БиблиотекаBeta

Към сайта

Земеделие и бизнес

Списанието прави преглед на сектор Земеделие с анализ на състоянието и преглед на актуалните тенденции. Списанието съдържа практична информация за възможностите за финансирането на проекти, като дава визия за развитието на големите финансиращи програми - европейски фондове и други.

Публикувано на 14 април 2016
Акцентите в изданието
Ново начало
Ударно еврофинансиране, приоритетна подкрепа и за други отрасли освен зърнопроизводството, акцент върху биоземеделието. В тази положителна посока се очаква да се развива селското стопанство през тази година.
След близо две нулеви години за сектора амбицията е през тази да бъдат отворени 16 мерки за подкрепа по Програмата за развитие на селските райони. Проектите ще се одобряват при по-стриктни правила, а субсидиите за тях подлежат на връщане, ако не започнат да се изпълняват в определен срок. Дава се възможност на стопаните да кандидатстват едновременно по две мерки от програмата и да подготвят проекти за колективни инвестиции. Остава и държавната администрация да се е поучила от грешките си през първия програмен период, за да може проблемите за предприемачите да са значително по-малко.
разгледайте