Държавата пласира дълг с по-малко от 1% годишна доходност

Министерството на финансите набра 30 млн. лева от пазара, като търсенето надхвърли четирикратно предлагането

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Държавни ценни книжа за 30 млн. лв. пласира Българската народна банка в понеделник, като търсенето надхвърли четирикратно предложеното количество ДЦК. Централната банка, която е агент на правителството съобщава, че постигнатата средна доходност по книжата (това е цената, която държавата ще плати за новопривлечения дълг) е 0.54%, а срочността на книжата е една година и четири месеца.

Дилъри обясниха, че подобна доходност не е изненада, макар че е доста ниска. Представители на пенсионни компании, които не пожелаха да бъдат цитирани, коментираха пред "Капитал", че често подават заявки за участие в аукционите за държавен дълг, но техните виждания за доходност доста се разминават с тези на Министерство на финансите и в последно време рядко се случва поръчките им да се удовлетворят.

По данни на Комисията за финансов надзор в края на юни 1.68 млрд. лв. от активите на пенсионните фондове са вложени в държавни ценни книжа на различни страни. Няма точни данни колко от тях са в български и колко са чужди. Като цяло големите пенсионни компании предпочитат все повече да купуват активи зад граница, тъй като ги приемат като по-нискорискови.