БиблиотекаBeta

Към сайта

Гепард

Списанието представя данни за компании, организирани в различни класации, анализ на данните, фирмени профили и интервюта. Фирмите са класирани по обективни критерии и данни от финансовите отчети. В класацията през 2018 г. попадат 1780 компании от 28 региона, класирани на национално ниво, по региони и по сектори. Изданието прави сравнение и анализ на отделните региони като бизнес климат и потенциал за развитие.

Публикувано на 09 ноември 2018