Новият брой: Магистрален грабеж

Какво се променя с бързите кредити след 23 юли

БЪРЗ СТОКОВ КРЕДИТ

Какво се променя с бързите кредити след 23 юли

Новостите ще се прилагат и по отношение на такси, обезщетения или неустойки за предсрочно погасяване на заеми дори и по сега действащите договори

БЪРЗ СТОКОВ КРЕДИТ

© Надежда Чипева


Годишният процент на разходите няма да може да надвишава 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения.

На 22 април в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК), които засягат т.нар. бързи кредити – кредити, предоставяни на физически лица с одобрение в рамките на няколко минути и обикновено в сравнително малък размер, най-често няколко стотин до хиляда лева. Промените ще влязат в сила на 23 юли 2014 г. и целят да осигурят по-висока защита на потребителите на такива кредити.

Таван на ГПР

Може би най-съществената промяна е поставянето на таван на т.нар. годишен процент на разходите (ГПР) по тези кредити. След 23 юли ГПР няма да може да надвишава 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения. В момента тази лихва е малко над 10% на годишна база, следователно ГПР няма да може да надвишава малко над 50% от главницата по кредита.

ГПР включва освен лихвата по кредита и всякакви други преки или косвени разходи, комисиони и възнаграждения, дължими във връзка с кредита и се изчислява по формула, предвидена в ЗПК.

Разходите, изключени от ГПР, са тези, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за кредит (например съдебни или други разходи за събиране на кредита); разходи, различни от покупната цена на стоката или услугата, финансирана със заема, които потребителят дължи, независимо дали плащането се извършва в брой или чрез кредит; разходи за поддържане на сметка във връзка с договора за потребителски кредит; разходи за използване на платежен инструмент, позволяващ извършването на плащания, свързани с усвояването или погасяването на кредита; други разходи, свързани с извършването на плащанията, ако откриването на сметката не е задължително и разходите, свързани със сметката, са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор, сключен с потребителя.

Ако някой от горните разходи обаче е прекомерен и значително надвишава действителната пазарна стойност на съответната услуга или действие, начисляването му може да се приеме за заобикаляне на закона или накърняващо добрите нрави. Тоест да бъде прието за нищожно и подлежащо на връщане като недължимо платено.

ЗПК ще се прилага и за кредити под 400 лв.

С промените отпада изключването от обхвата на ЗПК на договори за кредит с общ размер под 400 лв. Следователно след 23 юли ЗПК ще се прилага и за такива договори.

Форма и размер на шрифта на Общите условия

След 23 юли общите условия, приложими към договора за кредит, ще трябва да бъдат с еднакъв шрифт и размер с тези на самия договор, като размерът не може да бъде по-малък от 12. С това законодателят цели да защити потребителите от т.нар. дребен шрифт, който често е практически нечитаем от потребителите, но съдържа важни за тях условия по кредита.

Подписване на Общите условия

Общите условия ще трябва да бъдат подписвани от всеки кредитополучател, за да бъдат приложим по отношение на неговия договор за кредит.

Ограничения за събираните такси и комисионни

Кредиторът вече няма да може да събира такси и комисиони за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление и няма да може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие.

Ограничения в изменението на договорения лихвен процент

Когато кредитът се олихвява на базата на референтен лихвен процент, последният ще следва да бъде определен на база на пазарен индекс (например ОЛП, EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR) или комбинация от индекси и/или индикатори и изчислен по определена от кредитора методика. Тя ще трябва да бъде ясна и разбираема за потребителя, който трябва да е информиран за начина на изчисляване на референтния лихвен процент и неговите компоненти, количественото им изражение, съотношението им, както и факторите и условията, обуславящи промените в референтния лихвен процент. Методиката ще трябва да бъде ясно описана в договора за кредит. Кредиторът ще бъде длъжен да публикува на интернет страницата си данни за размера на референтните лихвени проценти, както и методиката за изчисляването им. Ако променливият лихвен процент съдържа и фиксирана надбавка, тя няма да може да бъде променяна едностранно от кредитора за целия срок на договора.

Действие спрямо заварени случаи

Промените в ЗПК няма да се прилагат за договори, сключени преди 23 юли 2014 г. Те обаче ще се прилагат и по старите действащи към посочената дата договори по отношение на такси, обезщетения или неустойки за предсрочно погасяване на кредита.
Освен това фирмите за бързи кредити ще са длъжни да прилагат новите правила, включително и относно тавана на ГПР, когато отпускат нови кредите на свои съществуващи клиенти с действащи рамкови договори, сключени за по-дълъг срок.

Ако потребител има сключен такъв рамков договор, той ще има право да го прекрати, независимо дали това е предвидено в договора или в общите условия на кредитодателя, стига да върне предсрочно получените по него кредити.

Санкции за неспазване на ЗПК

Санкциите за фирмите за бързи кредити за неспазване на изискванията на ЗПК са в няколко посоки:
- Недействителност на забранените клаузи или на целия договор Правата, предоставени на потребителите по ЗПК, не могат да се ограничават и всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават тези права, е недействителна. Същото важи и за отказа на потребителите от права, предоставени по ЗПК, както и всяка клауза в договор за потребителски кредит, имаща за цел или резултат заобикаляне императивните изисквания на ЗПК. Нещо повече, целият договор за кредит би бил недействителен, ако договорът не съдържа ГПР по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит. Трябва да се посочат взетите предвид допускания, използвани при изчисляване на годишния процент на разходите по определения в ЗПК начин.
Когато договорът за потребителски кредит бъде обявен за недействителен, потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита. - Административни санкции
ЗПК предвижда административни санкции – глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица - за нарушения на закона, които достигат до 10 000 лв. за първо нарушение и 15 000 лв. при повторно нарушение.

Специално за нарушение на тавана на ГПР обаче не е предвидено административно наказание. Вероятно става дума за технически пропуск, който законодателят би могъл да поправи в бъдеще, но за момента за това нарушение на ЗПК не е предвидена и съответно няма как да бъде наложена административна санкция.

Освен това Комисията за защита на потребителите има право да разпореди прекратяването на всяко нарушение на ЗПК, като за несъобразяване с нейното разпореждане тя може да налага глоба/имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 2000 лв. при първо нарушение и в двоен размер при повторно нарушение. Нарушаването на всеки индивидуален договор може да бъде считано за отделно нарушение, за което може да бъде налагана отделна глоба/имуществена санкция.

Годишният процент на разходите няма да може да надвишава 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения.

На 22 април в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК), които засягат т.нар. бързи кредити – кредити, предоставяни на физически лица с одобрение в рамките на няколко минути и обикновено в сравнително малък размер, най-често няколко стотин до хиляда лева. Промените ще влязат в сила на 23 юли 2014 г. и целят да осигурят по-висока защита на потребителите на такива кредити.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал