Продажбите на дребно са се повишили с над 6% за година

Строителството продължава да изпитва трудности и отбелязва поредни спадове

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Промишленото производство се свива с 0.5% през март спрямо февруари, но е с 3 на сто над равнището си през март 2015 г., показват данните на Националния статистически институт. Ръстът се дължи на увеличение в добивната промишленост - със 7.1%, и в преработващата - с 5.5%, докато енергетиката бележи спад от 5 на сто. Позитивни са новините за търговията на дребно, която расте и на месечна, и на годишна база през март, а общото потребителско доверие се покачва през април, сочи още статистиката. Продължава обаче спадът в строителството, който през март е 1.5% на месечна и цели 9.3% на годишна база по предварителни данни.

Добра година за промишлеността

Ускорен от добивната и преработващата промишленост, общият показател на промишленото производство расте с 3% през март 2015 г. спрямо същия месец на 2015, показват данните. По-конкретно ръст се наблюдава при производството на метални изделия (без машини и оборудване) - с 38.8%, изделия от каучук и пластмаси - със 17.1%, текстил (без облекло) - с 14.8%, и мебели - с 13.7%.

Минималният месечен спад е регистриран основно в преработващата промишленост и в енергетиката, докато в добивната промишленост няма изменение. Той засяга най-вече производството на тютюневи изделия - 16%, на химични продукти - с 12.2%, печатната дейност - с 5.5%, производството на дървен материал - с 4%.

Търговията на дребно расте

Подобрява се и търговията на дребно през март както спрямо месец по-рано (0.8%), така и за година - с 6.2%. Последното се дължи най-вече на увеличената търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 20.1%, с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 13%, с автомобилни горива и смазочни материали - с 10.5%, и с фармацевтични и медицински стоки - с 6%. Намаление е регистрирано най-вече при компютърната и комуникационната техника - с 13.7%, макар и търговията с нея да отбелязва малък ръст на месечна база.

Строителството изпитва трудности

Строителството обаче продължава да страда, като през март отбелязва спад от с 1.5% под равнището от предходния месец, а календарно изгладените данни показват намаление от 9.3% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2015 г. Това е вторият най-голям спад за последната година и половина в сектора, след този от януари т.г., когато бе 10.5% под новото на януари 2014 г. По-голям е спадът при сградното строителство, което намалява с 2.3% за месец, а за година - с 14%. По-добре изглеждат нещата при гражданското/инженерното строителство - с 0.8% месечен спад и 3.5% годишен.
Повече потребителски оптимизъм през априлОбщият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.8 пункта през април спрямо равнището си от януари, като в градовете увеличението е с 1.6 пункта, а в селата - с 2 пункта, съобщи НСИ. Потребителите виждат известна положителна промяна във финансовото си състояние, а очакванията са тя да продължи и през следващата година и са по-склонни да планират разходи за кола, жилище, подобрения в дома. Те очакват безработицата да продължи да намалява или поне да не расте, но в същото време очакванията им за икономиката за година напред са леко влошени.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще