Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Лични данни - какво се променя за доставчиците на облачни услуги http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/18/2988895_lichni_danni_-_kakvo_se_promenia_za_dostavchicite_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2989483.jpg" alt="" /><br />Всички лица са длъжни сериозно да подобрят системите си за съхранение и защита на лични данни, включително и да актуализират вътрешните си правила и процедури за работа.През последната година в онлайн пространството, не само в ЕС, но и извън границите му, се дискутира широко новият регламент за защита на личните данни (GDPR), който ще започне да се прилага през май 2018 г. Една от причините GDPR да заема централно място в списъка със задачите на изключително много компании е, че всяко... 2988895 Даяна Славева, адв. дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/18/2988895_lichni_danni_-_kakvo_se_promenia_za_dostavchicite_na/?ref=rss#comments Sun, 18 Jun 2017 14:28:00 +0300 Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/12/2987663_oblagane_s_dds_na_dalekosuobshtitelni_uslugi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2987661.jpg" alt="" /><br />Глобализацията и интернет дават възможност на фирмите да осъществяват директен контакт с милиони потребители, което води до реализиране на огромни печалби. Това доведе до бум в предлагането на различни видове услуги, достъпни чрез интернет сайтове по целия свят. Пазарът е отворен и всеки ден се появяват нови играчи, но динамичното развитие води и до налагането на някои административни и данъчни изисквания, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който желае бизнесът му да е печеливш и... 2987663 Станислав Колев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/12/2987663_oblagane_s_dds_na_dalekosuobshtitelni_uslugi/?ref=rss#comments Mon, 12 Jun 2017 17:10:00 +0300 Еврофинансиране на НПО в областта на съдебната система http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/07/2984639_evrofinansirane_na_npo_v_oblastta_na_sudebnata_sistema/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2984640.jpg" alt="" /><br />5 млн. лв. е общият размер на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Добро управление".Проблемите на съдебната власт и необходимостта от нейното реформиране са едни от най-актуалните и същностни теми в контекста на членството на България в Европейския съюз. Има натрупано значително обществено недоверие към съдебната система, но същевременно проучванията показват, че обществото е готово да подкрепи изпълнението на ясна и дългосрочна стратегия за реформи.<br /><br />Оперативна... 2984639 Десислава Сиракова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/07/2984639_evrofinansirane_na_npo_v_oblastta_na_sudebnata_sistema/?ref=rss#comments Wed, 07 Jun 2017 12:52:00 +0300 Осигуровки при незаконно уволнение http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/05/2983484_osigurovki_pri_nezakonno_uvolnenie/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2983508.jpg" alt="" /><br />В практиката се случва работник да бъде уволнен и по-късно същият работник да бъде възстановен на работа, когато съдът обяви, че уволнението е било незаконосъобразно. Тъй като въз основа на влязъл в сила съдебен акт се счита, че трудовото правоотношение на лицето не е било прекратявано, периодът, в който лицето е било без работа поради незаконно уволнение, се зачита за трудов стаж. Въпросите, които най често се поставят в такива случи, са:<br /><br />1. Дължат ли се осигурителни вноски за... 2983484 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/05/2983484_osigurovki_pri_nezakonno_uvolnenie/?ref=rss#comments Mon, 05 Jun 2017 14:21:00 +0300 Представлява ли IP адресът лични данни? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/04/2980894_predstavliava_li_ip_adresut_lichni_danni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2981470.jpg" alt="" /><br />Авторът Мая Александрова e адвокат в CMS Sofia. От май 2018 г. в ЕС ще влязат нови правила, според които някои категории онлайн данни биха могли да се приемат за лични данни и сред тях са и IP адресите.При онлайн врачка:<br />- Искам да узная бъдещето си.<br />- Кажете ми IP адреса си.<br /><br />Въпреки че това е само анекдот, темата за IP адресите и информацията, която те биха могли да разкрият в контекста на все по-строгите правила за защита на лични данни, е много актуална. <br />... 2980894 Мая Александрова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/06/04/2980894_predstavliava_li_ip_adresut_lichni_danni/?ref=rss#comments Sun, 04 Jun 2017 11:37:00 +0300 Как може да се ползва безлихвено кредитиране от съдружник http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/24/2976730_kak_moje_da_se_polzva_bezlihveno_kreditirane_ot/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2976731.jpg" alt="" /><br />Все по-често в практиката възниква въпросът как един съдружник в дадено дружество може да го кредитира, без да му се налага да тегли банков кредит или заем, тъй като това отнема време и подготовка на голям набор от документи, а в крайна сметка е възможно банковата институция да не отпусне исканата сума в пълен размер, често поради причини, които не стават напълно изяснени.<br /><br />Тук се появява именно безлихвеното кредитиране, което съдружник може да извърши, без да иска разрешение от... 2976730 Станислав Колев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/24/2976730_kak_moje_da_se_polzva_bezlihveno_kreditirane_ot/?ref=rss#comments Wed, 24 May 2017 11:33:00 +0300 Неоправдани ВЕИ надежди: Ниските преференциални цени не са противоконституционни http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/21/2974335_neopravdani_vei_nadejdi_niskite_preferencialni_ceni_ne/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2974361.jpg" alt="" /><br /> Авторът Антония Пеева е адвокат в McGregor and Partners Конституционният съд не оправда очакванията на ВЕИ производителите, но отваря нова врата пред засегнатите да потърсят правата си пред Европейския съд по правата на човека.Конституционният съд единодушно отхвърли преди броени дни искане на 49 народни представители от 43-то Народно събрание за обявяване на противоконституционност на §18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.... 2974335 Антония Пеева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/21/2974335_neopravdani_vei_nadejdi_niskite_preferencialni_ceni_ne/?ref=rss#comments Sun, 21 May 2017 14:55:00 +0300 Еврофинансирането за иновации се увеличава http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/17/2972760_evrofinansiraneto_za_inovacii_se_uvelichava/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2972762.jpg" alt="" /><br />Авторът д-р Никола Христович е управител на "Финсис", член на БАКЕП.През следващата година се очаква да започне и нова процедура - за стимулиране развитието на иновативни клъстери. Наследникът на една от най-важните за бизнеса през предходния планов период оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." (ОП РКБИ) през настоящия вече е с ново име - "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г." (ОПИК). Важна причина за това е все по-добре... 2972760 Никола Христович http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/17/2972760_evrofinansiraneto_za_inovacii_se_uvelichava/?ref=rss#comments Wed, 17 May 2017 14:36:00 +0300 Прекратяване на трудовия договор поради болест на работника http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/15/2971350_prekratiavane_na_trudoviia_dogovor_poradi_bolest_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2971385.jpg" alt="" /><br />Едно от общите основания за прекратяване на трудов договор, предвидени в чл. 325 от Кодекса на труда, е при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия. В това основание са включени две на практика самостоятелни хипотези:<br /><br />1. Болест на работника, довела до трайно намалена работоспособност.<br /><br />2.... 2971350 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/15/2971350_prekratiavane_na_trudoviia_dogovor_poradi_bolest_na/?ref=rss#comments Mon, 15 May 2017 14:45:00 +0300 Изисквания при придобиване на платежни институции и дружества за електронни пари http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/14/2970028_iziskvaniia_pri_pridobivane_na_platejni_institucii_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2970036.jpg" alt="" /><br />Режимът по придобиване на собственост в тези дружества ще се детайлизира, като сe посочат и ясни правила, и последици при неспазването му.До началото на 2018 г. държавите, членки на ЕС, следва да са въвели във вътрешното си законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, позната на участниците на пазара на платежни услуги и като PSD2. Наред с останалите нововъведения директивата налага... 2970028 Ивана Близнакова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/14/2970028_iziskvaniia_pri_pridobivane_na_platejni_institucii_i/?ref=rss#comments Sun, 14 May 2017 12:33:00 +0300 Какво става с персонала при прехвърляне на дейност между предприятия http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/01/2960625_kakvo_stava_s_personala_pri_prehvurliane_na_deinost/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2963308.jpg" alt="" /><br />За авторите<br /><br />Д-р Мария Дренска е адвокат в CMS София.<br />Д-р Константин Илин е правен консултант в "Ей Ди Кей Кънсалтинг" Директивата обхваща всички случаи на юридическо прехвърляне (в това число сливане) на предприятия или стопански дейности, или обособени части от тях.Трудовите правоотношения като специфичен сегмент на законодателства на държавите-членки обуславят специални мерки за защита както на европейско ниво, така и в национален мащаб. Все пак, макар и гарантирани в голяма... 