БиблиотекаBeta

Към сайта

Моята кариера

Изданието на karieri.bg представя актуални на пазара професии и дава полезна информация какви са необходимите изисквания и специализация за тях. Изданието съдържа и каталог с профили на работодатели и актуалните им места за работа и стаж. Списанието е ориентирано към млади специалисти - завършващи университет или в началото на кариерата си.

Публикувано на 15 март 2016
Защото инженерите са важни
Без инженерите светът нямаше да бъде това, което е днес. Те са навсякъде – и в производството, и в ИТ сектора, и в строителството, но дори и във финансите, енергетиката... Дали светът щеше изобщо да съществува без инженерите? Едва ли.
И въпреки това много работодатели споделят, че трудно намират такъв тип кадри. Инженерните професии не са сред най-популярните за младите хора, много от тях се плашат, че са свързани с трудни и сложни науки, а често просто им липсва информация за тяхното разнообразие и същност.
Затова и новият брой на специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера", е с фокус върху инженерните професии. Работихме по списанието с идеята да предоставим липсващата информация, да покажем различните "лица" на инженерните професии и пътищата за кариерно развитие пред хората с инженерен профил.
разгледайте