Бизнесът с декоративни растения "вехне" заради кризата в строителството

През последните две години продажбите са се свили с 35%, а за 2012 г. се очаква нов спад

Според експертите България има потенциал да развие износа на декоративна дървесна растителност. За целта от браншовата асоциация подготвят стандарт за производството на декоративни растения, който е базиран на европейския и е адаптиран към българските условия
Според експертите България има потенциал да развие износа на декоративна дървесна растителност. За целта от браншовата асоциация подготвят стандарт за производството на декоративни растения, който е базиран на европейския и е адаптиран към българските условия    ©  Мария Съботинова
Според експертите България има потенциал да развие износа на декоративна дървесна растителност. За целта от браншовата асоциация подготвят стандарт за производството на декоративни растения, който е базиран на европейския и е адаптиран към българските условия
Според експертите България има потенциал да развие износа на декоративна дървесна растителност. За целта от браншовата асоциация подготвят стандарт за производството на декоративни растения, който е базиран на европейския и е адаптиран към българските условия    ©  Мария Съботинова
10%

приблизителен спад в продажбите за 2012-а прогнозират от бранша

2

млн. броя е средното производство в България на дървесно-храстови и перенни растения

2.2

млн. броя е средното производство на розови храсти в България, като от тях 2 млн. са предназначени за износ, а останалите са за вътрешния пазар

Няма нови сгради, няма нови места за озеленяване, няма приходи за фирмите, които се занимават с производство на декоративни растения. Малкото поръчки, свързани с озеленяване по общински европроекти, не се оказват панацея за този специфичен бизнес.

За последните две години общите продажби в сектора се свиха с 35%, казва Трифон Трифонов, председател на създадената преди около година Асоциация на производителите на декоративни растения (АПДРБ). Приблизително толкова е и спадът само при цветята. Трифонов прогнозира, че през 2012 г. може да се очаква нов спад поне от около 10%.

Проблем до проблема

Оказва се, че бизнесът с декоративни растения или всички онези дървета, храсти, треви и цветя, които виждате по обществените градинки или пред офисите на фирми, не е никак лесен. Работещите в бранша разказват например, че за да получи една сграда Акт 16, трябва да се направи проверка дали е спазен предварително заложеният дял зелени площи в проекта. Но контролът на тази част обикновено е занижен и затова не са малко блоковете, пред които вместо зелени има бетонни площадки. А фирмите са засичали и случаи, в които се "наемат" растения, за да се посадят временно, само докато мине проверката на обекта.

Председателят на АПДРБ разказва и за друга ситуация, която често поставя бариери пред бизнеса им и дава конкретен пример. Проектът за магистрала "Люлин" е предвиждал по протежението й да има около 105 хил. дръвчета рус тифина, които според специлистите първо не са подходящи за такива условия, защото са крехки, и второ - в България се произвеждат не повече от 5 хил. на година. "За съжаление няма някакво прeдварително договаряне с фирмите, които произвеждат растения, и след като се окаже, че в момента местният пазар не може да достави търсената растителност, вариантите са два - или проектът трябва да се промени, или да се предпочете внос, който излиза и по-скъп", обяснява Трифонов. Наблюденията им са, че голяма част от растителността, която се сади в София през последните години, всъщност е внесена, макар местните производители да могат да предложат същото качество и дори по-конкурентни цени.

Лъч светлина

За трудностите в бизнеса разказват и от "Булланд трейд" ООД. Компанията произвежда около 150 хил. иглолистни и широколистни растения на площ от 35 дка. През миналата година от дружеството отчитат спад на продажбите от около 15 - 20%. Въпреки това обаче казват, че тази година усещат известно съживяване. "Все повече хора започнаха да обръщат по-голямо внимание на дворовете си и да ги озеленяват по начин, който са виждали в други държави", казва управителят на компанията Ирина Тилева.

В момента дружеството, зад което стоят две български и две холандски фирми, работи основно за българския пазар. Покрай поръчки, които фирмата е получавала от озеленителни компании, растенията й все пак са достигали и държави като Швейцария, Гърция, Азербайджан и др. Тилева казва, че ако пазарът действително се съживи, си струва да опитат да продават директно и в съседните на България държави като Македония и Румъния. Държавите от бившия Съветски съюз, като например Азербайджан, също се смятат за потенциален пазар.

Време за реформи

Износът на декоративни растения, произведени в България, все още е труден. При цветята страната ни така или иначе трудно и почти невъзможно (може би с изключение на розите) може да се конкурира с основните производители от Холандия, Германия или Франция, но поне при дървесната растителност страната ни има потенциал, смятат експерите. Проблемът според АПДРБ е, че липсва единен стандарт за производството на растенията. Според специалистите изискванията в България са доста различни от общоприетите в Европа. Затова в момента от АПДРБ подготвят стандарт за производството на декоративни растения, който е базиран на европейския и е адаптиран към българските условия. Целта им е с въвеждането му да създадат по-добри условия за бизнеса си и в страната, и в същото време да улеснят възможностите си за износ.

От бранша недоволстват и от това, че ги задължават да се регистрират като земеделски производители, но достъпът им до европейски субсидии е ограничен. Те се борят това да се промени през следващия програмен период.

Надяват се да провокират и реформи, които да им гарантират, че поне върху бракуваната стока няма да плащат ДДС. От "Булланд трейд" обясняват, че заради студената зима има доста измръзнали растения и макар че производителите няма да могат да ги продадат, те ще трябва да платят ДДС и върху тях.