Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Деклариране на доходите от peer-to-peer платформите за финансиране http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/18/3061967_deklarirane_na_dohodite_ot_peer-to-peer_platformite_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3061966.jpg" alt="" /><br />Във връзка с изясняване на данъчното третиране на посочените инвестиции е необходимо да се разграничат следните два момента:<br /><br />1. Данъчно третиране на доходите (печалбите) на местни юридически лица от такъв род сделки.<br />2. Режим на удържане на дължимите данъчни задължения при източника на дохода при облагане на чуждестранни юридически лица.<br /><br />1. Данъчно третиране на доходите (печалбите) на местни юридически лица по реда на ЗКПО<br /><br />Разпоредбата на чл. 44 от ЗКПО се... 3061967 Мариета Плочева, данъчен консултант http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/18/3061967_deklarirane_na_dohodite_ot_peer-to-peer_platformite_za/?ref=rss#comments Wed, 18 Oct 2017 16:21:00 +0300 Интелектуалната собственост в модния свят http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/15/3056846_intelektualnata_sobstvenost_v_modniia_sviat/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3058229.jpg" alt="" /><br />Не се предоставя защита, когато дизайнът или търговската марка не са нови или достатъчно отличителни, дори ако те са разпознаваеми.Модната индустрия е бойно поле. Конкуренцията е жестока - всеки иска да остави своя отпечатък, като представи нещо различно, модерно и забележително. Докато се надпреварват помежду си, дизайнерите имат пред себе си и допълнително предизвикателство – правото на интелектуална собственост. От една страна, правото на интелектуална собственост помага за защитата на... 3056846 Ева Шкуфца и Урша Кран http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/15/3056846_intelektualnata_sobstvenost_v_modniia_sviat/?ref=rss#comments Sun, 15 Oct 2017 10:19:00 +0300 Bitcoin и регулациите в ЕС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/09/3048984_bitcoin_i_regulaciite_v_es/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3056223.jpg" alt="" /><br />За изминалото близо десетилетие откакто Сатоши Накамото (или поне лицето или лицата, криещи се зад този псевдоним) публикува своя деветстраничен манифест за създаването на Bitcoin като децентрализирана система за електронно разплащане, криптовалутите изминаха дълъг път по възходяща права. Започнали като технологичен експеримент за ентусиасти, днес те са разменно средство, използвано от повече от 5.8 млн. души, с обща пазарна капитализация над 100 млрд. долара. Въпреки продължаващия скептицизъм... 3048984 Димитър Грозданов, адв. дружество Цветкова, Бебов, Комаревски http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/09/3048984_bitcoin_i_regulaciite_v_es/?ref=rss#comments Mon, 09 Oct 2017 12:04:00 +0300 Носим лична отговорност за осигурителните и данъчни задължения на дружествата http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/08/3054150_nosim_lichna_otgovornost_za_osiguritelnite_i_danuchni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3054168.jpg" alt="" /><br />Разширява се кръгът на лицата, на които може да се потърси отговорностВъзможност за търсене на отговорност на трети лица за данъчни задължения съществуваше и досега, но с изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се разширява кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност, както и хипотезите, при които се носи такава отговорност.<br /><br />Запазена е възможността за търсене на отговорност на управител, член на орган на управление,... 3054150 Кристина Димитрова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/08/3054150_nosim_lichna_otgovornost_za_osiguritelnite_i_danuchni/?ref=rss#comments Sun, 08 Oct 2017 12:45:00 +0300 Включване на земеделска земя в строителните граници на населените места http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/02/3050607_vkljuchvane_na_zemedelska_zemia_v_stroitelnite_granici/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3051875.jpg" alt="" /><br />Влезлият в сила ПУП е предпоставка да се поиска промяна на предназначението на земеделската земяВсеки, закупил земеделска земя с цел строителство, среща необходимостта от добро познаване на етапите на тази процедура, аспектите, влияещи върху успешното й финализиране, и времето за това. И дори ако ви се струва позната темата, в процеса на изпълнение на отделните етапи може да бъдете изненадани от нови детайли/практики на административните органи, които я осъществяват.<br /><br />Приложима... 3050607 Таня Точева, адвокатско дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/02/3050607_vkljuchvane_na_zemedelska_zemia_v_stroitelnite_granici/?ref=rss#comments Mon, 02 Oct 2017 12:46:00 +0300 Съдът на ЕС: Компаниите имат право на ДДС кредит и за публична инфраструктура http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/01/3048637_sudut_na_es_kompaniite_imat_pravo_na_dds_kredit_i_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3049958.jpg" alt="" /><br />Често инвеститори заплащат изграждането на обществени съоръжения като пречиствателни станции, тунели, тротоари или светофарни уредби. И данъчните отказват връщане на ДДС.