БиблиотекаBeta

Към сайта

Тежка Индустрия

Списанието прави преглед на сектор Тежка индустрия с анализ на състоянието подотраслите му и преглед на актуалните тенденции.

Публикувано на 17 март 2017
Акцентите в изданието