Държавните фирми внесоха 216.5 млн. лв. дивидент

БЕХ продължава да виси на бюджета с 205 млн. лв. от печалбата за миналата година

   ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
   ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Дивиденти за 216.5 млн. лв. събра държавата от търговските дружества, в които има над 50% участия. Това е близо 65% от планираните за тази година постъпления, чийто размер бе определен на 333.1 млн. лв. Те бяха изчислени на база прогнозни резултати от дейността на компаниите за 2012 г., които впоследствие се оказаха твърде консервативни. Така след като се видя, че печалбите са по-високи, очакванията бяха коригирани и заложени в актуализацията на бюджета от лятото на тази година. Така сумата на дивидента, който държавата очаква да получи през тази година, набъбва до 422 млн. лв., като близо половината трябва да внесе Българският енергиен холдинг. Шест седмици преди изтичането на крайния срок, 15 ноември, енергийният мастодонт не е изпълнил ангажимента си, показва справка, изискана от "Капитал Daily" от финансовото министерство. По закон държавните дружества трябва да внасят дивидента (80% от печалбата) в бюджета до 15 юли, но именно заради БЕХ срокът беше удължен с четири месеца. Причината беше, че енергийния холдинг няма пари, с които да ги плати. Всъщност картината в момента не се различава много от лятото - когато правителството даде отсрочка за дивидентите, от тях бяха събрани 205 млн. лв.

Най-големите платци

Към 30 септември дивидент на държавата са изплатили 79 търговски дружества от общо 189. Не всички компании, в които държавата е акционер, обаче са отчели печалба за годината. Най-значителните постъпления са дошли от Държавната консолидационна компания, която е внесла по сметка в БНБ общо 148.4 млн. лв. Значителни суми са изплатили още Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", "Кинтекс", "Летище София". От Министерството на финансите уточниха, че има дружества, които са направили само първи вноски от дължимите суми поради "временни затруднения", като остатъка са поели ангажимент да изплатят до края на годината. Такъв е случаят на "ВиК Бургас" ЕАД, което дължи още 1 млн. лв. на бюджета, "ВиК Благоевград" ЕООД, при което дължимият остатък на дивидента е 200 хил. лв., ДП "Транспортно строителство и възстановяване" с невнесени 220 хил. лв. дивидент и други, като очакваните от тях суми от Министерството на финансите определиха като "незначителни". Значителен е обаче дължимият от Българския енергиен холдинг дивидент, който възлиза на 205 млн. лв., или над 60% от планираните 333.1 млн. лв. за тази година. Предприятията, които не са изпълнили ангажимента си, рискуват да получат ревизионен акт от Националната агенция за приходите.

Спорна поправка за пълнене на бюджета

Промяната, която доведе до увеличение на дивидента от 50 на 80%, бе въведена по времето на ГЕРБ. Противниците на тази мярка са на мнение, че отчислявайки толкова голяма част от печалбата за дивидент, дружествата остават без ресурс за инвестиции. Аргумент в подкрепа на нововъведението беше, че по този начин се пресича практиката по изтичане на държавни пари под формата на бонуси за директорите на държавните дружества. Всъщност главната причина за промяната беше желанието на правителството тогава да събере повече пари в бюджета заради кризата и спадналите приходи.

"Разпределянето на дивидент е в правомощията на общото събрание на акционерите и като такова изразява техните виждания относно бъдещото развитие на компанията. Самата компания не би следвало да коментира, а да изпълнява волята на своите собственици", коментира ситуацията Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса, която също прави отчисления от печалбата си към държавата. Изплащането е започнало на 5 август, като дивидентът на държавата вече е преведен.