Домакинствата спестяват, фирмите теглят от депозити

Печалбата на банките в края на октомври е 514 млн. лв.

През октомври депозитите на фирмите в банките намаляват. От началото на годината до септември средствата на компаниите в банките се увеличаваха, като през миналия месец са намалели за втори пореден път. Понижението е с 334.3 млн. лв., а през септември е било със 127.4 млн. лв. Това може да е сигнал, че бизнесът отново прибягва до ликвидност от спестени средства в банките, за да подпомага дейността си.

Данните съвпадат и с началото на задълбочаването на дълговата криза в еврозоната и с все по-категоричното очакване за влизане в нова рецесия. В същото време спестяванията на домакинствата продължават да нарастват и през октомври. Това поведение се наблюдава от началото на кризата, но ако тя продължи (не) известно време още, може да се наблюдава обратен процес - теглене на спестявания с цел подкрепа на дохода в условията на продължителна криза.

Deja vu

Тегленето на средства от банковите депозити на фирми започна с навлизането на кризата у нас, като най-изразителна тенденцията стана през 2009 г. Тогава банките свиха кредитирането и компаниите започнаха да ползват спестени средства за оборотни нужди и за покриване дори на текущи разходи като заплати, ток, енергийни ресурси и пр. Това се наложи заради изчерпването на ликвидността у бизнеса и липсата на кредитиране, което да ги захрани със свеж ресурс. Тогава банките свиха кредитирането заради високия риск и малкото перспективни проекти.

От друга страна и търсенето на кредити значително намаля. Сега картината не изглежда много различна. Предвид случващото се в еврозоната, ефекта върху банките в Западна Европа и върху икономиката у нас очакванията за ново пресъхване на кредитирането стават все по-реални. Компаниите започват отново да изчакват заради несигурността в средата, търсенето на заеми допълнително намалява, проектите, които могат да получат кредитиране, са малко.

Все пак за по-категорична оценка дали отново се заформя тенденция за ползване на спестявания за оборотни нужди е необходим по-дълъг период от време. През 2009 г., когато процесът беше ясно изразен, депозитите на фирмите се свиваха всеки месец, като имаше намаления и с над един милиард месечно. След това през 2010 г. процесите се стабилизираха в известна степен и намаленията бяха на по-големи интервали.

Така сега, в края на октомври, депозитите на компании и фирми са близо 21 млрд. лв., а тези на домакинствата са 30.7 млрд. лв., като нарастването им продължава заради предпазното спестяване в криза и отлагането на потреблението. От БНБ посочват, че увеличението на депозитите на населението (със 194 млн. лв. през октомври) има компенсиращ ефект предвид спада на корпоративните. Делът на местния ресурс в общия обем на привлечените средства в края на октомври е 79.4%.

Печалба

В края на октомври банковият сектор приключва на печалба от 514 млн. лв., като през миналия месец системата успява да сведе годишния спад във финансовия си резултат почти до нула (0.5%). През септември за втори път от началото на кризата секторът реализира ръст на печалбата на годишна база (с 1.7%). За един месец финансовият му резултат се е увеличил с 29 млн. лв. Това се наблюдава въпреки приспадането на разходите за обезценка на кредити, които през октомври са в размер на 117 млн. лв., посочват от БНБ. В съобщението на централната банка се казва още, че "през октомври банковата система остава стабилна. Не настъпват съществени изменения в пазарните позиции по групи банки и при отделните кредитни институции."

Активите на системата намаляват с 429 млн. лв. до 76 млрд. лв. Корпоративните заеми се увеличават със 111 млн. лв. до 35.4 млрд. лв. При заемите на дребно е отчетен незначителен спад (под 0.1%) и при двата кредитни портфейла – потребителски и жилищно-ипотечен. От БНБ посочват още, че съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите е 25.91% и спрямо септември е почти без промяна. Капиталът е в размер на 10.3 млрд. лв., като се увеличава леко. Основен принос имат увеличението на премийния резерв и на емитирания капитал (общо с 56 млн. лв.), както и повишаването на дохода от текущата година.

Още от Капитал