БиблиотекаBeta

Към сайта

Жилищни имоти

Ръст на новото строителство, на сделките, на одобрените кредити и на цените. Така изглежда пазарът на жилищни имоти вече близо две години. Въпреки бурния растеж, който се наблюдава, обаче консултантите за момента са единодушни, че риск от прегряване няма.

Публикувано на 18 ноември 2016
Акцентите в изданието
Расте, всичко расте
Ръст на новото строителство, на сделките, на одобрените кредити и на цените. Така изглежда пазарът на жилищни имоти вече близо две години. Въпреки бурния растеж, който се наблюдава, обаче консултантите за момента са единодушни, че риск от прегряване няма.

Натрупаното във времето търсене, което се дължи на дългия период, в който нямаше ново строителство, както и повишаването на доходите в някои сектори на икономиката и ниските лихви по ипотечните кредити са основните фактори, които движат покупките днес. Погледите на клиентите са насочени основно към строящите се сега сгради, а това води до нарастване на сделките на зелено. Тук интересен детайл е, че тези покупки все още не са отразени от Агенцията по вписванията и ще попаднат в статистиката за брой сделки през 2017 г. и дори 2018 г.

Прогнозите за следващата година са за по-значително увеличение на обема продажби и умерено нарастване на цените. Възходящата тенденция при новото строителство също ще се запази и то ще бъде хит и през 2017 г., тъй като отговоря в по-голяма степен на нуждите на купувачите, които търсят модерни и добре проектирани жилища. Предизвикателство пред предприемачите пък ще бъде намирането на подходящи терени за нови проекти.
разгледайте