Издания

Енергетика

Енергетика

април 2016

Отварянето на пазара на електроенергия дава много възможности. Прекият ефект е незабавно спадане на сметките на стопанските потребители с над 10%, макар че домакинствата ще трябва да почакат, а много вероятно е така и да не усетят спад в сметките си. Вторият е, че договорът може да бъде променян според конкретните изисквания на съответния потребител, даже може да се потъргува за цената, както в нормална бизнес сделка. Има обаче и нематериални ползи. Ухажването от търговците връща усещането, че консуматорът всъщност е клиент, който заплаща с пари услугата доставка на електроенергия, а тя не е някакво благоволение от страна на монополистите.
Само регистрирани потребители могат да четат безплатно.
Само регистрирани потребители могат да четат безплатно.

В изданието четете

Добре дошли в света на възможностите

Добре дошли в света на възможностите

Постепеното отпадане на държавната регулация в електроенергийния пазар вече сваля цени и увеличава избора

comments 0
likes 0
views 4350
Защо за някои е изгодно, а за други не

Защо за някои е изгодно, а за други не

За битовите потребители все още не излиза на сметка да сменят доставчика си

comments 0
likes 0
views 4841
Стъпка по стъпка към свободния ток

Стъпка по стъпка към свободния ток

Инструкциите на КЕВР значително облекчават смяната на доставчика на електроенегия

comments 0
likes 0
views 3562
Ти с какъв профил си?

Ти с какъв профил си?

Товаровите профили заместват необходимостта от смяна на електромера

comments 0
likes 1
views 8034
Ще убедим потребителите в нашите преимущества като доставчик

Ще убедим потребителите в нашите преимущества като доставчик

Кремена Стоянова, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро"

comments 5
likes 1
views 10046
За пръв път от години НЕК излиза на печалба от регулирана дейност

За пръв път от години НЕК излиза на печалба от регулирана дейност

Теменужка Петкова, министър на енергетиката

comments 0
likes 0
views 2761
Трябва едновременно да либерализираме пазара и да защитим уязвимите потребители

Трябва едновременно да либерализираме пазара и да защитим уязвимите потребители

Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Европа и Центрaлна Азия

comments 0
likes 0
views 2720
Либерализираният пазар трябва да насърчава нови инвестиции и иновации

Либерализираният пазар трябва да насърчава нови инвестиции и иновации

Oливие Маркет, изпълнителен директор на "Ей И Ес България"

comments 1
likes 0
views 3299
Как станахме част от решението на проблема

Как станахме част от решението на проблема

Гари Левсли, изпълнителен вицепрезидент и главен изпълнителен директор за Източна Европа на "КонтурГлобал"

comments 0
likes 0
views 3068
Трябва да има строги санкции за неетично поведение на търговци

Трябва да има строги санкции за неетично поведение на търговци

Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България

comments 1
likes 0
views 4794

Още издания