БиблиотекаBeta

Към сайта

Здравият смисъл в обединението

Вместо балансът на силите в бизнеса с бързооборотни стоки да се търси по пътя на растежа на малките пазарни играчи чрез обединение, вече няколко правителства губят време да да работят за административно противодействие на големите вериги.

Публикувано на 28 ноември 2014
Акцентите в изданието