На 14 септември 2017 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решение по Дело С-132/16, с което гарантира, че според законодателството на Европейския съюз (ЕС) данъчнозадължените лица в съюза имат безусловно право да приспадат платения ДДС, когато доставката е свързана с икономическата им дейност, дори и ако трета страна... 3048637 адв. Тодор Тодоров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/10/01/3048637_sudut_na_es_kompaniite_imat_pravo_na_dds_kredit_i_za/?ref=rss#comments Sun, 01 Oct 2017 15:16:00 +0300 Готви се нов прием на проекти за инвестиции в земеделски стопанства http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/27/3049015_gotvi_se_nov_priem_na_proekti_za_investicii_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_1823408.jpg" alt="" /><br />Общото финансиране може да достигне 100 млн. евро.След 20 октомври ще бъде обявен втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Това е мярката, която преработвателите на селскостопански продукти чакат с голям интерес, тъй като тя им дава възможност да модернизират предприятията си, като се възползват от безвъзмездно финансиране, което покрива 50% от направените... 3049015 Иван Манев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/27/3049015_gotvi_se_nov_priem_na_proekti_za_investicii_v/?ref=rss#comments Wed, 27 Sep 2017 11:10:00 +0300 Такси за ВЕИ централи, събрани след 30 юни 2014 г., подлежат на връщане http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/24/3045620_taksi_za_vei_centrali_subrani_sled_30_juni_2014_g/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3045675.jpg" alt="" /><br />Министерството на финансите отказва доброволното връщане на събраните суми, което налага събирането им по съдебен ред<br /><br />Костадин Сирлещов, CMS Противоконституционните такси за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия бяха приети във Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ) с §6 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г. С новите текстове беше въведено задължението за събиране на такса за производство на... 3045620 Костадин Сирлещов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/24/3045620_taksi_za_vei_centrali_subrani_sled_30_juni_2014_g/?ref=rss#comments Sun, 24 Sep 2017 16:02:00 +0300 Канадският посланик: Всички печелим със CETA http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/23/3045684_kanadskiiat_poslanik_vsichki_pechelim_sus_ceta/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3045689.jpg" alt="" /><br />Временното прилагане на споразумението е следствие от неговото одобрение от държавите в ЕС, изразено в рамките на Съвета, както и от Европейския парламент. То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато бъде ратифицирано от всички държави от ЕС.<br />СЕТА ще позволи на предприятията от ЕС да правят годишни икономии от 590 млн. евро — сумата, която плащат под формата на мита върху стоките, изнасяни за Канада.<br />Споразумението премахва митата за 98% от продуктите, с които ЕС търгува... 3045684 Кевин Хамилтън http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/23/3045684_kanadskiiat_poslanik_vsichki_pechelim_sus_ceta/?ref=rss#comments Sat, 23 Sep 2017 10:57:00 +0300 Мита и данъци при внос на лично имущество на физически лица http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/18/3043801_mita_i_danuci_pri_vnos_na_lichno_imushtestvo_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3043823.jpg" alt="" /><br />Когато държавата, в която са пребивавали физическите лица, е държава - членка на ЕС, стоките, придобити на нейната територия, притежават статут на стоки за свободно обращение на територията на общността. В резултат на това преместването им на територията на страната не е свързано с необходимостта от наличието на митническо разрешение и задължение за заплащане на мита. Когато обаче държавата, в която лицата са пребивавали, е държава извън ЕС, т.нар. трети страни, при въвеждането на личното им... 3043801 Лиляна Панева, данъчен консултант http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/18/3043801_mita_i_danuci_pri_vnos_na_lichno_imushtestvo_na/?ref=rss#comments Mon, 18 Sep 2017 12:16:00 +0300 Как да оттеглим пълномощно http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/17/3042589_kak_da_otteglim_pulnomoshtno/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3043949.jpg" alt="" /><br />адв. Марин Дринов, адвокатско дружество "Павлов и съдружници" Използването на пълномощник за извършване на определени правни действия е ежедневие както за физически лица, така и в бизнес средите. Да се издаде едно пълномощно не представлява трудност. По-интересен е моментът, в който упълномощителят желае да оттегли предоставената представителна власт. Причините могат да са различни, но най-неприятният сценарий е влошаване на отношенията и липса на доверие към пълномощника, защото всяко... 