БиблиотекаBeta

Към сайта

Регионален бизнес Варна, Шумен

"Регионален бизнес" е специална поредица, която излиза на страниците на "Капитал Daily". Тя изследва постиженията и проблемите на бизнеса във всеки от обхванатите региони и търси решенията. Поредицата показва успешните примери, добрите практики и работещите бизнес модели в регионите на страната.

Публикувано на 29 септември 2015
Акцентите в изданието
  • "Голямата тройка" от Девня

    Напук на общия песимизъм, стабилна положителна тенденция в развитието си отчетоха "Солвей Соди", "Агрополихим" и "Девня цимент"

  • Из биографиите на варненските молове

    От шестте проекта, представени през 2007 г., в момента като търговски центрове работят само два от моловете във Варна. Единият остана само на хартия, два бяха затворени скоро след откриването им, а шестият очаква преобразяването си в болница

  • "Бодра смяна", или три нови визитки в икономиката на Шумен

    От някогашните гиганти на плановото социалистическо стопанство в областта е оцелял само един, но вече има добра компания

Изданието прави репортажен преглед на успехите, проблемите и плановете на предприемачи в региона на Варна и Шумен, общото развитие на икономиката в региона и подобряването на бизнес средата и стандарта за живот. Изданието излиза като специална тема в "Капитал Daily" и е част от годишен календар, който слага фокус върху регионите с цел да даде платформа за повече регионални предприемачески истории и техните специфични теми.
разгледайте