БиблиотекаBeta

Към сайта

Тежка индустрия

Списанието прави преглед на сектор Тежка индустрия с анализ на състоянието подотраслите му и преглед на актуалните тенденции.

Публикувано на 19 октомври 2018
Акцентите в изданието