БиблиотекаBeta

Към сайта

Транспорт, спедиция, логистика

В този брой на "Транспорт, спедиция, логистика" се опитахме да разгледаме транспортния сектор в дълбочина, като използвахме за основа данните на списанието на "Капитал 100" за най-големите компании в България. На следващите страници ще намерите информация за най-големите 100 компании в транспорта (по приходи), ще разберете кои са първите десет в подсекторите товарен, сухопътен, пътнически, въздушен и воден транспорт, както и кои са лидерите в куриерския бизнес в България.

Публикувано на 22 ноември 2016
Акцентите в изданието
Състезание на колела
Българският транспортен бизнес оцелява и се развива въпреки трудностите, произтичащи основно от политическите катаклизми на международната сцена. Този извод може да се направи от обобщените данни за приходите на 100-те най-големи компании сектора, които и през 2015 г. запазват ръста си и общият им оборот достига до 5.5 млн. лв. при 5.1 млн. лв. година по-рано.

Положителните финансови резултати "засягат" всички ниши на индустрията, като единствено държавните компании, и то вече традиционно, остават встрани от общата тенденция.
разгледайте