2960625 Мария Дренска, Константин Илин http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/05/01/2960625_kakvo_stava_s_personala_pri_prehvurliane_na_deinost/?ref=rss#comments Mon, 01 May 2017 17:10:00 +0300 Какво е важно за командировките в страната и в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/26/2960467_kakvo_e_vajno_za_komandirovkite_v_stranata_i_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2960466.jpg" alt="" /><br />Командировката е едностранна промяна на мястото на работа на работника и служителя, без да се променя характерът на работа. Работодателят изпраща командированите лица да извършат конкретна служебна работа в друго населено място или в чужбина. Необходимостта от командировка се определя от работодателя, а също така и кой работник или служител да бъде командирован, къде и за какъв период да се проведе командировката. По време на командировката работниците или служителите изпълняват обичайните си... 2960467 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/26/2960467_kakvo_e_vajno_za_komandirovkite_v_stranata_i_v_chujbina/?ref=rss#comments Wed, 26 Apr 2017 14:50:00 +0300 Решение на Съда на ЕС изясни важни въпроси относно финансовите обезпечения http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2017/04/24/2955612_reshenie_na_suda_na_es_iziasni_vajni_vuprosi_otnosno/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2958210.jpg" alt="" /><br />Решението на СЕС дава възможност да се структурира замяна на първоначалното обезпечено вземане с друго, напълно ново, но така че новото вземане да се ползва от обезпечение, учредено преди неговото възникване. 1. Използване на финансово обезпечение върху банкови сметки за обезпечаване на заеми в практиката на българските банки<br /><br />В практиката у нас Законът за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) се използва най-често от банките за обезпечаване на заеми чрез финансово обезпечение с... 2955612 Цветан Крумов, адвокат, Schoenherr http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2017/04/24/2955612_reshenie_na_suda_na_es_iziasni_vajni_vuprosi_otnosno/?ref=rss#comments Mon, 24 Apr 2017 12:34:00 +0300 Неравнопоставеност между вериги, доставчици и потребители http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2954516_neravnopostavenost_mejdu_verigi_dostavchici_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2955210.jpg" alt="" /><br />Авторът Люба Бозова-Пешовска е адвокат в адв. дружество Mc Gregor and Partners. В Закона за защита на конкуренцията липсва легална дефиниция на понятието "злоупотреба с по-силна позиция при договаряне"През лятото на 2015 г. след продължителни обществени дебати в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е въведен нов институт, забраняващ "злоупотреба с по-силна позиция при договаряне", с което се разширява кръгът на предприятията, чиито едностранни действия и поведения подлежат на контрол от... 2954516 Люба Бозова-Пешовска http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2954516_neravnopostavenost_mejdu_verigi_dostavchici_i/?ref=rss#comments Wed, 19 Apr 2017 12:03:00 +0300 Поверителност по мярка http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2955447_poveritelnost_po_miarka/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2955492.jpg" alt="" /><br />Go Digital ("дигитализирай се") е тенденция, от която бизнесът не може да остане встрани. Социалните мрежи, Big Data, Internet of Things предоставят нови възможности за рекламиране на продукти, комуникация с клиенти и въвеждане на по-ефективни системи за достигане до потребителите в компаниите. Тези новости не са подценени и на законодателно ниво. Европейският съюз работи върху въвеждането на единен дигитален пазар, който да премахне бариерите пред онлайн доставки на стоки и услуги. Влизането в... 2955447 Регина Kолева, Таня Сивасарева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/19/2955447_poveritelnost_po_miarka/?ref=rss#comments Wed, 19 Apr 2017 10:51:00 +0300 Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Черно море http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/12/2952312_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2952314.jpg" alt="" /><br />Авторът Васил Зарков е мениджър проекти за развитие в "Българо-австрийска консултантска компания"Срокът за подаване на проекти изтича на 31 май, прием ще има и догодина. На 31 януари започна приемът на проектни предложения по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2014 - 2020", като крайният срок е 31 май 2017 г. Програмата е една от 6-те оперативни програми за трансгранично сътрудничество на България и основната й цел е "подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на... 2952312 Васил Зарков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/12/2952312_evrofinansirane_za_transgranichno_sutrudnichestvo_v/?ref=rss#comments Wed, 12 Apr 2017 11:52:00 +0300 Справка за изплатените през 2016 г. доходи на физически лица. http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/10/2950935_spravka_za_izplatenite_prez_2016_g_dohodi_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2950946.jpg" alt="" /><br />При изготвяне на справките за годишното счетоводно приключване на предприятията счетоводителите и ТРЗ специалистите трябва да имат предвид изготвянето на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Ще разкажа накратко кои са лицата, задължени да подават информация с тази справка, както и в какви срокове, къде се представя справката, а също и какви доходи се посочват в нея.