3042589 Марин Дринов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/17/3042589_kak_da_otteglim_pulnomoshtno/?ref=rss#comments Sun, 17 Sep 2017 17:59:00 +0300 Ограничаване на плащанията в брой на територията на България http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/12/3040310_ogranichavane_na_plashtaniiata_v_broi_na_teritoriiata/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2798547.jpg" alt="" /><br />Санкциите при нарушения са в размер на 25% от общия размер на направеното плащане, ако става дума за физическо лице, и 50% ако нарушител е юридическо лице. Българското законодателство поставя строги правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута. С промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) максималната сума, която може да се плати в брой, бе намалена от 15 000 на 10 000 лева.... 3040310 Станислав Колев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/12/3040310_ogranichavane_na_plashtaniiata_v_broi_na_teritoriiata/?ref=rss#comments Tue, 12 Sep 2017 12:46:00 +0300 Банката срещу кредитополучателя в света на отрицателните лихви http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/10/3035809_bankata_sreshtu_kreditopoluchatelia_v_sveta_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3036616.jpg" alt="" /><br />През 2015 г. банки в Испания и Дания започнаха да изплащат лихви по кредитите на някои свои длъжници, приспадайки от дължимата главница.Средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро – индексът EURIBOR, който банките предпочтително използват като компонент за образуване на базовия лихвен процент (БЛП) при предоставяне на кредити в евро, от 2015 г. е с отрицателни стойности. Въпреки безбройните дискусии и мнения колко силно това ще афектира банковия... 3035809 Милена Ангелова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/10/3035809_bankata_sreshtu_kreditopoluchatelia_v_sveta_na/?ref=rss#comments Sun, 10 Sep 2017 10:55:00 +0300 Нови правила за личните данни http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/06/3037168_novi_pravila_za_lichnite_danni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3037169.jpg" alt="" /><br />Всеки доставчик на услуги ще бъде задължен да предоставя на клиентите си достъп до предоставените от тях лични данни, както и право на промяната им или пълното им заличаване.След по-малко от една година, на 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. Преди тази дата обаче се очаква да бъде приет нов... 3037168 Лора Георгиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/06/3037168_novi_pravila_za_lichnite_danni/?ref=rss#comments Wed, 06 Sep 2017 14:31:00 +0300 Pirelli се завръща на борсата в Милано и ще листне 40% от капитала си http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/04/3035936_pirelli_se_zavrushta_na_borsata_v_milano_i_shte_listne/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3035935.jpg" alt="" /><br />Италианският производител на автомобилни гуми Pirelli ще се завърне на борсата в Милано след близо двегодишно отсъствие, листвайки 40% от капитала си, съобщава Reuters. От Pirelli са подали молба за качването на борсата на 1 септември, като се очаква първичното публично предлагане да приключи до към началото на октомври 2017 г.<br /><br />Това е сериозна стъпка за петия по големина производител на гуми в света, след като Pirelli беше отписана от фондовата борса в Милано през 2015 г. като едно... 3035936 Добромир Лазаров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/04/3035936_pirelli_se_zavrushta_na_borsata_v_milano_i_shte_listne/?ref=rss#comments Mon, 04 Sep 2017 14:48:00 +0300 Биоцидните продукти "под ударите" на КЗК http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/03/3034515_biocidnite_produkti_pod_udarite_na_kzk/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3034564.jpg" alt="" /><br />Поради присъщите им свойства и употреба биоцидните продукти могат да предизвикат рискове за здравето и да бъдат вредни за околната средаВ началото на август тази година 1 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за пръв път взе становище по въпроси, свързани с конкуренцията на пазара на почистващите и дезинфекциращите препаратите. Особен интерес в този пазарен сегмент представляват биоцидните продукти, като именно те са предмет на решението на КЗК, тъй като тяхното пускане на пазара е строго... 3034515 Люба Бозова, адв. дружество McGregor and Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/09/03/3034515_biocidnite_produkti_pod_udarite_na_kzk/?ref=rss#comments Sun, 03 Sep 2017 09:28:00 +0300 Еврофинансиране за ефективно използване на ресурсите http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/30/3033186_evrofinansirane_za_efektivno_izpolzvane_na_resursite/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3033187.jpg" alt="" /><br />Авторът Деница Николова е управляващ партньор в консултантска компания "ИЮ консулт"Проектите трябва да са от преработващата промишленост. Европейската комисия публикува през декември 2015 г. План за действие за налагане на кръгова икономика, поставяйки я на централно място за въвеждането на политика за устойчиво развитие. Кръговата икономика се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките... 3033186 Деница Николова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/30/3033186_evrofinansirane_za_efektivno_izpolzvane_na_resursite/?ref=rss#comments Wed, 30 Aug 2017 10:49:00 +0300 Как се третират подобренията на актив по Закона за ДДС http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/28/3032018_kak_se_tretirat_podobreniiata_na_aktiv_po_zakona_za_dds/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3032031.jpg" alt="" /><br />В параграф 1, т. 32 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) има определение за подобрение: "Подобрение е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив. Създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение."<br /><br />Третирането на подобрението по ЗДДС може да се различава според... 3032018 доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/28/3032018_kak_se_tretirat_podobreniiata_na_aktiv_po_zakona_za_dds/?ref=rss#comments Mon, 28 Aug 2017 14:25:00 +0300 Карта и анализ на данните: Какво не знаят компаниите за себе си http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/27/3029985_karta_i_analiz_na_dannite_kakvo_ne_znaiat_kompaniite/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3030053.jpg" alt="" /><br />Ако бизнесът на фирмата зависи от големи възлагания от страна на компании, опериращи и в ЕС, не можете да заобикаляте общия регламент за защитата на лични данни, нито пък този за защитата на личната сфера в електронна среда.През последните няколко месеца все по-често и в България започнаха да се чуват думите общ регламент за защита на данните, повече известен с абревиатурата на английското си наименование. Индустрии, които доскоро не подозираха, че притежават този ценен актив (или бомба със... 3029985 Жулиета Мандаджиева, адв. дружество Точева и Мандаджиева http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/27/3029985_karta_i_analiz_na_dannite_kakvo_ne_znaiat_kompaniite/?ref=rss#comments Sun, 27 Aug 2017 14:19:00 +0300 Осигуряване на самоосигуряващо се лице http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/21/3026869_osiguriavane_na_samoosiguriavashto_se_lice/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3026870.jpg" alt="" /><br />Често явление е самоосигуряващо се лице, собственик на фирма, да работи и по трудово правоотношение в друга фирма. В някои случаи лицата са осигурени на максималния осигурителен доход по трудовото си правоотношение, което ги освобождава от внасянето на осигурителни вноски като самоосигуряващи се лица, собственици или съдружници в търговски дружества. Това обаче води и до някои въпроси, като например: "Какво се случва, ако осигурителният доход по трудовия договор падне под максималния... 3026869 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/21/3026869_osiguriavane_na_samoosiguriavashto_se_lice/?ref=rss#comments Mon, 21 Aug 2017 12:57:00 +0300 Запазихме ли търговските си тайни? http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/20/3026032_zapazihme_li_turgovskite_si_taini/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3026099.jpg" alt="" /><br />ЕС прие директива за защитата на ноу-хау и търговска информация, която трябва да бъде въведена в националните законодателства до средата на 2018 г.Търговските тайни са една от ценностите на днешната икономика на знанието, поради което са изложени на повишен риск. През 2016 г. Европейският съюз прие нова европейска рамка (Директива 2016/943) за защитата на ноу-хау и търговска информация, която следва да бъде въведена в националните законодателства, включително и в България до средата на 2018 г.... 3026032 Траян Таргов http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/20/3026032_zapazihme_li_turgovskite_si_taini/?ref=rss#comments Sun, 20 Aug 2017 14:05:00 +0300 Отчитане и заплащане на положен извънреден труд http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021628_otchitane_i_zaplashtane_na_polojen_izvunreden_trud/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2926577.jpg" alt="" /><br />Авторът Андрей Александров е доктор по трудово и осигурително право В производствено предприятие с установено подневно отчитане на работното време служителите работят от понеделник до петък на 8-часов работен ден. Налага се част от персонала да работи на официален празник поради голям обем на поръчките. Продължителността на работното време на официалния празник ще е 6 часа.<br /><br />1. Как следва да се заплати положеният извънреден труд?<br />2. Как следва да се отчете положеният извънреден... 3021628 Андрей Александров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021628_otchitane_i_zaplashtane_na_polojen_izvunreden_trud/?ref=rss#comments Wed, 09 Aug 2017 17:47:00 +0300 Разпределяне на дивиденти – правила и срокове http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021677_razpredeliane_na_dividenti_pravila_i_srokove/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_2995967.jpg" alt="" /><br />Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското дружество. По силата на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон дивидент се изплаща само ако според приетия годишен финансов отчет чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Според... 