Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Доходи и данъчни облекчения на физическите лица http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/23/2904967_dohodi_i_danuchni_oblekcheniia_na_fizicheskite_lica/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2904968.jpg" alt="" /><br />Облагането и декларирането на доходите на физическите лица е регламентирано в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За кои доходи трябва да се подава ГДД от физическите лица за 2016 г.<br /><br />- Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;<br />- Доходи от друга стопанска дейност – като земеделски производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови правоотношения, от продажба на изобретения, произведения... 2904967 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/23/2904967_dohodi_i_danuchni_oblekcheniia_na_fizicheskite_lica/?ref=rss#comments Mon, 23 Jan 2017 14:32:00 +0200 Възможности за финансиране на обучение в строителство, туризъм и производство http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/18/2901663_vuzmojnosti_za_finansirane_na_obuchenie_v_stroitelstvo/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2901665.jpg" alt="" /><br />Авторът Велина Савчева е главен експерт "Европейски програми" в "Елана инвестмънт" и член на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)Минимум 50% от обучаваните трябва да са безработни. От 5 януари до 7 март по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се приемат проекти по процедурата "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността". Тя е предназначена за фирми от производството, строителството и туристическия... 2901663 Велина Савчева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/18/2901663_vuzmojnosti_za_finansirane_na_obuchenie_v_stroitelstvo/?ref=rss#comments Wed, 18 Jan 2017 13:06:00 +0200 Новости при документирането на финансови сделки в България http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/15/2897852_novosti_pri_dokumentiraneto_na_finansovi_sdelki_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2898377.jpg" alt="" /><br />Може да се очаква засилване на процеса по уеднаквяването на финансовата документация, използвана в България, с утвърдените международни пазарни стандарти.1. Договори за кредит<br /><br />Начинът за документиране на договори за кредит зависи от конкретните обстоятелства. Така, когато местни банки финансират местни предприятия, най-често се използват опростени договори, без уговорки за синдикиране на кредита. При синдикирани или значителни по размер финансирания с международен елемент (напр.... 2897852 Цветан Крумов, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/15/2897852_novosti_pri_dokumentiraneto_na_finansovi_sdelki_v/?ref=rss#comments Sun, 15 Jan 2017 12:59:00 +0200 Промени в осигуряването през 2017 година http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/11/2898079_promeni_v_osiguriavaneto_prez_2017_godina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2898080.jpg" alt="" /><br />В началото на 2017 г. отново правим преглед на промените в осигурителното законодателство. Законът за бюджета на ДОО за 2017 г. (ЗБДОО) вече е приет, а в тази статия ще разгледам основните параметри на бюджета на ДОО, свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход, както и някои промени, които той налага в Кодекса за социално осигуряване (КСО).<br /><br />Осигурителни вноски<br /><br />През 2017 г. има увеличение в процентите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" с 1 процентен пункт.... 2898079 Георги Димитров, Kreston Bulmar http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/11/2898079_promeni_v_osiguriavaneto_prez_2017_godina/?ref=rss#comments Wed, 11 Jan 2017 17:49:00 +0200 Законната лихва за забава може да загуби своя санкциониращ ефект http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/09/2896727_zakonnata_lihva_za_zabava_moje_da_zagubi_svoia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2201389.jpg" alt="" /><br />адв. Николай Цветанов, "Пенков, Марков и партньори"Намалението на размера на лихвата ще доведе до стимулиране на забавата на плащанията и недобросъвестните платци. От юни 2016 г. в Народното събрание е внесен проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Вносителите (Вили Лилков и група народни представители) предлагат с него да бъде определен нов занижен до 4% максимален размер на законната лихва, дължима от физически лица и 8% от търговци. Предлагат... 