Издания

Жилищни имоти

Жилищни имоти

ноември 2016

Ръст на новото строителство, на сделките, на одобрените кредити и на цените. Така изглежда пазарът на жилищни имоти вече близо две години. Въпреки бурния растеж, който се наблюдава, обаче консултантите за момента са единодушни, че риск от прегряване няма.

Натрупаното във времето търсене, което се дължи на дългия период, в който нямаше ново строителство, както и повишаването на доходите в някои сектори на икономиката и ниските лихви по ипотечните кредити са основните фактори, които движат покупките днес. Погледите на клиентите са насочени основно към строящите се сега сгради, а това води до нарастване на сделките на зелено. Тук интересен детайл е, че тези покупки все още не са отразени от Агенцията по вписванията и ще попаднат в статистиката за брой сделки през 2017 г. и дори 2018 г.

Прогнозите за следващата година са за по-значително увеличение на обема продажби и умерено нарастване на цените. Възходящата тенденция при новото строителство също ще се запази и то ще бъде хит и през 2017 г., тъй като отговоря в по-голяма степен на нуждите на купувачите, които търсят модерни и добре проектирани жилища. Предизвикателство пред предприемачите пък ще бъде намирането на подходящи терени за нови проекти.

В изданието четете

Расте, всичко расте

Расте, всичко расте

Въпреки бурния растеж на пазара на жилищни имоти консултантите са единодушни, че риск от прегряване няма

comments 0
likes 0
views 3645
Имотно оживление

Имотно оживление

Според консултантите жилищният пазар в столицата расте, но в здравословни граници

comments 0
likes 1
views 3176
Какво казват експертите за жилищния пазар

Какво казват експертите за жилищния пазар

Консултантите очакват строителството на нови проекти в София да продължи

comments 0
likes 0
views 3591
Старото не е модерно, но има потенциал

Старото не е модерно, но има потенциал

Апартаментите на вторичния пазар биха могли да се реализират, ако продавачите не завишават цените им

comments 3
likes 2
views 12650
Стрoителство в подем

Стрoителство в подем

Увереноста у строителните предприемачи расте, а с нея и новите жилищни проекти в София

comments 0
likes 4
views 9084
Пловдив: Предпазлива строителна еуфория

Пловдив: Предпазлива строителна еуфория

Въпреки нарасналия обем на новото строителство все още не е възстановен балансът между търсенето и предлагането на жилища

comments 2
likes 3
views 12325
Варна: След близо 10 години застой пазарът бавно поема нагоре

Варна: След близо 10 години застой пазарът бавно поема нагоре

Търсенето е предимно в сектора на жилищните и инвестиционните имоти, докато стагнацията в бизнес сегмента не дава повод за оптимизъм

comments 0
likes 0
views 7166
За какво да внимаваме при строителството срещу обезщетение

За какво да внимаваме при строителството срещу обезщетение

Особено важно е обектите обезщетение в бъдещата сграда да бъдат индивидуализирани

comments 0
likes 3
views 48402
Новодомците движат пазара на ипотеки

Новодомците движат пазара на ипотеки

Предоговарянията и рефинансирането отговарят на 10% от ръста

comments 0
likes 0
views 3631
Рента или лихва

Рента или лихва

При сегашните нива на лихвите по депозитите доходността от наем е няколко пъти по-висока, което води и до активното търсене на имоти за инвестиция

comments 8
likes 4
views 23538
Професионалното управление на сгради набира скорост

Професионалното управление на сгради набира скорост

Близо 20% от сградите в България са избрали да се доверят на професионалните домоуправители

comments 8
likes 5
views 8053
Тендеции 2017: пастели навсякъде

Тендеции 2017: пастели навсякъде

Спокойните цветове и естествените материали ще оформят пазара на продукти за интериора през следващата година

comments 0
likes 2
views 8791

Още издания