БиблиотекаBeta

Към сайта

Земеделие и бизнес

В този брой на "Земеделие и бизнес" се опитахме да разгледаме сектора селско стопанство в дълбочина, като използвахме за основа данните на класацията "Капитал Топ 100" за най-големите компании в България. В материалите от изданието ще намерите информация за най-големите 100 компании в селското стопанство (по приходи), ще разберете кои са първите двайсет в подсекторите животновъдство, зърнопроизводство и др., както и Топ 50 на най-динамичните фирми в бранша.

Публикувано на 30 август 2016
Акцентите в изданието
Динамика в действие
Изтъняването на маржовете на печалбата. Това е главната тенденция от представянето на стоте най-големи компании в производството и търговията със земеделски стоки, техника и консумативи през миналата година. Основната причина е спадът в цените на земеделските суровини по борсите. Традиционно търговците са на предни места по приходи, следвани от зърнопроизводителите. Преработвателите на земеделска продукция, най-вече мелничарите, също намират място сред първите двайсет, а по-назад, но с подобряващи се позиции, са животновъдите, добиващи месо и яйца, оранжерийните стопанства, търговците на консумативи за селското стопанство.
разгледайте