БиблиотекаBeta

Към сайта

Next Year's Business Plan

Списанието Next Year's Business Plan представя очакванията за развитието на българската и световната икономика за следващите 12 месеца. В него ви представяме какви са заплахите и възможностите пред икономическото развитие както на местно ниво, така и в световен мащаб, като целта е да помогнем на бизнеса да планира по-успешно следващите си стъпки. В списанието може да прочетете и плановете за 2016 г. на представители на ключови сектори от цялото българската индустрия, като компаниите са избрани заради влиянието им в съответния сектор от икономиката. Списанието Next Year's Business Plan се явява продължение на едноименната конференция, която "Капитал" организира всяка година.

Публикувано на 07 декември 2015
Акцентите в изданието
Планът за 2016 г.
Ако попитате произволен мениджър към края на годината с какво се занимава, най-често ще получите един отговор - Excel. Решението на задачата какво ще стане догодина и какво да правим ние се базира на текущата година, но далеч не само. Бизнес планът е по-скоро изкуство, отколкото наука, доколкото в него се смесват очаквания, допускания и подготвяни и възможни промени в средата.  
разгледайте