БиблиотекаBeta

Към сайта

Здраве

Списанието на Капитал и Капитал Daily слага под лупа здравния сектор с цел да даде полезна информация в широк спектър от теми, свързани със заболявания и лечение. Списанието разглежда и проблемите в сектора, идеите за реформи с представени различни гледни точки, както и ефекта върху пациентите.

Публикувано на 29 май 2015
Акцентите в изданието
Ефервесцентно
Когато дълго време нищо в здравния сектор не се е променяло, новите идеи, закони, правила, наредби, преговори, кадрови решения, дискусии, мнения, политически позиции, експертни становища създават усещането, че в сектора ври и кипи. В силния шум около предложенията на здравните институции за разтварянето на стереотипите има много логика. Ако в основата на всички усилия е стремежът пациентите да имат увереността, че срещу здравните си вноски получават качествена и навременна помощ и точен път, по който да преминат в битката с болестта, а лекарите - ясно кариерно развитие и достойно заплащане, и това личи във всяка промяна, след разтварянето на таблетката с много шум ще се получи добро лекарство за системата. Ако съмненията за това, че с някои от мерките се създава привилегия за едни участници на пазара или пациенти за сметка на други, че публичните средства не се разпределят както трябва между болниците, че крайният ефект от някои мерки е бил концентрация на корупцията и тя не е била унищожена, ако болните продължат да доплащат много, когато са най-уязвими, поредното голямо усилие за истинска промяна ще се е изпарило.
В България всички са готови за промяна, когато тя не засяга самите тях. В случая със здравето няма незасегнати, а стереотипите, зависимостите, липсата на диалог и много често на внимание към болните и техните проблеми са твърде силни и разбиването им е много трудно. Отделните сегменти на сектора са като скачени съдове и ако някой промени болничната помощ, това ще се отрази на извънболничната и лекарствоснабдяването и обратното.
В този брой има много рецепти какви промени трябва да се случат и по какъв начин бизнесът, регулаторите и лекарите могат да си помогнат. За нас е удоволствие да ги споделим с вас, нашите читатели.
разгледайте