<br /><br />На първо място, разбира се, са задължените да подават информация лица – това са предприятията или самоосигуряващите се лица по... 2950935 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/10/2950935_spravka_za_izplatenite_prez_2016_g_dohodi_na/?ref=rss#comments Mon, 10 Apr 2017 12:23:00 +0300 Синергията между държавната администрация и технологичния напредък http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/09/2948281_sinergiiata_mejdu_durjavnata_administraciia_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2949002.jpg" alt="" /><br />НАП промени дългогодишната си практика и все повече хартиени документи могат да бъдат заменени с електронни. Терминът synergy произлиза от гръцкото συνέργια и буквално означава "работят заедно". В бизнес взаимоотношенията пък се приема, че постигането на синергия означава, че работата в екип дава по-добър резултат, отколкото работата на отделния човек. Във взаимовръзката между хората и новите технологии синергията изразява комбинацията от силните страни на човека и неограничените възможности на... 2948281 Диана Караиванова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/09/2948281_sinergiiata_mejdu_durjavnata_administraciia_i/?ref=rss#comments Sun, 09 Apr 2017 12:47:00 +0300 Хеджиращите договори – все по-сложни, все по-необходими http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/05/2948586_hedjirashtite_dogovori_vse_po-slojni_vse_po-neobhodimi/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2857901.jpg" alt="" /><br />Автори<br /><br />Жулиета Мандажиева, Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"<br /><br />Деян Манковски, MBAВ последните години доста банки, включително в България, направиха сключването на договора за хеджиране задължително условие за отпускане на кредит.Хеджиращите договори могат да бъдат полезен инструмент за управление на различни присъщи рискове, но изискват висока финансова и правна култура. Напоследък се заговори за дългоочаквано покачване на лихвите, прокрадна се и намек за... 2948586 Жулиета Мандажиева, Деян Манковски http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/05/2948586_hedjirashtite_dogovori_vse_po-slojni_vse_po-neobhodimi/?ref=rss#comments Wed, 05 Apr 2017 16:25:00 +0300 Пробив в сигурността на данните – какво да правим http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/03/2947015_probiv_v_sigurnostta_na_dannite_kakvo_da_pravim/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2947017.jpg" alt="" /><br />Продължение на текста "Още регулация на личните данни: бреме или възможност" от 27 март<br /><br />Изтичането на конфиденциална информация безспорно е една от най-чувствителните теми за бизнеса днес. И статистиките потвърждават това. Пробивът в системите на Anthem Inc. (втората по-големина социалноосигурителна компания в САЩ) предизвика изтичането на данни на 78.8 млн. физически лица, а случаят "Досиетата от Панама" (Panama Papers) разкри обвързаности на стотици известни личности с офшорни... 2947015 Таня Стивасарева, Регина Колева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/03/2947015_probiv_v_sigurnostta_na_dannite_kakvo_da_pravim/?ref=rss#comments Mon, 03 Apr 2017 13:06:00 +0300 Автоматизиране на обществените поръчки – възлагане и изпълнение http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/02/2945632_avtomatizirane_na_obshtestvenite_poruchki_vuzlagane_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2945684.jpg" alt="" /><br />Въпреки детайлната регулация все още се правят много грешки от възложителите при организиране на поръчки.Когато се говори за обществени поръчки, основната тема е провеждането на процедурата, а не изпълнението на договора. Кое ни занимава в обществените поръчки най-често - честни ли си критериите, достатъчни ли са сроковете за подаване на оферти, безпристрастно ли е оценяването. Договорът се подписва и европейските директиви, както и ЗОП (Законът за обществените поръчки) приключват там. Появяват... 2945632 Павлин Стоянов, CMS http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/04/02/2945632_avtomatizirane_na_obshtestvenite_poruchki_vuzlagane_i/?ref=rss#comments Sun, 02 Apr 2017 11:54:00 +0300