"Зърнени храни България" ще увеличи капитала си

Това ще бъде направено с вливането в холдинга на "Химимпорт груп"

"Слънчеви лъчи Провадия" също е част от групата на "Зърнени храни България", която ще нарасне с още няколко дружества
"Слънчеви лъчи Провадия" също е част от групата на "Зърнени храни България", която ще нарасне с още няколко дружества    ©  Красимир Юскеселиев
"Слънчеви лъчи Провадия" също е част от групата на "Зърнени храни България", която ще нарасне с още няколко дружества
"Слънчеви лъчи Провадия" също е част от групата на "Зърнени храни България", която ще нарасне с още няколко дружества    ©  Красимир Юскеселиев
2.70

лв. е оценката за справедливата цена на "Зърнени храни" според договора за вливане. Борсовата е 0.27 лв.

"Зърнени храни България" ще увеличи капитала си след вливането в него на "Химимпорт груп", стана ясно от покана за общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 30 ноември. На 18 октомври Комисията за финансов надзор одобри преобразуването, а в договора за него справедливата цена на акция от "Химимпорт груп" е определена на 67.27 лв. За "Зърнени храни" справедливата стойност е изчислена на 2.70 лв., а в момента на Българската фондова борса те се търгуват при 0.27 лв. В документите обаче е посочено, че с книжата няма активна търговия и затова борсовата им цена не може да бъде прилагана при изчисление на справедливата.

Новите акции

Справедливата цена ще бъде използвана като емисионна при планираното увеличение на капитала на "Зърнени храни". След вливането капиталът на компанията ще бъде увеличен до 195.66 млн. лв. с издаването на близо 25 млн. нови акции. Те ще бъдат записани изцяло от публичния холдинг "Химимпорт", който е едноличен собственик на капитала на вливащото се дружество "Химимпорт груп". Емисионната цена е използвана като база за сравнение с оценката на активите на вливащото се дружество. Общата й стойност надминава само с 0.40 лв. оценката на активите на "Химимпорт груп", става ясно от проектодоговора за вливането. Тя е за 67.16 млн. лв., колкото би получило "Зърнени храни", ако се заплати в брой цялата емисионна стойност.

Зърнената компания ще трябва да плати 40.40 лв. на "Химимпорт", който след приключването на процедурата по увеличение ще притежава 70.5% от капитала на "Зърнени храни". През август холдингът придоби дела на "Химимпорт груп" при единична цена 0.97 лв. за акция, или за общо 96 млн. лв. Договорът за вливането обаче трябва да бъде одобрен и от Комисията за финансов надзор, така че схемата за увеличението и размяната на акции в резултат от него е възможно да не се осъществят по първоначалните планове.

Промяна в структурата

С вливането на "Химимпорт груп" в структурата на "Зърнени храни" ще премине контролът върху 12 дружества. Толкова са компаниите, в които групата има участие в момента – дружества от здравната система, търговията с лекарства, химикали, транспорт и финансови консултации.

"Зърнени храни" е създадено като холдингова структура през 2007 г. след сливане на "Слънчеви лъчи България", "Зърнени храни трейд", "Бек интернешънъл", "Зърнени храни - Вълчи дол", "Зърнени храни - Балчик", "Зора", "Прима Агрохим" и "Химимпорт агрохимикали". Според отчета му през първото полугодие по-голяма част от приходите са от търговия с химикали и препарати за растителна защита. Другата част от основната му дейност е търговия със зърно, както и отдаване на имоти под наем.

В момента в структурата му влизат "Слънчеви лъчи Провадия", "Порт Балчик", "Зърнени храни Грейн", както и миноритарни участия в "Добрички панаир" и Параходство БРП. В края на юни продажбите на групата са 16.5 млн. лв., а печалбата е 330 хил. лв.

Дружествата на "Химимпорт груп"

"Химцелтекс" (60% участие) - търговия с химически продукти, багрила и текстил

"Диализа България" (50%) - специализирани медицински заведения

"Медицински център (90%) – Хелт медика"

"Ай Ти системс консултс" (100%) - реклама, уебдизайн и софтуер

"Булхимтрейд" (66%) - търговия с химически и петролни продукти, изкуствени влакна, бои, фармацевтични и ветеринарни препарати

"Оргахим трейдинг 2008" (60%) - търговия с химикали, багрила, лакове

"Рабър трейд" (60%) - търговия в промишлеността, складова дейност, транспорт

"Химойл трейд" (60%) - търговия с горива, химически продукти, посредничество

"Омега финанс" (66%) - финансови консултации

"Петрохим трейд" (100%) - търговия с химически и петролни продукти

"Химимпорт фарма" (68%) - търговия и дистрибуция на лекарства, аптечна дейност

"Тексим трейдинг" (51%) - търговия, отдаване на имоти под наем

"Проучване и добив на нефт и газ" (49.83%) - добив на природни горива

Още от Капитал