2896727 адв. Николай Цветанов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/09/2896727_zakonnata_lihva_za_zabava_moje_da_zagubi_svoia/?ref=rss#comments Mon, 09 Jan 2017 17:09:00 +0200 На какви критерии трябва да отговарят козметичните продукти в ЕС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/08/2891801_na_kakvi_kriterii_triabva_da_otgovariat_kozmetichnite/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2894023.jpg" alt="" /><br />Законосъобразност, достоверност, доказателствена обосновка, честност, справедливост и вземане на информирано решение са шестте общи критерия, прилагани при оценка на козметичните претенции. Европейският пазар на козметични продукти е изключително атрактивен и конкурентоспособен поради голямото разнообразие и широката продуктова категория, която обхваща шампоани, дезодоранти, пасти за зъби, сапуни, кремове и др. Ето защо от изключителна важност за европейските потребители е да имат ясна и... 2891801 Юлиан Спасов, McGregor and Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/08/2891801_na_kakvi_kriterii_triabva_da_otgovariat_kozmetichnite/?ref=rss#comments Sun, 08 Jan 2017 13:06:00 +0200 Финансиране за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/04/2893540_finansirane_za_transnacionalni_i_dunavski_partnyorstva/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_840299.jpg" alt="" /><br />Задължително е кандидатите да участват заедно с поне един партньор от друга страна от ЕС.В началото на 2017 г. Министерството на труда на социалната политика планира да обяви процедура за финансиране на проекти за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.".<br /><br />Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страните от ЕС чрез трансфер и въвеждане на... 2893540 Деница Николова, управляващ партньор, ИЮ консулт, член на БАКЕП http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/04/2893540_finansirane_za_transnacionalni_i_dunavski_partnyorstva/?ref=rss#comments Wed, 04 Jan 2017 12:02:00 +0200 Задължение за осигуряване на собственик или управител чужденец http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/19/2886162_zaduljenie_za_osiguriavane_na_sobstvenik_ili_upravitel/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2886166.jpg" alt="" /><br />Все по-често в страната ни се откриват нови дружества, на които еднолични собственици са чуждестранни лица. В тази статия ще разгледам задължението за осигуряване по българското законодателство на чуждестранни лица, еднолични собственици на търговски дружества в България, както и какви са начините за осигуряването им.<br /><br />Първата хипотеза е, когато собственик на ЕООД е и негов управител. Тогава считаме, че е налице договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от... 2886162 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/19/2886162_zaduljenie_za_osiguriavane_na_sobstvenik_ili_upravitel/?ref=rss#comments Mon, 19 Dec 2016 11:41:00 +0200 Какви промени се очакват при финансирането на преработватели през 2017 г. http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/14/2883084_kakvi_promeni_se_ochakvat_pri_finansiraneto_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_1823408.jpg" alt="" /><br />Авторът Кристина Цветанска е изпълнителен директор на "Елана инвестмънт" и председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)Бюджетът по мярката ще бъде 85 млн. евро, но няма да отговори на нуждата на сектора. В обявения от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предварителен график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2017 г. през първото тримесечие се очаква да се отвори подмярка 4.2. "Инвестиции в... 2883084 Кристина Цветанска http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/14/2883084_kakvi_promeni_se_ochakvat_pri_finansiraneto_na/?ref=rss#comments Wed, 14 Dec 2016 11:25:00 +0200 За еволюцията на една бележка http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/12/11/2879335_za_evoljuciiata_na_edna_belejka/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2879462.jpg" alt="" /><br />Действащото законодателство не позволява електронно съхранение на трудовите досиета, в т.ч. служебните бележки. Доколкото преди известно време беше модерно да ползваш софтуерни продукти за различните дейности по вътрешния документооборот, то това вече се превърна в необходимост от първостепенно значение сред повечето компании.<br /><br />Открай време е ясно, че технологиите изпреварват законите, които ги регулират. Въпреки това не пречи да се търсят начини за постигане на хармония между... 