БиблиотекаBeta

Към сайта

Какъв ще е ефектът

Има и нещо хубаво в сегашната ситуация. Очакваният неуспех на тази регулация може би ще стимулира саморегулациит в бизнеса с бързооборотни стоки, което изглежда по-вертия път.

Публикувано на 14 юли 2014