БиблиотекаBeta

Към сайта

Регал 100

Този брой на "Регал" е посветен на класациите. Поставихме си амбициозната цел да подредим най-големите компании в целия сектор "Търговия" с неговите основи подсектори и да направим анализ на тяхното развитие.

Публикувано на 29 септември 2017
Акцентите в изданието