната такса за възражения срещу неприети вземания в несъстоятелността на КТБ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/22/2922656_durjavnata_taksa_za_vuzrajeniia_sreshtu_neprieti/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2458494.jpg" alt="" /><br />Авторът Дамян Симеонов е адвокат и съдружник адвокатско дружество "Боянов и Ко."Само малка част от съдиите приемат, че държавна такса изобщо не се дължи или че се дължи проста такса, варираща от 15 до 80 лв., според различни съдебни състави. Отнемането преди две години на лиценза на четвъртата по големина банка в България – КТБ, и последвалото производство по нейната несъстоятелност, освен че създадоха значителни политически, социални и финансово-икономически турбуленции, незатихнали и до... 2922656 Дамян Симеонов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/22/2922656_durjavnata_taksa_za_vuzrajeniia_sreshtu_neprieti/?ref=rss#comments Wed, 22 Feb 2017 12:35:00 +0200 Електронна търговия - какво ново ни готви ЕК http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/19/2918596_elektronna_turgoviia_-_kakvo_novo_ni_gotvi_ek/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2919400.jpg" alt="" /><br />Търговец не може да блокира с технически средства достъпа до онлайн интерфейса на потребител на база националност и място на пребиваване без съгласието му.Електронната търговия е един от стимулите за развитие на икономиката както на България, така и на целия Европейски съюз (ЕС). Съгласно статистиката през 2014 г. делът на електронната търговия на дребно в ЕС е нараснал с 13.7% в сравнение с предходната година и е достигнал размер от общо около 370 млрд. евро, което показва необходимостта от... 2918596 Стефана Цекова, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/19/2918596_elektronna_turgoviia_-_kakvo_novo_ni_gotvi_ek/?ref=rss#comments Sun, 19 Feb 2017 15:00:00 +0200 Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Дунав http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/15/2918756_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2595870.jpg" alt="" /><br />Авторът Васил Зарков е мениджър проекти за развитие в Българо-австрийска консултантска компания, член на БАКЕПВ одобрените транснационални проекти досега участват 60 бенефициери от България. В резултат на глобализацията държавите са все по-взаимозависими и проблемите трябва да бъдат решавани на международно равнище. Създаването на макрорегионални стратегии (МРС) е насърчавано от редица държави и региони на ЕС като допълнение към традиционните политики на страните относно пространственото... 2918756 Васил Зарков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/15/2918756_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss#comments Wed, 15 Feb 2017 13:20:00 +0200 Новото производство по стабилизация на търговец http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/12/2910333_novoto_proizvodstvo_po_stabilizaciia_na_turgovec/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2911032.jpg" alt="" /><br />Търговецът трябва да изготви план за стабилизация, да предостави нови гаранции и срокове за плащания, удовлетворяващи кредиторите.В последните няколко години все повече нараства броят на инициираните производства по несъстоятелност срещу търговци. Във връзка с това много често в бизнеса се поставя въпросът как би могло да се предотврати производството по несъстоятелност и търговецът да се стабилизира извън рамките му.<br /><br />Окончателното приемане на новото "Производство по стабилизация на... 2910333 Десислава Анастасова, CMS Sofia http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/12/2910333_novoto_proizvodstvo_po_stabilizaciia_na_turgovec/?ref=rss#comments Sun, 12 Feb 2017 11:07:00 +0200 Отчитане на разходи по кредитни и дебитни карти http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/06/2913216_otchitane_na_razhodi_po_kreditni_i_debitni_karti/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2913215.jpg" alt="" /><br />Употребата на книжните пари постепенно намалява за сметка на платежни инструменти, които ни дават възможност да извършваме безналични разплащания. Това е естествен ход на еволюцията на монетарната система, който е задвижван от стремежа за постигане на по–голямо удобство по отношение на използването на паричните средства, както и до съкращаване на времето, което е необходимо за осигуряване на паричните ресурси.<br /><br />В наши дни онлайн търговията се поддържа единствено на база на... 2913216 Методи Христов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/06/2913216_otchitane_na_razhodi_po_kreditni_i_debitni_karti/?ref=rss#comments Mon, 06 Feb 2017 16:10:00 +0200 Защитен или ощетен? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/05/2911283_zashtiten_ili_oshteten/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2911281.jpg" alt="" /><br />Промените предвиждат по-добра защита на кредитора, но утежняват процедурата по удовлетворяването му.В последните дни на 2016 г. влязоха в сила съществени промени по отношение на особените залози, част от които са свързани със заявяване вписването на обстоятелства в регистъра, защита на обезпечените кредитори и редът за изпълнение. В допълнение дейността на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) преминава от Министерството на правосъдието към Агенция по вписванията, като се предвижда... 2911283 Борислава Пиперкова, CMS http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/05/2911283_zashtiten_ili_oshteten/?ref=rss#comments Sun, 05 Feb 2017 14:44:00 +0200