БиблиотекаBeta

Към сайта

Имоти и инвестиции

Жилищният пазар е жив и вече две поредни години расте. И това се вижда ясно от статистиката за миналата година, която показва, че спадът след 2009 г. е преодолян напълно. По всички показатели – цени, ипотеки и брой реално сключени сделки.

Публикувано на 14 май 2016
Акцентите в изданието
Възстановяване в действие
Втора поредна година пазарът на жилища набира скорост и устойчиво расте, подтикван от възстановяването на икономиката, символичните лихви по депозитите и намаляващите лихви по кредитите.

При това ръстът е по всички показатели - брой сделки, цени и ипотеки. А от миналата година се наблюдава и нарастването на сделките на зелено, които след 2009 г. бяха позабравена практика. Причина за това е, че клиентите предпочитат ново строителство. Има обаче и друга - търсенето бързо се е възродило и на пазара му е нужно някакво време за пренастройка.

А то, изглежда, вече е дошло. Увереността в предприемачите се е завърнала и те стават все по-активни в опит да задоволят нарасналото търсене. Поне този извод може да се направи при разглеждане на данните за строителната активност - повече издадени разрешителни за строеж, повече и по-големи започнати нови проекти в сегмента.

Дали тази активност ще се запази и през настоящата година? Ами поне за момента отговорът на този въпрос изглежда утвърдителен.
разгледайте