Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg ВКС ще тълкува спорната цена за достъп за ВЕИ производителите http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/17/3098966_vks_shte_tulkuva_spornata_cena_za_dostup_za_vei/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3099050.jpg" alt="" /><br />Авторът Люба Бозова е адвокат в адв. дружество McGregor and Partners. Искането касае въпроси, по които ВКС вече се е произнасял и по които е налице трайна и непротиворечива практика на съставите на ВКС.На 6 декември 2017 г. Върховният касационен съд разпореди общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение по направено искане от председателя на Висшия адвокатски съвет относно Решение Ц-33 на енергийния регулатор за определяне на "временна цена за... 3098966 Люба Бозова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/17/3098966_vks_shte_tulkuva_spornata_cena_za_dostup_za_vei/?ref=rss#comments Sun, 17 Dec 2017 13:54:00 +0200 Let the Digitalization in, или докога ще се замеряме с хартия http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/10/3094082_let_the_digitalization_in_ili_dokoga_shte_se_zameriame/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3094721.jpg" alt="" /><br />Второто десетилетие на XXI век е към края си. Човечеството прави реални планове в близките години да завладее Марс и да изостави горивата като източник на енергия, дигитализацията напредва в световен мащаб. В България обаче все още на почит остават хартиените документи, а ако са в 2-3 екземпляра на хартия, имат мокър печат и саморъчен подпис – най-добре.<br />Напоследък се забелязват плахи опити на законодателя и на изпълнителната власт да направят пробив в тази практика. По информация от... 3094082 Енчо Динев, адв. дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/10/3094082_let_the_digitalization_in_ili_dokoga_shte_se_zameriame/?ref=rss#comments Sun, 10 Dec 2017 12:34:00 +0200 Продажба на автомобил, за който не е използван данъчен кредит при покупката http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/06/3092153_prodajba_na_avtomobil_za_koito_ne_e_izpolzvan_danuchen/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3092161.jpg" alt="" /><br />Въпрос: ООД закупува лек автомобил за 99 200 лв. без право на данъчен кредит съгласно чл. 70. Впоследствие го използва само за лични нужди. Не се възползва от разходи за него, включително и разходи за амортизации. Продава го за 10 000 лв. без ДДС по чл. 50, т. 1, ал. 2. Има ли право да се възползва от чл. 50, т. 1, ал. 2 ЗДДС? При изписване на лекия автомобил за 99 200 лв. дължи ли данък уикенд? Трябва ли да увеличи финансовия резултат в края на годината с разхода, при положение че лекият... 3092153 Лиляна Пaнева, данъчен консултант, Български законник http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/06/3092153_prodajba_na_avtomobil_za_koito_ne_e_izpolzvan_danuchen/?ref=rss#comments Wed, 06 Dec 2017 15:13:00 +0200 Нови моменти в режима на сумирано отчитане на работното време http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/03/3081509_novi_momenti_v_rejima_na_sumirano_otchitane_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3088255.jpg" alt="" /><br />Авторът Мария Дренска е адвокат в "Си Ем Ес София". Ако поради една или друга причина средното работно време надхвърли 8 часа, работодателят трябва да заплати извънредния труд с добавка от 50%. Сумираното отчитане на работното време съгласно чл. 142 от Кодекса на труда е една изключително гъвкава форма на работно време и поради това особено предпочитана в секторите производство и търговия. Тук извънредният труд има съвсем различно измерение – да се надхвърли "класическият" осемчасов работен ден... 3081509 Мария Дренска, адвокат в Си Ем Ес София http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/03/3081509_novi_momenti_v_rejima_na_sumirano_otchitane_na/?ref=rss#comments Sun, 03 Dec 2017 10:38:00 +0200 Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по парични заеми http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/29/3087745_danuchno_tretirane_po_zdds_na_lihvite_po_parichni_zaemi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3087743.jpg" alt="" /><br />От търговско-правна гледна точка лихвите по парични заеми се квалифицират като "възнаградителни". Те представляват възнаграждение за доставка, която по смисъла на чл. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) представлява доставка на услуга.