БиблиотекаBeta

Към сайта

Next Year's Business Plan

Списанието Next Year's Business Plan представя очакванията за развитието на българската и световната икономика за следващите 12 месеца. В него ви представяме какви са заплахите и възможностите пред икономическото развитие както на местно ниво, така и в световен мащаб, като целта е да помогнем на бизнеса да планира по-успешно следващите си стъпки. В списанието може да прочетете и плановете за 2015 г. на представители на ключови сектори от цялото българската индустрия – финанси, горива, транспорт, металургия, комуникации, машиностроене, търговия на дребно и храни, като компаниите са избрани заради влиянието им в съответния сектор от икономиката. Списанието Next Year's Business Plan се явява продължение на едноименната конференция, която "Капитал" организира всяка есен.

Публикувано на 20 декември 2014
Акцентите в изданието