"НУРТС България" погаси изцяло 26.7 млн. евро дълг към КТБ

Вероятно това е първата голяма сделка по прихващане на задължения с вземания от затворената банка

През миналата седмица БТК поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение да придобие НУРТС
През миналата седмица БТК поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение да придобие НУРТС    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
През миналата седмица БТК поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение да придобие НУРТС
През миналата седмица БТК поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение да придобие НУРТС    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

"НУРТС България" погаси напълно облигационното си задължение към Корпоративна търговска банка (КТБ). Информацията беше обявена официално от оператора на цифрово ефирно разпространение чрез информационната система на Българската фондова борса, където се търгуват дълговите му книжа. На 5 септември дружеството, което е свързано с мажоритарния собственик на поставената под специален надзор КТБ - Цветан Василев, е изкупило обратно притежаваните от банката 25 723 облигации с номинал 1000 евро. Емисията на обща стойност 40 млн. евро беше пласирана през септември 2012 г., а оригиналният падеж е на 27 септември 2017 г.

В проспекта към публичното предлагане на облигациите е записано, че една година след изтеглянето на заема "НУРТС България" има право да упражни кол-опция, чрез което да изкупи предсрочно (изцяло или частично) емисията. От НУРТС не дадоха повече информация около сделката, а потърсен от "Капитал Daily", изпълнителният директор на дружеството Емил Атанасов отказа да коментира каквото и да било на този етап. Новината обаче идва дни, след като стана ясно, че БТК, която има солидна блокирана сума в КТБ, възнамерява да придобие НУРТС. Това може да означва, че реално се сключва първата крупна сделка по прихващане в затворената банка.

Стойност на сделката

В проспекта са записани условията за предсрочно изкупуване, от които може да се сметне, че общата стойност на сделката е около 26.7 млн. евро. Едно от условията за упражняване на кол-опцията е цената на обратно изкупения размер на главницата да е 101% от номинала. Тоест НУРТС би трябвало да е изплатило по главницата 25.98 млн. евро. Освен това при предсрочно изкупуване на облигации се заплаща и начислената до момента лихва, която по изчисления на "Капитал Daily" е на стойност 727 хил. евро. Лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца. Годишната лихва по облигационния заем се определя на база шестмесечен EURIBOR и надбавка от 5.5%, но не по-малко от 6%. Досега са извършени три лихвени плащания към облигационерите на обща стойност 3.64 млн. евро.

"НУРТС България" емитира облигациите през 2012 г., за да погаси кредита си към КТБ, използван за изграждането на мултиплекса, сключен през ноември 2011 г., в размер на 36.981 млн. евро. Други облигационери станаха основно местни институционални инвеститори, като към края на 2013 г. сред най-големите са пенсионните фондове на "ЦКБ-Сила", "Съгласие" и ING.

Плащане или прихващане

Решението за обратното изкупуване на облигациите вероятно е взето на извънредното общо събрание на акционерите на 2 септември. На него са присъствали представители на акционерите, които притежават 100% от капитала на дружеството. Към края на юни половината дружество се притежава от кипърската офшорна компания Mancelord Limited, а другата половина – от регистрираното в Дубай дружество Bluesat Partners. Взетите там решения обаче остават в тайна, тъй като дневният ред и решенията от заседанието са напълно заличени в протокола от заседанието.

Неизвестно засега остава откъде е финансирането за обратното изкупуване на 64.3% от облигацията. Данните в консолидирания финансов отчет на "НУРТС България" за второто тримесечие показват, че дружеството има общо приходи за шестте месеца в размер на 27.874 млн. лв. и е на 441 хил. лв. загуба от дейността си, но заради "преустановени дейности" (свързани основно с продажбата на сателитния си бизнес) излиза на печалба с 16.5 млн. лв. Освен това компанията разполага с 14.1 млн. лв. по банковите си сметки.

Предвид обявеното придобиване от БТК обаче не е изключено да става въпрос за прихващане. Телекомът, в който Цветан Василев е най-големият акционер с 44% дял, има около 70 млн. евро блокирани в банката. Така е възможно като част от споразумението за предстоящата покупка БТК да е прехвърллила чрез цесия част от вземанията си от банката на НУРТС и то да е прихванало с тях задължението си. По този начин телекомът успява да спаси част от депозита си, който рискува да загуби при вкарване на КТБ в несъстоятелност, като в замяна получава НУРТС, но с чувствително по-малко задължения, което дава шанс мултиплексът без големия си разход за лихви да подобри резултатите си.

Още от Капитал