Държавата успя да продаде дългосрочни ДЦК

Презаписването бе повече от два пъти, а постигнатата доходност бе 3.79%

Опасенията, че ще става все по-трудно за държавата да набира финансиране от вътрешния пазар чрез продажбата на дългосрочни ДЦК, не се оправдаха. В понеделник се проведе аукцион, на който бяха пласирани книжа с матуритет 10.5 месеца за общо 50 млн. лв. Интересът към тях беше висок - подадените поръчки за покупка надвишиха предложеното количество повече от два пъти, а постигната доходност бе по-ниска от тази на предишния аукцион, въпреки че според анализатори в момента има глобален тренд на покачване на доходността по такъв тип дългови инструменти.

Приятна изненада

За пети път от началото на годината държавата предлага на вътрешния пазар книжа с такъв матуритет. На предходния аукцион през юли инвеститорите поискаха рекордно висока доходност от 4.01%, за да отпуснат финансиране. Поръчките им не бяха одобрени, тъй като технически проблем попречи на всички участници да подадат предложенията си навреме. Така резултатът от аукциона бе отменен, с което се даде повод за спекулации, че ще става все по-трудно за държавата да набира финансиране чрез дългосрочни ДЦК. Като причина за това се посочваше, че инвеститорите имат основание да искат по-висока премия заради политическия риск, който поемат, купувайки от книжата. Този скептицизъм не се оправда и проведеният в началото на тази седмица аукцион приключи с успех. Постигнатата средна доходност бе 3.79%, което е малко над резултата от 3.43% при предишното пласиране на книжа от емисията през юни. Доходността е само с 0.53% по-висока от най-ниската доходност, постигана при предлагането на книжа от емисията през тази година.

Банките отново са най-активни

Резултатът е положителен с оглед на глобалната тенденция по покачване на доходността по този тип дългови инструменти, която се вижда по нивата на бенчмарковите емисии, влияещи върху пазара на ДЦК в България. Прави впечатление и широката инвеститорска база, взела участие в аукциона. Въпреки изразяваните си предпочитания към по-краткосрочни книжа банките са изкупили най-голяма част от емисията - 42.37%. Застрахователни компании са придобили 29.12% от емисията за 50 млн. лв., пенсионните фондове са записали 18.44%, а инвестиционни посредници и други купувачи са придобили съответно 3.83% и 6.24% от предложените книжа. Те ще могат да наддават за 10.6-годишни ДЦК още три пъти до края на годината според планираните аукциони през ноември и декември. В календара са заложени предлагания на държавногарантирани книжа за общо 318 млн. лв. Други 700 млн. лв. по информация на "Капитал Daily" предстои да бъдат изтеглени чрез схемата за финансиране Schuldschein от чуждестранни банки.

Още от Капитал