Какво очаква бизнесът

Какво очаква бизнесът

Анкета на "Капитал Daily" сред мениджъри и собственици на компании за приоритетите на бъдещото управление

8107 прочитания

Искаме стабилно правителство, което поне две от четирите години да работи за обществото

Филип Ромбаут, изпълнителен директор на "Агрополихим"

Ако се стигне до патова ситуация, не се сформира правителство и остане служебният кабинет, смятам, че ще е най-добре. Сега нещата са добре. Всички хора, които ни пречиха, вече ги няма в правителството. Ние в Белгия доказахме, че може 500 дни да няма правителство и нещата да вървят. Ето например по време на служебното правителство бяха отпуснати 10 млн. лв. за нови кранове на пристанище Варна - нещо, което не се е случвало от години. Патовата ситуация след изборите е твърде вероятна, тъй като всички казват, че няма да правят коалиция, въпреки че точно това е демокрацията – да правиш компромиси, да вземеш най-доброто от другия, да има различни мнения в обществото. От правителството искаме да си върши работата с проактивни действия за бизнеса. Не да пречи на бизнеса и на инвестициите. Искаме стабилно правителство, което поне две от четирите години да работи за обществото.

Трябва да се отпушат европейските и инфраструктурните проекти

Тодор Костов, изпълнителен директор на "Холсим"

Необходима е една политическа стабилност, която да отпуши европейските и инфраструктурните проекти. Преди вървяха доста поръчки, докато сега се получи една безтегловност, все едно се чака да се появи ясно лице, което да носи отговорността за договорите. По отношение на данъците не виждам смисъл от някакви промени. Колкото до подобряването на работата на администрацията - не съм голям оптимист, че нещо ще се подобри поне докато не се въведе принципът на мълчаливото съгласие, а не на мълчаливия отказ.

Инвестициите да бъдат освободени от корпоративен данък

Ваньо Алексиев, собственик на "Биомет"

Това, което правителството не трябва да прави, е да се променят данъците и най-вече корпоративният и плоският данък. Те са доказали положителните си ефекти върху бизнеса и икономиката. Това, което трябва да направи правителството, е да предприеме мерки за насърчаване на инвестициите с помощта на стимулиращо данъчно облагане. Инвестициите трябва да бъдат освободени от корпоративен данък. Това е нещо, правено в миналото с много положителен ефект. Ако тези пари се инвестират, ще се получи верижна реакция и в крайна сметка ще има повече пари в бюджета. Предишните правителства гледаха краткосрочно да съберат максимално бързо пари, за да се запълнят дупките. А кризата се задълбочи. В сферата на транспорта основният разход - около 50%, е горивото, като всяка година акцизът върху дизела се вдига. Трябва да се задържи нарастването на акциза и да се принуди "Лукойл Нефтохим Бургас" да се съобразява със световните борсови тенденции за намаляване на цената на петрола. С въвеждането на изискването за акцизните складове пък вече не е икономически обосновано да внасяш гориво. Иначе основният проблем на България е корупцията. Нито едно правителство не успя да се справи с този проблем.

Най-важното е да има прогнозируемост

Пламен Бобоков, председател на управителния съвет на "Приста ойл холдинг"

По отношение на данъчното законодателство считам, че нищо не трябва да се прави и трябва да оставим правилата такива, каквито са. Най-важното нещо за инвеститорите е прогнозируемостта, трябва да има някаква яснота поне в средносрочен план. Имаме си прекрасни данъчни закони и според мен всякакви заигравания и опити на тази тема биха били пагубни. Най-голямото предизвикателство пред всяко следващо правителство е нормалното функциониране на властите в тази държава. Според мен, за да се превърне България в атрактивна дестинация за инвестиции, освен запазването на данъчното законодателство трябва да се решат поне още три въпроса – нормалното функциониране на съдебната система и полицията, европейско ниво на образованието и прилично здравеопазване. Всичко това, разбира се, ако приемем, че въпросът с инфраструктурата е почти решен и скоро ще бъде окончателно приключен.

Ключови са стабилната данъчна среда и балансирани регулации

Даниел Елфен, генерален мениджър на "Филип Морис България"

От "Филип Морис България" винаги сме отправяли и ще продължим да отправяме едно и също послание към всяко правителство. То е, че е от ключово значение в страната да има предвидима и стабилна данъчна среда, съчетана с балансирана регулаторна рамка в областта на тютюна и тютюневите изделия, в която да има равни условия за всички участници на пазара. И тъй като България има задължение до 2018 г. да достигне изискванията на ЕС за минимално ниво на акциза от 90 евро на 1000 къса за всички цигари, ние сме убедени, че най-доброто решение за справяне с това предизвикателство е правителството да се ангажира с постепенно и умерено увеличаване на акциза всяка година през периода 2014 – 2018 г., включително и чрез въвеждане в законодателството на план-график за покачването на акциза по примера на някои страни в ЕС като Германия.

Такъв подход, съчетан с непрестанното засилване на контрола и правоприлагането от страна на компетентните органи, ще спомогне за предотвратяване на растежа на незаконната търговия с цигари, ще осигури стабилност и събираемост на приходите от акцизи и ще гарантира предвидима среда за развитие на бизнеса. "Филип Морис България" като българско дружество, осигуряващо по директен и недиректен начин заетост на стотици български граждани, сме решени да продължаваме да бъдем активен участник на българския пазар и да допринасяме за стабилен икономически растеж. Ние винаги сме приветствали открития диалог с държавните органи в България и сме готови да продължаваме да споделяме нашите виждания и международен опит в сферата на тютюневата индустрия и в бъдеще.

Разчитаме на диалог с частната инициатива

Д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на "Токуда болница София" и председател на Националното сдружение на частните болници
 

От новото правителство очаквам на първо място диалог. Като национално сдружение на частните болници, което представлява 70% от леглата в частния сектор, и като напредничав сегмент от болничната помощ, в която се лекуват 16% от българите, ние можем, знаем как и сме готови да бъдем надеждният партньор на държавата в осигуряването на качество и достъп на пациентите до съвременна медицинска помощ.

Частната инициатива е тази, която инвестира в съвременни технологии и квалификация в медицината, бързо усвоява гъвкави и ефективни модели на мениджмънт в здравната система. Опитът, който частните болници са натрупали, може да бъде изключително полезен за по-качествено управление на процесите в социалната сфера. Ние сме готови да бъдем от полза на институциите при изработването и прилагането на работещи и резултатни стратегии в болничната помощ. Ето защо разчитаме следващият здравен министър да работи в тясно сътрудничество с нас в конструктивен диалог, в който мнението на все по-стремглаво развиващата се частна инициатива е ценено и търсено.

Очакваме приемственост и последователност от новото правителство в областта на здравеопазването. През тези 23 години на здравна реформа за съжаление сме свидетели на тенденция всеки нов министър да започва отначало. В нашия сектор това е изключително нездравословно – пожелаваме на новия министър да стъпи върху завещаните добри практики и заедно с успешните мениджъри в болничната сфера да бъдат продължени ползотворните традиции, да бъдат елиминирани негативните действия и да започне разработването, тестването и прилагането на успешни, утвърдени и полезни за обществото модели на здравна помощ.

Трябва да се запази стриктна бюджетна дисциплина

Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ

В КРИБ смятаме, че следващото правителство трябва да приложи пакет неотложни антикризисни мерки. Първата от тях е да определи образованието като основен фактор за устойчиво развитие на икономиката и благоденствие на нацията и осезателно да увеличи инвестициите в тази сфера.

Не бива да изключваме разговори с МВФ за евентуално сключване на предпазно споразумение, като в зависимост от условията, които ни постави фондът, да преценим дали трябва България да се обвързва с нови заеми, респективно да изпълнява редица непопулярни и трудни условия в обстановка на социално напрежение, или да се финансира самостоятелно в рамките на необходимото. Трябва да се запази стриктната бюджетна дисциплина и да се спазват ограниченията на бюджетен дефицит в рамките, одобрени от ЕС и валутния борд.

Максимално трябва да се подобри капацитетът за работа с европейски фондове, да продължат инфраструктурните инвестиции и да бъдат започнати и финализирани реформите в образованието, здравеопазването и публичната администрация.

В КРИБ смятаме, че кризата е възможност за преструктуриране на икономиката и повишаване на нейната производителност, ефективност, конкурентоспособност. Смятаме, че следващото правителство трябва да постигне устойчива и предвидима бизнес среда като основно изискване и условие за привличане на инвестиции, да намали административните пречки за развитие на бизнеса и да създаде предпоставки за развитие на малкия и средния бизнес, включително чрез промяна в законодателството.

