БиблиотекаBeta

Към сайта

Земеделие и бизнес

Списанието прави преглед на сектор Земеделие с анализ на състоянието и преглед на актуалните тенденции. Списанието съдържа практична информация за възможностите за финансирането на проекти, като дава визия за развитието на големите финансиращи програми - европейски фондове и други.

Публикувано на 23 февруари 2018
Акцентите в изданието