БиблиотекаBeta

Към сайта

Защо ни е програма за лоялност?

Програмата за лоялност дава уникалната възможност да изградите клиентско-центрично ориентирана фирмена стратегия, благодарение на данните за поведението и предпочитанията на потребителите, които се събират в хода й, и на последващия им анализ

Публикувано на 31 март 2015
Акцентите в изданието