<br /><br />Облагаем оборот за задължителна регистрация при предоставянето на парични заеми<br /><br />Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС доставките на финансови услуги са необлагаеми, независимо дали предоставянето на парични средства назаем е... 3087745 Лиляна Панева, данъчен консултант http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/29/3087745_danuchno_tretirane_po_zdds_na_lihvite_po_parichni_zaemi/?ref=rss#comments Wed, 29 Nov 2017 17:29:00 +0200 Уеднаквена защита за бизнеса и потребителите при антитръстови нарушения http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/26/3084015_uednakvena_zashtita_za_biznesa_i_potrebitelite_pri/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3085440.jpg" alt="" /><br />Преди почти една година изтече срокът, в който България трябваше да въведе в националното си законодателство Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди в областта на конкуренцията ("Директивата"), а забавянето стана повод Европейската комисия да открие наказателна процедура срещу страната ни през януари тази година. В обхвата на Директивата се включват такива вреди, които са настъпили вследствие... 3084015 Емил Лукаев, адвокатско дружество Пенков, Марков и Партньори http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/26/3084015_uednakvena_zashtita_za_biznesa_i_potrebitelite_pri/?ref=rss#comments Sun, 26 Nov 2017 12:54:00 +0200 Възможности за финансиране на малки компании по "Хоризонт 2020" http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/22/3083179_vuzmojnosti_za_finansirane_na_malki_kompanii_po/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3083180.jpg" alt="" /><br />За периода 2018 - 2020 г. се предвиждат по 4 сесии годишно за прием на проекти за малки и средни предприятия.Програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" е най-голямата програма на Европейския съюз (ЕС) за периода 2014 - 2020 г., с бюджет от почти 80 млрд. евро.<br /><br />Възможностите за финансиране по линия на "Хоризонт 2020" са изложени в няколко последователни работни програми, съответно за периодите 2014-2015 г., 2016-2017 г. и новата такава за 2018 - 2020 г. В нея са... 3083179 Д-р Никола Христович http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/22/3083179_vuzmojnosti_za_finansirane_na_malki_kompanii_po/?ref=rss#comments Wed, 22 Nov 2017 13:06:00 +0200 Счетоводно и данъчно третиране на групова застраховка "Заболяване" http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/20/3078592_schetovodno_i_danuchno_tretirane_na_grupova/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3081760.jpg" alt="" /><br />Казус: Имаме сключена застраховка "Заболяване" за част от служителите, като 50% от месечните застрахователни премии удържаме от служителите. Как следва да се осчетоводят премиите и разходът за тази групова застраховка и следва ли да се облага по ЗКПО и ЗДДФЛ?<br /><br />Частта от месечните застрахователни премии по сключени застраховки "Заболяване", които се поемат от самите работници и служители, не намират отражение в счетоводно отчетените разходи на предприятието, тъй като същите... 3078592 Христо Досев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/20/3078592_schetovodno_i_danuchno_tretirane_na_grupova/?ref=rss#comments Mon, 20 Nov 2017 14:47:00 +0200 Достъпът на чужденци до пазара на труда http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/19/3079906_dostuput_na_chujdenci_do_pazara_na_truda/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3079933.jpg" alt="" /><br />Авторът Антония Пеева е адвокат в адвокатско дружество McGregor and PartnersРазрешение за достъп до пазара на труда се предоставя на чужденец, който е командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на България. Свободното движение на работници е основен принцип, залегнал в Договора за функционирането на Европейския съюз, a по своята същност означава, че гражданите на ЕС имат право да търсят работа в друга страна от ЕС и да работят там, без да им е необходимо... 3079906 Антония Пеева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/19/3079906_dostuput_na_chujdenci_do_pazara_na_truda/?ref=rss#comments Sun, 19 Nov 2017 12:16:00 +0200 Патентна защита или забранено споразумение? