Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Отчитане и заплащане на положен извънреден труд http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021628_otchitane_i_zaplashtane_na_polojen_izvunreden_trud/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2926577.jpg" alt="" /><br />Авторът Андрей Александров е доктор по трудово и осигурително право В производствено предприятие с установено подневно отчитане на работното време служителите работят от понеделник до петък на 8-часов работен ден. Налага се част от персонала да работи на официален празник поради голям обем на поръчките. Продължителността на работното време на официалния празник ще е 6 часа.<br /><br />1. Как следва да се заплати положеният извънреден труд?<br />2. Как следва да се отчете положеният извънреден... 3021628 Андрей Александров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021628_otchitane_i_zaplashtane_na_polojen_izvunreden_trud/?ref=rss#comments Wed, 09 Aug 2017 17:47:00 +0300 Разпределяне на дивиденти – правила и срокове http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021677_razpredeliane_na_dividenti_pravila_i_srokove/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2995967.jpg" alt="" /><br />Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското дружество. По силата на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон дивидент се изплаща само ако според приетия годишен финансов отчет чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Според... 3021677 Христо Досев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021677_razpredeliane_na_dividenti_pravila_i_srokove/?ref=rss#comments Wed, 09 Aug 2017 15:20:00 +0300 Заплащане на труда при командироване в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/07/3020121_zaplashtane_na_truda_pri_komandirovane_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3020125.jpg" alt="" /><br />Във връзка с новите разпоредби за командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги възникват и въпроси, отнасящи се до възнагражденията на командированите лица. Както и в България, в много страни от ЕС има нормативно определена минимална работна заплата или минимални ставки на заплащане на труда. При определяне на минималния размер на трудовото възнаграждение на работници или служители, командировани или изпратени на основание чл. 121а от КТ, следва да се има предвид... 3020121 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/07/3020121_zaplashtane_na_truda_pri_komandirovane_v_chujbina/?ref=rss#comments Mon, 07 Aug 2017 11:25:00 +0300 Защо "детско" или "детски" не е претенция, нарушаваща хранителното право http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/06/3013367_zashto_detsko_ili_detski_ne_e_pretenciia_narushavashta/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3018555.jpg" alt="" /><br />Претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата, са вид здравни претенции и могат да бъдат употребявани само ако са разрешени по предвидения от закона ред.Поводът за тази статия е състоялата се медийна полемика дали определението "детски" или формата му в единствено число, употребени върху опаковка на хранителен продукт, представляват претенция, нарушаваща изискванията на хранителното право.<br /><br />Отговорът е категорично "не" и редовете по-долу представляват обобщение на... 3013367 Елена Тодорова, адвокат, Shoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/06/3013367_zashto_detsko_ili_detski_ne_e_pretenciia_narushavashta/?ref=rss#comments Sun, 06 Aug 2017 11:53:00 +0300 Еврофинансиране за развитие на горските територии http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/02/3017545_evrofinansirane_za_razvitie_na_gorskite_teritorii/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3017547.jpg" alt="" /><br />Елица Дякова е бизнес консултант в "Йотов Консулт", член на БАКЕПЗа какво ще може да се подават проекти<br /><br />- Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития<br /><br />- Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития<br /><br />- Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти Възможностите за развитие, които се предоставят на земеделските... 3017545 Елица Дякова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/02/3017545_evrofinansirane_za_razvitie_na_gorskite_teritorii/?ref=rss#comments Wed, 02 Aug 2017 12:03:00 +0300 Наем и аренда на земеделска земя http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/31/3014991_naem_i_arenda_na_zemedelska_zemia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3015049.jpg" alt="" /><br />Договорът за наем се сключва при по-опростена процедура, но ако страните искат да се обвържат за по-дълъг срок, договорът за аренда дава стабилност на арендатора за инвестиции и планиранеСобственик съм на земеделска земя и искам да я предоставя за ползване на дружество, която да я обработва. Предполагам трябва да сключа договор за аренда? А мога ли да сключа друг договор, като например договор за наем?