БиблиотекаBeta

Към сайта

Търговията с храни ще расте онлайн

За да се увеличава и печалбата, се налагат промени във веригата на доставки

Публикувано на 15 юли 2015
Акцентите в изданието