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/15/3078688_patentna_zashtita_ili_zabraneno_sporazumenie/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3078682.jpg" alt="" /><br />Фармацевтичната индустрия традиционно се асоциира като един от най-иновативните сектори, в който са концентрирани значителни инвестиции за разработване, подобряване и развитие на продукти. Същевременно за никого не е тайна, че ползата за пациентите от създаването на иновативен, понякога и животоспасяващ продукт се "отплаща" на фармацевтичната индустрия със сериозни приходи, които често са гарантирани за десетилетия. Тази "сигурност" до голяма степен се осигурява чрез патентоването на... 3078688 Галина Петкова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/15/3078688_patentna_zashtita_ili_zabraneno_sporazumenie/?ref=rss#comments Wed, 15 Nov 2017 16:12:00 +0200 Риск културата – поредната мода или необходим инструмент на доброто управление http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/13/3077089_risk_kulturata_porednata_moda_ili_neobhodim_instrument/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3077086.jpg" alt="" /><br />Риск културата е термин, който описва ценностите, убежденията, знанията, отношението и разбирането за риска, споделяни от група хора с обща цел. Това се отнася за всички организации - включително частни компании, публични органи, правителства и нестопански организации. Риск културата влияе върху решенията на ръководството и служителите по време на ежедневните дейности и оказва влияние върху рисковете, които те поемат.<br /><br />Интересът към риск културата не съществува от вчера, но в резултат... 3077089 Светлозар Каранешев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/13/3077089_risk_kulturata_porednata_moda_ili_neobhodim_instrument/?ref=rss#comments Mon, 13 Nov 2017 16:02:00 +0200 Как физическите лица декларират доходи от peer-to-peer платформите за споделено финансиране http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/06/3072860_kak_fizicheskite_lica_deklarirat_dohodi_ot/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3072859.jpg" alt="" /><br />Съгласно чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за придобити доходи както от източници в Р България, така и от източници в чужбина. Предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закона.<br /><br />На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови... 3072860 Мариета Плочева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/06/3072860_kak_fizicheskite_lica_deklarirat_dohodi_ot/?ref=rss#comments Mon, 06 Nov 2017 16:04:00 +0200 Делото "Шремс": Ще бъдат ли забранени трансферите на данни от ЕС? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/02/3070186_deloto_shrems_shte_budat_li_zabraneni_transferite_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3070258.jpg" alt="" /><br />В началото на октомври 2017 г. Ирландия отново се озова в епицентъра на събитията в областта на защитата на личните данни в Европа, като постави чрез националните си юрисдикции въпроса за валидността на стандартните договорни клаузи на Европейския съюз за трансфер на данни към трети страни. Днес темата е по-актуална от всякога в контекста на наситения от събития процес по реформиране на европейското законодателство за защита на личните данни и на нарастващата глобализация на този така съществен... 3070186 Адв. Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/02/3070186_deloto_shrems_shte_budat_li_zabraneni_transferite_na/?ref=rss#comments Thu, 02 Nov 2017 08:45:00 +0200 Еврофинансиране за дърводобива и дървопреработването http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/25/3065794_evrofinansirane_za_durvodobiva_i_durvoprerabotvaneto/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_1902942.jpg" alt="" /><br />Авторът Георги Грънчаров е управител на "Интер консулт груп", член на БАКЕПФинансовата подкрепа ще е 50% за всички кандидати с инвестиции в селски райони и 40% за такива извън тях. Както в миналия програмен период, така и в настоящия дървопреработвателният бранш отново ще получи възможността да финансира своите проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони. Това си право ще могат да упражнят от ноември тази година, когато се очаква да започне приемът по подмярка 8.6 "Инвестиции в... 3065794 Георги Грънчаров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/25/3065794_evrofinansirane_za_durvodobiva_i_durvoprerabotvaneto/?ref=rss#comments Wed, 25 Oct 2017 12:40:00 +0300 Регистърът на действителните собственици http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/22/3061792_registurut_na_deistvitelnite_sobstvenici/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3062343.jpg" alt="" /><br />Точната и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята самоличност зад дружествена структура.