<br /><br />Върховният касационен съд даде ясен и категоричен отговор на 20 юли 2017 г. с... 3014991 Хр. Христов, адвокат, McGregor and Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/31/3014991_naem_i_arenda_na_zemedelska_zemia/?ref=rss#comments Mon, 31 Jul 2017 10:05:00 +0300 Как да определим авансовите си вноски за дължим корпоративен данък http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/24/3012199_kak_da_opredelim_avansovite_si_vnoski_za_duljim/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3012330.jpg" alt="" /><br />В разгара на лятото мнозина вероятно не се замислят за приключване на данъчната година, какви авансови вноски да внасят сега и колко корпоративен данък ще трябва да платят през 2018 г.?<br /><br />Законът за корпоративното подоходно облагане дефинира правилата за определяне на авансовите вноски и корпоративния данък. Всички данъчно задължени лица, които облагат положителния резултат от своята стопанска дейност с корпоративен данък, следва да проверяват ежегодно дали са задължени да внасят... 3012199 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/24/3012199_kak_da_opredelim_avansovite_si_vnoski_za_duljim/?ref=rss#comments Mon, 24 Jul 2017 14:39:00 +0300 В биткойни, моля http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/23/3010529_v_bitkoini_molia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3010746.jpg" alt="" /><br />Авторът Димитър Калдамуков е адвокат в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева". За контакти kaldamukov@tmlawoffice.bgВ българското законодателство и в това на повечето държави няма дефиниция какво е виртуална валута.<br /><br />Виртуалните пари са носители на стойност, която не е призната от държавата.<br /><br />Към настоящия момент съществуват повече от 200 виртуални валути. По много белези поведението на инвеститорите във финансови инструменти през 2017 г. прилича на поведението им през... 3010529 Димитър Калдамуков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/23/3010529_v_bitkoini_molia/?ref=rss#comments Sun, 23 Jul 2017 12:00:00 +0300 Данъчно третиране на продажбата на недвижими имоти http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/17/3008375_danuchno_tretirane_na_prodajbata_na_nedvijimi_imoti/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3008372.jpg" alt="" /><br />Физическо лице продава през ноември 2016 г. собствен апартамент за 100 000.00 лв. През май 2017 г. продава втори апартамент за 29 000.00 лв. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ?<br /><br />Относно регистрацията по ЗДДС: Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация по общ ред подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот в размер на и над 50 000 лв., реализиран за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия. Облагаемият... 3008375 Лиляна Панева, данъчен консултант http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/17/3008375_danuchno_tretirane_na_prodajbata_na_nedvijimi_imoti/?ref=rss#comments Mon, 17 Jul 2017 14:44:00 +0300 Търговската тайна и въвеждането на европейската регламентация в България http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/16/3002337_turgovskata_taina_i_vuvejdaneto_na_evropeiskata/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3006235.jpg" alt="" /><br />Липсата на единен правен режим на защита в страните от ЕС водеше до несигурност и влияе отрицателно на бизнес средата.През 2016 г. беше приета Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (Директивата). Година след влизането на Директивата в сила темата относно тази материя все още не е добила особена популярност в България. Отзвукът в тази насока се... 3002337 Марин Дринов, адвокат, CMS Sofia http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/16/3002337_turgovskata_taina_i_vuvejdaneto_na_evropeiskata/?ref=rss#comments Sun, 16 Jul 2017 11:35:00 +0300 Нов ред за командироване в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/10/3004426_nov_red_za_komandirovane_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3004425.jpg" alt="" /><br />Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и с Постановление №382 от 29.12.