БиблиотекаBeta

Към сайта

Регионален бизнес Стара Загора, Сливен, Ямбол

"Регионален бизнес" е специална поредица, която излиза на страниците на "Капитал Daily". Тя изследва постиженията и проблемите на бизнеса във всеки от обхванатите региони и търси решенията. Поредицата показва успешните примери, добрите практики и работещите бизнес модели в регионите на страната.

Публикувано на 26 септември 2017
Акцентите в изданието