БиблиотекаBeta

Към сайта

Земеделие и бизнес

Списанието прави преглед на сектор Земеделие с данни за броя фирмите и размера на приходите им с анализ на състоянието и преглед на актуалните тенденции. Списанието съдържа практична информация за възможностите за финансирането на проекти, като дава визия за развитието на големите финансиращи програми - европейски фондове и други.

Публикувано на 31 март 2015
Акцентите в изданието
Нова надежда
Четиринадесет месеца - толкова е досега забавянето в подготовката на програмата за селските райони. Вторият й вариант беше изпратен в Брюксел през февруари, оптимистичният сценарий за одобрението й е през лятото, а наредбите към нея въобще не са готови. Не е изненада за никого, че администрацията не си е научила напълно урока през първите седем години. Лошото е, че предприемачите в селското стопанство ще имат година и половина по-малко за усвояване на средствата за периода до 2020 г.

Въпреки проблемите през първия програмен период администрацията сега трябва да е много по-подготвена и проектите да не чакат с месеци да бъдат разгледани. А бизнесът със сигурност е осъзнал големите предимства на еврофинансирането и ще се старае да се възползва още по-добре от него.

Добрата новина за отрасъла е, че под натиска и на Брюксел през новия програмен период статуквото в разпределението на средствата ще се промени, тъй като досега голяма част от средствата се усвояваха от компании в зърнопроизводството за сметка на останалите сектори. В новата програма ще се обърне по-специално внимание на малките производители, ще се насърчават инвестиции в изостанали отрасли или региони, ще се даде приоритет и на иновациите. Намеренията изглеждат добри, остана и да се изпълнят, защото ще бъдат от полза и за селското стопанство, и за гражданите.
разгледайте