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в националното ни законодателство бяха въведени изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги и Директива 2014/67/ЕС за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и... 3004426 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/10/3004426_nov_red_za_komandirovane_v_chujbina/?ref=rss#comments Mon, 10 Jul 2017 13:38:00 +0300 Възможности за еврофинансиране за бизнеса до 2020 г. http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/05/3001525_vuzmojnosti_za_evrofinansirane_za_biznesa_do_2020_g/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3001527.jpg" alt="" /><br />Програма "Иновации и конкурентоспособност" е една от най-добре представящите се с 16.5% разплатени средства към крайни получатели. В средата на програмния период е време да маркираме оставащите възможности за безвъзмездно финансиране, на които бизнесът може да разчита до края на програмния период. Това ще даде шанс на тези, които не са погледнали към програмите като източник за финансиране на инвестициите си, да могат да се подготвят за оставащите малко възможности.<br /><br />Оперативна... 3001525 Теодора Овчарова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/05/3001525_vuzmojnosti_za_evrofinansirane_za_biznesa_do_2020_g/?ref=rss#comments Wed, 05 Jul 2017 11:51:00 +0300 Как IT компаниите да наемат по-лесно чужди специалисти http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/03/3000282_kak_it_kompaniite_da_naemat_po-lesno_chujdi_specialisti/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2413600.jpg" alt="" /><br />Агенцията по заетостта трябва да разгледа заявленията в срок до 15 дниВ последните години България се утвърди като една от водещите аутсорсинг дестинации за различни бизнес процеси. Неизменна част от процесите, които влизат в тази графа, поради което могат да се очакват и последващи изменения, които да бъдат отразени в приложимите закони, са и тези за разработка на софтуер. Големите компании, които извеждат процесите извън своите екипи, имат очакването да намалят разходите си, но да запазят... 3000282 Марио Арабистанов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/03/3000282_kak_it_kompaniite_da_naemat_po-lesno_chujdi_specialisti/?ref=rss#comments Mon, 03 Jul 2017 13:37:00 +0300 Нови ключови моменти при запор на сметки http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/02/2999773_novi_kljuchovi_momenti_pri_zapor_na_smetki/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2999777.jpg" alt="" /><br />Запорът върху разплащателните банкови сметки на длъжника е до размера на сумите, посочен в запорното съобщение. Отивате до най-близкия клон на обслужващата ви банка и разбирате, че е наложен запор на банковата ви сметка. Най-общо казано, запорът върху банкови сметки на длъжник представлява запор върху вземания на длъжника по сметка в банка. Запорът върху банкова сметка на длъжника е разпореждане на съдебния изпълнител, с което сумите, налични в банковата сметка на длъжника, служат за... 2999773 Люба Бозова и Антония Пеева, адв. дружество McGregor and Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/02/2999773_novi_kljuchovi_momenti_pri_zapor_na_smetki/?ref=rss#comments Sun, 02 Jul 2017 11:55:00 +0300 Лични данни - какво се променя за доставчиците на облачни услуги http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/18/2988895_lichni_danni_-_kakvo_se_promenia_za_dostavchicite_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2989483.jpg" alt="" /><br />Всички лица са длъжни сериозно да подобрят системите си за съхранение и защита на лични данни, включително и да актуализират вътрешните си правила и процедури за работа.През последната година в онлайн пространството, не само в ЕС, но и извън границите му, се дискутира широко новият регламент за защита на личните данни (GDPR), който ще започне да се прилага през май 2018 г. Една от причините GDPR да заема централно място в списъка със задачите на изключително много компании е, че всяко... 2988895 Даяна Славева, адв. дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/18/2988895_lichni_danni_-_kakvo_se_promenia_za_dostavchicite_na/?ref=rss#comments Sun, 18 Jun 2017 14:28:00 +0300 Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/12/2987663_oblagane_s_dds_na_dalekosuobshtitelni_uslugi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2987661.jpg" alt="" /><br />Глобализацията и интернет дават възможност на фирмите да осъществяват директен контакт с милиони потребители, което води до реализиране на огромни печалби. Това доведе до бум в предлагането на различни видове услуги, достъпни чрез интернет сайтове по целия свят. Пазарът е отворен и всеки ден се появяват нови играчи, но динамичното развитие води и до налагането на някои административни и данъчни изисквания, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който желае бизнесът му да е печеливш и... 2987663 Станислав Колев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/12/2987663_oblagane_s_dds_na_dalekosuobshtitelni_uslugi/?ref=rss#comments Mon, 12 Jun 2017 17:10:00 +0300 Еврофинансиране на НПО в областта на съдебната система http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/07/2984639_evrofinansirane_na_npo_v_oblastta_na_sudebnata_sistema/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2984640.jpg" alt="" /><br />5 млн. лв. е общият размер на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Добро управление".