На 6 октомври 2017 г. Народното събрание прие на първо четене законопроекта за нов закон за мерките срещу пране на пари. Повод за тази инициатива е необходимостта от транспониране на Четвъртата директива срещу пране на пари (Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на съвета) от 20 май 2015... 3061792 Димитър Цвятков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/22/3061792_registurut_na_deistvitelnite_sobstvenici/?ref=rss#comments Sun, 22 Oct 2017 11:57:00 +0300 Деклариране на доходите от peer-to-peer платформите за финансиране http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/18/3061967_deklarirane_na_dohodite_ot_peer-to-peer_platformite_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3061966.jpg" alt="" /><br />Във връзка с изясняване на данъчното третиране на посочените инвестиции е необходимо да се разграничат следните два момента:<br /><br />1. Данъчно третиране на доходите (печалбите) на местни юридически лица от такъв род сделки.<br />2. Режим на удържане на дължимите данъчни задължения при източника на дохода при облагане на чуждестранни юридически лица.<br /><br />1. Данъчно третиране на доходите (печалбите) на местни юридически лица по реда на ЗКПО<br /><br />Разпоредбата на чл. 44 от ЗКПО се... 3061967 Мариета Плочева, данъчен консултант http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/18/3061967_deklarirane_na_dohodite_ot_peer-to-peer_platformite_za/?ref=rss#comments Wed, 18 Oct 2017 16:21:00 +0300 Интелектуалната собственост в модния свят http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/15/3056846_intelektualnata_sobstvenost_v_modniia_sviat/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3058229.jpg" alt="" /><br />Не се предоставя защита, когато дизайнът или търговската марка не са нови или достатъчно отличителни, дори ако те са разпознаваеми.Модната индустрия е бойно поле. Конкуренцията е жестока - всеки иска да остави своя отпечатък, като представи нещо различно, модерно и забележително. Докато се надпреварват помежду си, дизайнерите имат пред себе си и допълнително предизвикателство – правото на интелектуална собственост. От една страна, правото на интелектуална собственост помага за защитата на... 3056846 Ева Шкуфца и Урша Кран http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/15/3056846_intelektualnata_sobstvenost_v_modniia_sviat/?ref=rss#comments Sun, 15 Oct 2017 10:19:00 +0300 Bitcoin и регулациите в ЕС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/09/3048984_bitcoin_i_regulaciite_v_es/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3056223.jpg" alt="" /><br />За изминалото близо десетилетие откакто Сатоши Накамото (или поне лицето или лицата, криещи се зад този псевдоним) публикува своя деветстраничен манифест за създаването на Bitcoin като децентрализирана система за електронно разплащане, криптовалутите изминаха дълъг път по възходяща права. Започнали като технологичен експеримент за ентусиасти, днес те са разменно средство, използвано от повече от 5.8 млн. души, с обща пазарна капитализация над 100 млрд. долара. Въпреки продължаващия скептицизъм... 3048984 Димитър Грозданов, адв. дружество Цветкова, Бебов, Комаревски http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/09/3048984_bitcoin_i_regulaciite_v_es/?ref=rss#comments Mon, 09 Oct 2017 12:04:00 +0300 Носим лична отговорност за осигурителните и данъчни задължения на дружествата http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/08/3054150_nosim_lichna_otgovornost_za_osiguritelnite_i_danuchni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3054168.jpg" alt="" /><br />Разширява се кръгът на лицата, на които може да се потърси отговорностВъзможност за търсене на отговорност на трети лица за данъчни задължения съществуваше и досега, но с изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се разширява кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност, както и хипотезите, при които се носи такава отговорност.<br /><br />Запазена е възможността за търсене на отговорност на управител, член на орган на управление,... 