3021677 Христо Досев http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/09/3021677_razpredeliane_na_dividenti_pravila_i_srokove/?ref=rss#comments Wed, 09 Aug 2017 15:20:00 +0300 Заплащане на труда при командироване в чужбина http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/07/3020121_zaplashtane_na_truda_pri_komandirovane_v_chujbina/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3020125.jpg" alt="" /><br />Във връзка с новите разпоредби за командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги възникват и въпроси, отнасящи се до възнагражденията на командированите лица. Както и в България, в много страни от ЕС има нормативно определена минимална работна заплата или минимални ставки на заплащане на труда. При определяне на минималния размер на трудовото възнаграждение на работници или служители, командировани или изпратени на основание чл. 121а от КТ, следва да се има предвид... 3020121 Георги Димитров http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/07/3020121_zaplashtane_na_truda_pri_komandirovane_v_chujbina/?ref=rss#comments Mon, 07 Aug 2017 11:25:00 +0300 Защо "детско" или "детски" не е претенция, нарушаваща хранителното право http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/06/3013367_zashto_detsko_ili_detski_ne_e_pretenciia_narushavashta/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3018555.jpg" alt="" /><br />Претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата, са вид здравни претенции и могат да бъдат употребявани само ако са разрешени по предвидения от закона ред.Поводът за тази статия е състоялата се медийна полемика дали определението "детски" или формата му в единствено число, употребени върху опаковка на хранителен продукт, представляват претенция, нарушаваща изискванията на хранителното право.<br /><br />Отговорът е категорично "не" и редовете по-долу представляват обобщение на... 3013367 Елена Тодорова, адвокат, Shoenherr http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/06/3013367_zashto_detsko_ili_detski_ne_e_pretenciia_narushavashta/?ref=rss#comments Sun, 06 Aug 2017 11:53:00 +0300 Еврофинансиране за развитие на горските територии http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/02/3017545_evrofinansirane_za_razvitie_na_gorskite_teritorii/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3017547.jpg" alt="" /><br />Елица Дякова е бизнес консултант в "Йотов Консулт", член на БАКЕПЗа какво ще може да се подават проекти<br /><br />- Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития<br /><br />- Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития<br /><br />- Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти Възможностите за развитие, които се предоставят на земеделските... 3017545 Елица Дякова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/08/02/3017545_evrofinansirane_za_razvitie_na_gorskite_teritorii/?ref=rss#comments Wed, 02 Aug 2017 12:03:00 +0300 Наем и аренда на земеделска земя http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/31/3014991_naem_i_arenda_na_zemedelska_zemia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3015049.jpg" alt="" /><br />Договорът за наем се сключва при по-опростена процедура, но ако страните искат да се обвържат за по-дълъг срок, договорът за аренда дава стабилност на арендатора за инвестиции и планиранеСобственик съм на земеделска земя и искам да я предоставя за ползване на дружество, която да я обработва. Предполагам трябва да сключа договор за аренда? А мога ли да сключа друг договор, като например договор за наем?<br /><br />Върховният касационен съд даде ясен и категоричен отговор на 20 юли 2017 г. с... 3014991 Хр. Христов, адвокат, McGregor and Partners http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/31/3014991_naem_i_arenda_na_zemedelska_zemia/?ref=rss#comments Mon, 31 Jul 2017 10:05:00 +0300 Как да определим авансовите си вноски за дължим корпоративен данък http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/24/3012199_kak_da_opredelim_avansovite_si_vnoski_za_duljim/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3012330.jpg" alt="" /><br />В разгара на лятото мнозина вероятно не се замислят за приключване на данъчната година, какви авансови вноски да внасят сега и колко корпоративен данък ще трябва да платят през 2018 г.?<br /><br />Законът за корпоративното подоходно облагане дефинира правилата за определяне на авансовите вноски и корпоративния данък. Всички данъчно задължени лица, които облагат положителния резултат от своята стопанска дейност с корпоративен данък, следва да проверяват ежегодно дали са задължени да внасят... 3012199 Доника Маринова http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/24/3012199_kak_da_opredelim_avansovite_si_vnoski_za_duljim/?ref=rss#comments Mon, 24 Jul 2017 14:39:00 +0300 В биткойни, моля http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/23/3010529_v_bitkoini_molia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3010746.jpg" alt="" /><br />Авторът Димитър Калдамуков е адвокат в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева". За контакти kaldamukov@tmlawoffice.bgВ българското законодателство и в това на повечето държави няма дефиниция какво е виртуална валута.<br /><br />Виртуалните пари са носители на стойност, която не е призната от държавата.<br /><br />Към настоящия момент съществуват повече от 200 виртуални валути. По много белези поведението на инвеститорите във финансови инструменти през 2017 г. прилича на поведението им през... 3010529 Димитър Калдамуков http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/23/3010529_v_bitkoini_molia/?ref=rss#comments Sun, 23 Jul 2017 12:00:00 +0300