БиблиотекаBeta

Към сайта

Имоти и инвестиции

Пазарът на имоти изпраща една видимо динамична година - с отчетлив ръст на сделките и инвестиционната активност. И за разлика от предните две години, когато дългоочакваното възстановяване и връщането на купувачите бяха по скоро в сферата на говоренето, сега положителният тренд ясно се вижда и от статистиките.

Публикувано на 19 ноември 2015
Акцентите в изданието
Отново в играта
Пазарът на имоти изпраща една видимо динамична година - с отчетлив ръст на сделките и инвестиционната активност. И за разлика от предните две години, когато дългоочакваното възстановяване и връщането на купувачите бяха по скоро в сферата на говоренето, сега положителният тренд ясно се вижда и от статистиките.
За първите девет месеца на 2015 г. транзакциите с недвижима собственост отчитат стабилен ръст спрямо същия период на миналата година. Данните за броя на сключените сделки сочат близо 162 хил. покупко-продажби в страната, като нарастването спрямо година по-рано е с около 6%. Така, поне към момента, годината се очертава като "най-оборотната" от последните шест.
Най-внушителен е ръстът на най-големия пазар - в София. Броят на сделките за деветмесечието в столицата се увеличава с 21%, което е доста по-бързо от средния темп за страната. Над средното е нарастването на сделките и в Пловдив. Там техният брой е достигнал 10 900 за деветте месеца при 9400 година по-рано, което е 15% повишение. Така двата града формират 15.5% от целия пазар на имоти в България.
разгледайте