3054150 Кристина Димитрова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/08/3054150_nosim_lichna_otgovornost_za_osiguritelnite_i_danuchni/?ref=rss#comments Sun, 08 Oct 2017 12:45:00 +0300 Включване на земеделска земя в строителните граници на населените места http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/02/3050607_vkljuchvane_na_zemedelska_zemia_v_stroitelnite_granici/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3051875.jpg" alt="" /><br />Влезлият в сила ПУП е предпоставка да се поиска промяна на предназначението на земеделската земяВсеки, закупил земеделска земя с цел строителство, среща необходимостта от добро познаване на етапите на тази процедура, аспектите, влияещи върху успешното й финализиране, и времето за това. И дори ако ви се струва позната темата, в процеса на изпълнение на отделните етапи може да бъдете изненадани от нови детайли/практики на административните органи, които я осъществяват.<br /><br />Приложима... 3050607 Таня Точева, адвокатско дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/02/3050607_vkljuchvane_na_zemedelska_zemia_v_stroitelnite_granici/?ref=rss#comments Mon, 02 Oct 2017 12:46:00 +0300 Съдът на ЕС: Компаниите имат право на ДДС кредит и за публична инфраструктура http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/01/3048637_sudut_na_es_kompaniite_imat_pravo_na_dds_kredit_i_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3049958.jpg" alt="" /><br />Често инвеститори заплащат изграждането на обществени съоръжения като пречиствателни станции, тунели, тротоари или светофарни уредби. И данъчните отказват връщане на ДДС.На 14 септември 2017 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решение по Дело С-132/16, с което гарантира, че според законодателството на Европейския съюз (ЕС) данъчнозадължените лица в съюза имат безусловно право да приспадат платения ДДС, когато доставката е свързана с икономическата им дейност, дори и ако трета страна... 3048637 адв. Тодор Тодоров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/01/3048637_sudut_na_es_kompaniite_imat_pravo_na_dds_kredit_i_za/?ref=rss#comments Sun, 01 Oct 2017 15:16:00 +0300 Готви се нов прием на проекти за инвестиции в земеделски стопанства http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/27/3049015_gotvi_se_nov_priem_na_proekti_za_investicii_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_1823408.jpg" alt="" /><br />Общото финансиране може да достигне 100 млн. евро.След 20 октомври ще бъде обявен втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Това е мярката, която преработвателите на селскостопански продукти чакат с голям интерес, тъй като тя им дава възможност да модернизират предприятията си, като се възползват от безвъзмездно финансиране, което покрива 50% от направените... 3049015 Иван Манев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/27/3049015_gotvi_se_nov_priem_na_proekti_za_investicii_v/?ref=rss#comments Wed, 27 Sep 2017 11:10:00 +0300 Такси за ВЕИ централи, събрани след 30 юни 2014 г., подлежат на връщане http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/24/3045620_taksi_za_vei_centrali_subrani_sled_30_juni_2014_g/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3045675.jpg" alt="" /><br />Министерството на финансите отказва доброволното връщане на събраните суми, което налага събирането им по съдебен ред<br /><br />Костадин Сирлещов, CMS Противоконституционните такси за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия бяха приети във Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ) с §6 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г. С новите текстове беше въведено задължението за събиране на такса за производство на... 3045620 Костадин Сирлещов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/24/3045620_taksi_za_vei_centrali_subrani_sled_30_juni_2014_g/?ref=rss#comments Sun, 24 Sep 2017 16:02:00 +0300 Канадският посланик: Всички печелим със CETA http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/23/3045684_kanadskiiat_poslanik_vsichki_pechelim_sus_ceta/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3045689.jpg" alt="" /><br />Временното прилагане на споразумението е следствие от неговото одобрение от държавите в ЕС, изразено в рамките на Съвета, както и от Европейския парламент. То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато бъде ратифицирано от всички държави от ЕС.<br />СЕТА ще позволи на предприятията от ЕС да правят годишни икономии от 590 млн. евро — сумата, която плащат под формата на мита върху стоките, изнасяни за Канада.<br />Споразумението премахва митата за 98% от продуктите, с които ЕС търгува... 3045684 Кевин Хамилтън http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/23/3045684_kanadskiiat_poslanik_vsichki_pechelim_sus_ceta/?ref=rss#comments Sat, 23 Sep 2017 10:57:00 +0300