Проблемите на съдебната власт и необходимостта от нейното реформиране са едни от най-актуалните и същностни теми в контекста на членството на България в Европейския съюз. Има натрупано значително обществено недоверие към съдебната система, но същевременно проучванията показват, че обществото е готово да подкрепи изпълнението на ясна и дългосрочна стратегия за реформи.<br /><br />Оперативна... 2984639 Десислава Сиракова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/07/2984639_evrofinansirane_na_npo_v_oblastta_na_sudebnata_sistema/?ref=rss#comments Wed, 07 Jun 2017 12:52:00 +0300 Осигуровки при незаконно уволнение http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/05/2983484_osigurovki_pri_nezakonno_uvolnenie/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2983508.jpg" alt="" /><br />В практиката се случва работник да бъде уволнен и по-късно същият работник да бъде възстановен на работа, когато съдът обяви, че уволнението е било незаконосъобразно. Тъй като въз основа на влязъл в сила съдебен акт се счита, че трудовото правоотношение на лицето не е било прекратявано, периодът, в който лицето е било без работа поради незаконно уволнение, се зачита за трудов стаж. Въпросите, които най често се поставят в такива случи, са:<br /><br />1. Дължат ли се осигурителни вноски за... 2983484 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/05/2983484_osigurovki_pri_nezakonno_uvolnenie/?ref=rss#comments Mon, 05 Jun 2017 14:21:00 +0300 Представлява ли IP адресът лични данни? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/04/2980894_predstavliava_li_ip_adresut_lichni_danni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2981470.jpg" alt="" /><br />Авторът Мая Александрова e адвокат в CMS Sofia. От май 2018 г. в ЕС ще влязат нови правила, според които някои категории онлайн данни биха могли да се приемат за лични данни и сред тях са и IP адресите.При онлайн врачка:<br />- Искам да узная бъдещето си.<br />- Кажете ми IP адреса си.<br /><br />Въпреки че това е само анекдот, темата за IP адресите и информацията, която те биха могли да разкрият в контекста на все по-строгите правила за защита на лични данни, е много актуална. <br />... 2980894 Мая Александрова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/04/2980894_predstavliava_li_ip_adresut_lichni_danni/?ref=rss#comments Sun, 04 Jun 2017 11:37:00 +0300 Как може да се ползва безлихвено кредитиране от съдружник http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/24/2976730_kak_moje_da_se_polzva_bezlihveno_kreditirane_ot/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2976731.jpg" alt="" /><br />Все по-често в практиката възниква въпросът как един съдружник в дадено дружество може да го кредитира, без да му се налага да тегли банков кредит или заем, тъй като това отнема време и подготовка на голям набор от документи, а в крайна сметка е възможно банковата институция да не отпусне исканата сума в пълен размер, често поради причини, които не стават напълно изяснени.<br /><br />Тук се появява именно безлихвеното кредитиране, което съдружник може да извърши, без да иска разрешение от... 2976730 Станислав Колев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/24/2976730_kak_moje_da_se_polzva_bezlihveno_kreditirane_ot/?ref=rss#comments Wed, 24 May 2017 11:33:00 +0300 Неоправдани ВЕИ надежди: Ниските преференциални цени не са противоконституционни http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/21/2974335_neopravdani_vei_nadejdi_niskite_preferencialni_ceni_ne/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2974361.jpg" alt="" /><br /> Авторът Антония Пеева е адвокат в McGregor and Partners Конституционният съд не оправда очакванията на ВЕИ производителите, но отваря нова врата пред засегнатите да потърсят правата си пред Европейския съд по правата на човека.Конституционният съд единодушно отхвърли преди броени дни искане на 49 народни представители от 43-то Народно събрание за обявяване на противоконституционност на §18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.... 2974335 Антония Пеева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/21/2974335_neopravdani_vei_nadejdi_niskite_preferencialni_ceni_ne/?ref=rss#comments Sun, 21 May 2017 14:55:00 +0300