Издания

Пет години по-късно

Пет години по-късно

ноември 2013

След пет години финансова криза вече всяка илюзия би трябвало да се е изпарила - правилата са различни и това не е просто моментно явление. Времената, когато основната грижа около фирмените финанси беше как да се оптимизират, така че докарат един-два процентни пункта към маржовете, си заминаха безвъзвратно.  

Сега, когато достъпът дори до оборотни средства е изключително труден, бюджетирането, планирането на паричните потоци и управлението на вземанията стават все по-ключови и всяка грешка може да се окаже фатална за един иначе перспективен и жизнеспособен бизнес. И колкото и учебниците да казват, че в тези условия не трябва да спираш да инвестираш, ако виждаш нови възможности, това често изглежда невъзможно.

Всичко това ни подтикна в това издание да се фокусираме върху теми за управление на ликвидността, без обаче да загърбваме възможностите за по-дългосрочно финансиране чрез най-живата част от банковия пазар - кредитите по схемите на европейската инициатива JEREMIE. От този микс не всичко е достъпно или изгодно за всяка фирма - за някои инструменти вашият бизнес може да е прекалено малък, прекалено голям или пък в неподходящ сектор. Но някоя идея, подпомогната от добро и професионално консултиране, може да ви даде тласък и да ви помогне да реализирате отдавана отлагани заради кризата планове. И след пет години компанията ви да излезе по-силна - независимо дали кризата е свършила, или още продължава.

В изданието четете

JEREMIE - голяма стъпка за малки фирми

JEREMIE - голяма стъпка за малки фирми

Според банките - партньори на инциативата, този вид инструмент за финансов инженеринг се оказва подходящ и успешен

comments 7
likes 14
views 11095
Поне по три кредита на ден

Поне по три кредита на ден

Или какви са микро- и макроефектите от кредитните продукти по JEREMIE

comments 7
likes 8
views 6499
Силен сезон за селскостопански заеми

Силен сезон за селскостопански заеми

На фона на общото замръзване на кредитирането секторът привлича вниманието на банките

comments 1
likes 3
views 6462
Първи стъпки като застрахователи

Първи стъпки като застрахователи

Засега основният ефект от прелицензирането на здравните фондове са данъчните неуредици, скоро се очаква да има и нови продукти

comments 0
likes 5
views 5783
За един чадър в дъжда

За един чадър в дъжда

Или защо хеджирането на валутен риск може да е полезно не само за големите корпорации, а и за по-малки бизнеси

comments 6
likes 12
views 7186
Има начин за събиране на старите дългове

Има начин за събиране на старите дългове

Два са основните способа - чрез колекторска фирма или през съдия-изпълнител

comments 18
likes 17
views 35261

Още издания

Бакхус

юли 2022

Капитал PRO

Digitalk Report | Системи за проектиране

юни 2022

Свободен достъп

Как се развиват софтуерните продукти в сферата на проектирането

Градове Велико Търново, Габрово

юни 2022

Капитал PRO

Поредица на "Капитал", изследваща постиженията и проблемите на бизнеса в регионите на България

Net Zero Economy

юни 2022

Капитал PRO

Отбрана

юни 2022

Свободен достъп

Кога ще модернизираме армията си