Издания

Свободен достъп

Образование

април 2016
В България отдавна има училища, които влизат уверено в бъдещето, макар и засега държавата да не им помага. Дори понякога им пречи. Директорите и учителите в тези училища са разбрали, че за днешните ученици диктуването на термини от дъската е равносилно на изгубено време. Знаят, че ще спечелят доверието им, като разчупят остарялата класно-урочна система, започнат да използват умно нови методи на преподаване и училищен мениджмънт и вкарат реалния живот в класните стаи. Ако Министерството на образованието и науката успее да направи адекватни правила за иновативните училища, тези училищни екипи най-вероятно ще бъдат първите с такъв статут според новия училищен закон. По-важното обаче е те да споделят опита и резултатите си и да заразят свои колеги да тръгнат по същия път.
В този брой на списание "Образование" можете да прочетете примери от такива училища, както и разказ за два иновативни образователни модела - Steve JobsSchool и "Монтесори", които, макар и различни в концепциите си, си приличат по основната си цел - зачитане на индивидуалните способности и интереси на всеки ученик. В тази посока всъщност се движат промените в училищата, които искат да подготвят учениците си за бъдещето. Защото целта на образованието не е да произвежда хора с еднакви умения и знания, а да развива всеки ученик така, че се чувства и реализира най-добре в живота си.

В изданието четете

По пътя на иновациите

В България отдавна има училища, които влизат уверено в бъдещето, макар и засега държавата да не им помага

Новото училище

Какво означава иновативно образование и как да стигнем до него

В училището на бъдещето

Steve JobsSchool залага на новите технологии и на индивидуалния подход към всяко дете

Монтесори - свободата на правилата

Методът на италианския педагог залага на индивидуалното отношение към нуждите на всяко дете

Рецепти за иновации

Няколко успешни практики от класни стаи от България и света

Как се управлява иновативно училище

Активните директори, които подкрепят екипите си, са първата съставна част от промяната в образованието

Какво е важно да знаят и да могат учителите

Преподавателите имат нужда от адекватна подготовка, за да отговорят на нужните промени в образованието

Технологично приземяване

Използването на нови технологии в класната стая все още се случва на парче, без ясна визия и полза

Къде е качеството в българските университети

Завършеното висше образование подобрява шансовете на пазара на труда, но основните фактори са какво и къде точно учи студентът

Когато дойде време за кредит

Какви са възможностите за студентско кредитиране в България и чужбина

Крачка напред за професионалното образование

Бизнесът в България все по-усърдно се включва в обучението на собствените си кадри

Как се става IT специалист

Софтуерните академии предлагат алтернатива на образованието по информационни технологии в университета

Къде отиват българските ученици и студенти

Великобритания е предпочитаната държава за образование в чужбина

Как "Еразъм" ме върна в България

Програмата за обучение на обменни начала подпомага финансово и стажове в чужбина

Частни детски градини в София

Такси, допълнителни занимания, време на престоя и преподавани чужди езици в лицензираните частни детски градини

Частни училища с прием от 1 до 7 клас 2016

Такси, допълнителни занимания, преподавани чужди езици, срокове за документи в частни училища с прием от 1 до 7 клас

Частни училища с прием след 7 клас 2016

Такси, условия за кандидатстване, и профили в частни училища с прием след 7 клас

Справочник за езикови школи 2016

Преподавани езици, цена и възраст на курсистите в езикови школи

Още издания

Капитал градове: 10 успешни регионални проекта финансирани от ЕС

Свободен достъп
декември 2019
Защо си струва да си член на клуба ЕС

Книга на фамилния бизнес в България

Свободен достъп
януари 2020
Издание на EY

Капитал градове: Благоевград

Свободен достъп
декември 2019
Поредица на "Капитал", изследваща постиженията и проблемите на бизнеса в регионите на България

Здраве

Капитал
декември 2019
Актуалните теми от сезона, свързани със заболявания, лечения и медикаменти

KStyle

Свободен достъп
ноември 2019
Специално издание на "Капитал" за начин на живот

Events Kit

Свободен достъп
ноември 2019
Помощник за организиране на събития