БиблиотекаBeta

Към сайта

Гепард

Списанието представя данни за компании, организирани в различни класации, анализ на данните, фирмени профили и интервюта. Фирмите са класирани по обективни критерии и данни от финансовите отчети. В класацията попадат 1500 компании от 28 региона, класирани на национално ниво, по региони и сектори. Изданието прави сравнение и анализ на отделните региони като бизнес климат и потенциал за развитие.

Публикувано на 07 ноември 2016
Акцентите в изданието