Индустриалното производство е спаднало през септември

Понижението спрямо август е 1.8%, а на годишна база - 1.3%

Текстилният бранш продължава да е сред най-засегнатите от забавянето на европейската  икономика.
Текстилният бранш продължава да е сред най-засегнатите от забавянето на европейската икономика.    ©  Надежда Чипева
Текстилният бранш продължава да е сред най-засегнатите от забавянето на европейската  икономика.
Текстилният бранш продължава да е сред най-засегнатите от забавянето на европейската икономика.    ©  Надежда Чипева

Индустриалният сектор е свил производството си през септември с 1.8% на месечна база и с 1.3% на годишна, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Това може и да е сигнал за ново забавяне на икономиката, защото през септември индустрията традиционно се пробужда след слабия месец август, а свиването на месечна база, означава спад спрямо принципно ниската база от летния август.

Данните на НСИ са сезонно изгладени, а това означава, че се взети предвид всички типични за месеца фактори, които нямат отношение към индустриалното производство, но влияят върху обема му. Пример за това е денят на Съединението, който като национален празник беше неработен. Фактът, че има спад и след изглаждането на данните, говори, че забавянето на индустрията има по-сериозни причини.

Месечни изменения

Разбивка по отделните сектори показва, че производството на облекла намалява с 5.7%, а на хранителни продукти - с 4.1%. Машиностроителната продукция пък се понижава с 8.8%.

Увеличение има в производството на основни метали – с 10%, но това е преработката на суровините в междунни продукти от металургичните предприятия и е звеното с най-ниска добавена стойност в металообработването. В производството на метални изделия, различни от машини и оборудване има спад от 6%.

Други браншове, чието прозиводство расте, са химическата промишленост – с 3.5%, фармацевтиката – 6.3 на сто и в цигарената промишленост – с 11.2 процента.

Промени на годишна база

В сравнение с миналия септември обаче производството в почти всички основни отрасли намалява, а увеличение има по браншове с малко тегло в общото индустриално производство. Така например базовата металургия намалява продукцията си с 1.6%, а обемът на металните изделия спада с 20.9 на сто.

Химическата промишеност се свива с 9.1 на сто, а машиностроенето - с 0.1%. Свиване отчитат производителите на текстил – с 14.6%, а специално производството на дрехи е по-малко с 12.4 на сто.

Причини за спада

Основната причина за забавянето на индустриалното производство е рецесията, която обхвана мтого от западноевропейските държави, а те са основен пазар за българската индустрия. Потенциален проблем според експертите е, че търсенето на алтернативни пазари в Азия също може да спадне, след като китайската икономика забави растежа си.

Ако няма външни шокове, за България забавянето на индустрията ще означава запазване на сегашните продажни цени и запазване на безработицата в сегашните й размери около 11.5-12%. В последното наблюдение на стопанската конюнктура за октомври НСИ не съобщи за нагласи сред индустриалните мениджъри да предприемат допълнителни съкращения на персонал, а за цените се прогнозира запазване на сегашните равнища поне до януари 2013 г.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще