БиблиотекаBeta

Към сайта

Моята кариера

Изданието на karieri.bg представя актуални на пазара професии и дава полезна информация какви са необходимите изисквания и специализация за тях. Изданието съдържа и каталог с профили на работодатели и актуалните им места за работа и стаж. Списанието е ориентирано към млади специалисти - завършващи университет или в началото на кариерата си.

Публикувано на 10 март 2017
Това е 12-ото издание на кариерния пътеводител "Моята кариера". През последните няколко години ви разказвахме за различни професии в разнообразни сфери. Но истината е, че с развитието на технологиите се появиха нови и нови професии. И повечето от тях са в сферата на IT и инженерните науки. Често някои са обозначени просто с неразбираеми абревиатури. Друг път са свързани със специфична технология, позната само на специалистите. Затова в новото издание на книжката решихме да се фокусираме именно върху този тип професии - непознатите.
В пътеводителя ще намерите подробна информация за някои от новите, но все още не толкова добре познати възможности за професионална реализация. Разказите на професионалистите за работното им ежедневие и нужни знания, умения и образование ще ви помогнат да разберете дали това е професията за вас.
разгледайте