БиблиотекаBeta

Към сайта

Земеделие и бизнес

В този брой на "Земеделие и бизнес" се опитахме да разгледаме сектора селско стопанство в дълбочина, като използвахме за основа данните на списанието на "Капитал Топ 100" за най-големите компании в България. На следващите страници ще намерите информация за най-големите 100 компании в селското стопанство (по приходи), ще разберете кои са първите десет в подсекторите животновъдство, зърнопроизводство и плодове и зеленчуци, както и Топ 10 на най-динамичните фирми в бранша.

Публикувано на 05 август 2015
Двигателите на селското стопанство
Селското стопанство продължава да се доминира от търговци и производители на зърнени култури. Това не е изненада за никого в сектора. Мултинационалните компании очаквано отчитат най-големи обороти, защото работят с големи мащаби и на много пазари. Зърнопроизводството се разрасна, задвижвано от солидните евросубсидии през първия програмен период и по-ниските разходи в сравнение с другите подотрасли. Упреците, че производителите на зърно получават приоритетно директни плащания, в определена степен са верни. Те обаче използваха своя шанс и голяма част от тях модернизираха стопанствата си и закупиха нова техника, като това осигури и намаление на необработваемата земя.

Пълният текст на статията четете тук
разгледайте