Очакваме сигурна среда за бизнес

Борислав Малинов, председател на надзорния съвет на "Норд холдинг" и на Българската асоциация по рециклиране.

Очакваме от следващото правителство предвидима и сигурна среда за правене на бизнес. През последните години в нашия сектор имахме много примери на добро сътрудничество с администрацията, но и на драстично нарушаващи конкуренцията и правата на гражданите административни и законови норми, които в момента са в Конституционния съд. Вярваме, че сивият и черният сектор в търговията с черни и цветни метали ще понесат цялата тежест на закона и няма да продължават да вредят на репутацията на прозрачно работещите компании, които достигнаха продажби на вътрешния пазар и от износ за около 2.5 млрд. лв. през миналата година и съставляват важен сегмент от икономиката - и като принос към експорта, и като данъкоплатци и работодатели.

Приоритет е повишаването на доходите

Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на "Siemens България"

Очаквам новото правителство максимално бързо да анализира състоянието на икономическата обстановка и в диалог с бизнеса да предприеме спешни мерки за създаване на условия за бърз икономически растеж. От изключително значение е предвидимостта на политическото и икономическото развитие с цел възстановяване на високите нива на инвестиции в страната. Управляващите трябва приоритетно да разработят механизми за повишаване на доходите и намаляване на младежката безработица.

Новите управляващи да се преборят с монополите

Страхил Иванов, управляващ директор на "Спиди нет" и председател на Сдружението на независимите интернет доставчици

Очакваме новото правителство сериозно да се пребори с монополите. В много сектори има монополизирани структури. Мога да дам няколко примера: каналната мрежа на БТК, ЕРП-та и телевизиите с разпространяването на права за съдържание. Не може в настоящата икономическа ситуация да падат техните разходи, а да поддържат същите цени на предоставяне на съответните услуги. Новото правителство трябва да работи за пазарна икономика и да действат ефективно отделните регулатори.

Нужна е промяна в Кодекса на труда

Георги Ганев, програмен директор в Центъра за либерални стратегии

В спешен хоризонт – очакваме набор от мерки, които да събудят стимула за отваряне на работни места. В по-дълъг период - реформи във всички системи, свързани с осигуряването на възможно най-голяма заетост: нов кодекс на труда, мерки в здравеопазването, правораздаването, образованието, пенсионната система, административните спънки. И също демонополизация.

Какво ще се случи страшно много зависи от това какво мнозинство ще се сформира. Със сигурност очаквам някои от проблемите на пазара на труда да бъдат адресирани. Въпросът е дали по разумен или по неразумен начин.

Искаме стабилно правителство, което поне две от четирите години да работи за обществото

Филип Ромбаут, изпълнителен директор на "Агрополихим"


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  drun_drun avatar :-|
  drun_drun

  Глупости в по-голямата си <аст. Нужни са гарантиране на конкурентна среда за бизнеса и свестни администрация и банки. Дайте възможност на хората да работят и да създават работни места - по 3,5, 50, 1000, кой колкото може. Вси<ко друго идва от самосебе си.

 • 2
  dimhristov avatar :-|
  dreamer

  Разумни думи. В България за съжаление не се е случила пазарната икономика поради един простичък факт. Законите наужким осигуряват плурализъм, наужким осигуряват свобода, наужким осигуряват конкуренция но всъщност са конструирани така, че да осигурят на чиновниците, които ги изъплняват да действат по социалистически. Това не може да генерира приходи и не може да осигури просперитет.

  Аз обаче все повече си мисля, че олигархия не може да се бори с демократични избори. Просто съветската олигархия, която ни управлява до сега не може да осъществи демократични избори, следователно трябва да бъде сменена по различен начин. Жалко е но ни трябва революция. Много са хората които са против настоящата власт която е 99% доминирана от комунистите. Всички негласували например, които като разумни хора, след като не виждат нито една, достатъчно автентична дясна партия неопетнена от комунизъм и картелни, олигархични интереси едновремено, не ходят до урните.

 • 3
  dearleader avatar :-?
  JR Ewing

  Дано, който управлява, да чуе разума в тези обръщения.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Дигитални модели

Дигитални модели