2879335 Диана Караиванова, адв. дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/12/11/2879335_za_evoljuciiata_na_edna_belejka/?ref=rss#comments Sun, 11 Dec 2016 12:11:00 +0200 Освободени доставки по ЗДДС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/05/2877328_osvobodeni_dostavki_po_zdds/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2877335.jpg" alt="" /><br />Данъкът върху добавената стойност е основно действащ и с висока доходност за бюджета, като с него се облага потреблението на стоки и услуги на територията на страната. ДДС облага новосъздадената стойност на продаваните активи и услуги.<br /><br />Действащият Закон за данък върху добавената стойност дефинира следните видове доставки:<br />- облагаеми доставки – това са всички възмездни доставки на стоки и услуги, осъществени на територията на страната<br />- облагаеми с нулева ставка на ДДС –... 2877328 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/05/2877328_osvobodeni_dostavki_po_zdds/?ref=rss#comments Mon, 05 Dec 2016 15:12:00 +0200 Търговските тайни ще бъдат защитени по-добре http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/04/2873898_turgovskite_taini_shte_budat_zashtiteni_po-dobre/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2875434.jpg" alt="" /><br />Държавите от ЕС са длъжни да въведат предвижданията на директивата във вътрешно си законодателство не по-късно от 9 юни 2018 г. Ако мислено се върнете в детството си, вероятно ще си спомните онези игри, при които преимуществото от притежаването на тайна е предизвиквало искрици на задоволство и въодушевление в очите и душата ви и ви е карало гордо да извикате "Тайна!". Вероятно ще си спомните и дяволитата радост на децата, които успяваха да разкрият тайните ви и така да предизвикат искреното ви... 2873898 Венцислав Томов, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/12/04/2873898_turgovskite_taini_shte_budat_zashtiteni_po-dobre/?ref=rss#comments Sun, 04 Dec 2016 10:53:00 +0200 Какво е новото при еврофинансирането на големи компании за енергийна ефективност http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/30/2873965_kakvo_e_novoto_pri_evrofinansiraneto_na_golemi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2873966.jpg" alt="" /><br />Деница Николова, управляващ партньор, ИЮ консулт, член на БАКЕПКомпании от кои сектори могат да кандидатстват<br />- Добивна промишленост<br />- Преработка, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива<br />- ВиК, управление на отпадъци и възстановяване<br />- Строителство До края на декември се очаква да бъде обявен прием на проекти по дългоочакваната схема "Енергийна ефективност в големи предприятия" по оперативна програма "Иновации и... 2873965 Деница Николова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/30/2873965_kakvo_e_novoto_pri_evrofinansiraneto_na_golemi/?ref=rss#comments Wed, 30 Nov 2016 12:31:00 +0200 Разследване и деклариране на трудова злополука от работодател http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/21/2868150_razsledvane_i_deklarirane_na_trudova_zlopoluka_ot/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2868161.jpg" alt="" /><br />За всяка трудова злополука пострадалият, прекият му ръководител или свидетел на злополуката незабавно трябва да уведомят работодателя на пострадалото лице. Паричните обезщетения за временна неработоспособност се изплащат въз основа на валидно издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза. Осигурените лица, за които органът на медицинската експертиза е констатирал заболяване, за което е необходим отпуск поради временна неработоспособност, са длъжни да представят болничния лист на... 2868150 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/21/2868150_razsledvane_i_deklarirane_na_trudova_zlopoluka_ot/?ref=rss#comments Mon, 21 Nov 2016 12:04:00 +0200 Нова възможност за финансиране на проекти в сферата на екоиновациите http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/16/2865303_nova_vuzmojnost_za_finansirane_na_proekti_v_sferata_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_522997.jpg" alt="" /><br />Подкрепата по програмата на германското министерство на околната среда достига до 50 - 70% от стойността на проекта.<br /><br />Финансирането се осъществява под формата на грантове или нисколихвени целеви заеми от германската KfW.На 1 ноември Министерството на околната среда и водите започна набирането на проекти по Програма за иновации в околната среда в рамките на споразумение с германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената... 2865303 Емилия Любенова, експерт в Ню Ай АД, член на БАКЕП http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/16/2865303_nova_vuzmojnost_za_finansirane_na_proekti_v_sferata_na/?ref=rss#comments Wed, 16 Nov 2016 13:55:00 +0200 Кога стипендията за учащ се признава за разход http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/07/2858713_koga_stipendiiata_za_uchasht_se_priznava_za_razhod/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2858737.jpg" alt="" /><br />В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е предвиден данъчен стимул, който позволява за данъчни цели да се признаят счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия в полза на ученик или студент, който придобива съответно средно или висше образование. <br /><br />Преференцията важи за ученици в български средни училища и за студенти, които се обучават в български ВУЗ или висше учебно заведение, намиращо се в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава, която е... 2858713 Методи Христов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/07/2858713_koga_stipendiiata_za_uchasht_se_priznava_za_razhod/?ref=rss#comments Mon, 07 Nov 2016 15:27:00 +0200 Няколко акцента върху търговията на валутните пазари http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/11/06/2857900_niakolko_akcenta_vurhu_turgoviiata_na_valutnite_pazari/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2857901.jpg" alt="" /><br />НАП приравнява форекс трейдърите на еднолични търговци и според нея трейдърите трябва да плащат данък от 15%, а не 10%. Най-големият пазар в света е валутният. Така нареченият форекс (от foreign exchange market) постига дневни обеми от около 6 трлн. долара, а позиции на него имат от най-големите финансови институции до обикновени трейдъри - физически лица, участващи с по няколко стотин долара. И докато бумът на форекса през последните години сред трейдърите физически лица се дължи на интернет и... 2857900 Димитър Калдамуков http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/11/06/2857900_niakolko_akcenta_vurhu_turgoviiata_na_valutnite_pazari/?ref=rss#comments Sun, 06 Nov 2016 16:34:00 +0200 Какво ще се финансира през 2017 г. по програма "Иновации и конкурентоспособност" http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/02/2855263_kakvo_shte_se_finansira_prez_2017_g_po_programa/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2794973.jpg" alt="" /><br />Ангелина Добрева, управител, "Адекум проекти за развитие", член на БАКЕПФокусът през 2017 г. на програмата<br /><br />- Подпомагане на енергийна и ресурсна ефективност<br />- Иновации и стартиране на бизнеси, които решават общоевропейски проблеми или бизнеси в сфери, които ЕС иска да развива приоритетно. Министерството на икономиката представи амбициозни планове за безвъзмездна помощ за бизнеса през 2017 г. в индикативния годишен график за програмата "Иновации и конкурентоспособност". През... 2855263 Ангелина Добрева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/11/02/2855263_kakvo_shte_se_finansira_prez_2017_g_po_programa/?ref=rss#comments Wed, 02 Nov 2016 12:42:00 +0200 Сдружения и фондации на опашка пред Агенцията по вписванията http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/10/30/2853556_sdrujeniia_i_fondacii_na_opashka_pred_agenciiata_po/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2683619.jpg" alt="" /><br />Създава се нов регистър за юридическите лица с нестопанска цел. <br /><br />Последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) внасят съществена промяна в режима на сдружения и фондации, като предвиждат учредяването им и вписването на обстоятелства относно тях да се осъществява от Агенция по вписванията, вместо както е сега - от окръжните съдилища по седалището на съответното юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).<br /><br />Моделът на пререгистрация<br />... 2853556 Антония Пеева, McGregor http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/10/30/2853556_sdrujeniia_i_fondacii_na_opashka_pred_agenciiata_po/?ref=rss#comments Sun, 30 Oct 2016 16:28:00 +0200 Определяне на осигурителен доход за лица на трудов договор http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/10/25/2850090_opredeliane_na_osiguritelen_dohod_za_lica_na_trudov/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2850341.jpg" alt="" /><br />Според разпоредбите на КСО доходът, върху който се изчисляват и внасят осигурителните вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Този доход обаче не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход, така наречения минимален праг (МОД), определен по реда на ЗБДОО по основна икономическа дейност на осигурителя и квалификационните групи професии за осигурените лица, за които е въведен минимален размер на... 2850090 Георги Димитров, Kreston Bulmar http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/10/25/2850090_opredeliane_na_osiguritelen_dohod_za_lica_na_trudov/?ref=rss#comments Tue, 25 Oct 2016 11:18:00 +0300