БиблиотекаBeta

Към сайта

Училища в чужбина

Публикувано на 27 юни 2015
Ученици на света
В образованието на всяко дете има няколко повратни момента, които могат да предопределят професионалното и личностното му развитие. Един от тях е изборът на гимназия след успешно завършване на 7-ми клас. Често това е избор по-скоро на родителя, отколкото на детето, но винаги целта е една – повече и по-добри възможности за бъдещето му. Това е и една от причините някои семейства да се преориентират към средни училища в чужбина. Отправните точки при избора им обаче винаги трябва да бъдат интересите, чувствата и емоциите на детето към промяната и средата в чуждата държава.
разгледайте