БиблиотекаBeta

Към сайта

Нишовите шансове на износа

Успехът през 2015 г. ще изисква повече мислене, по-голяма иновативност, промиряване с нишови победи и изключително прецизни и предварително обмислени стратегии както за вътрешния, така и за външния пазар.

Публикувано на 25 февруари 2015
Акцентите в изданието