БиблиотекаBeta

Към сайта

2014 г. - консолидация при свит пазар

Тридесет топмениджъри очертавата основните тенденции в бизнеса с бързооборотни стоки в България. Преобладават нагласите, че потреблението ще се запази на сегашните си нива или ще се свие. Масови са очакванията за консолидация и при производителите и в модерната търговия.

Публикувано на 25 февруари 2014