БиблиотекаBeta

Към сайта

Тежка индустрия

Списанието прави преглед на сектор Тежка индустрия с анализ на състоянието подотраслите му и преглед на актуалните тенденции.

Публикувано на 19 февруари 2016
Акцентите в изданието
По-малък глобален икономически ръст, по-голяма конкуренция, по-ниски цени на суровините. Така изглежда новата среда за бизнес на компаниите от тежката индустрия. След десетина години на ръст на цените на суровините добивната индустрия навлезе в негативен цикъл. Това се отразява на резултатите като цяло на българските компании в сектора, които вече взимат мерки за намаляване на разходите и свиват инвестициите.
разгледайте