БиблиотекаBeta

Към сайта

В очакване на новите пари

Предният програмен период отвори очите не само на общините, но и на частния бизнес за ползите от еврофинансирането. Постарахме се в този наръчник да съберем наличната към момента информация за програмите, които ще отпускат финансиране за бизнесът. Изключили сме онези "големи" програми, които зависят от администрацията и са доста тромави и сме се фокусирали върху "Конкурентоспособност и иновации", "Човешки ресурси" и "Наука и образование".

Публикувано на 20 март 2015
Акцентите в изданието
Въпреки седемте години на подготовка, въпреки обещанията, че "този път всичко ще бъде наред", новият програмен период започна, както и предишния, със солидно забавяне. Над година вече някои програми не могат да бъдат одобрени, а за тези, които са одобрени, няма още влязла в сила нито една схема за финансиране. България, де факто, ще има година и половина нулеви за новия период 2014-2020 г.
Това обаче не променя факта, че този път системите са много по-подготвени, а плановете - много по-подробни, от миналия път. Оперативните програми ще навлязат "на скорост" в новите схеми, като още в следващите няколко месеца ще се отворят няколко възможни опции за финансиране.
Предният програмен период, макар и отминаващ далеч не безпроблемно, отвори очите не само на общините, но и на частния бизнес за ползите от еврофинансирането. Сега и те очакват да видят възможностите, от които ще могат да се възползват, за да планират бъдещите си инвестиции.
разгледайте