Какво откри проверката банка по банка
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Какво откри проверката банка по банка

Какво откри проверката банка по банка

Трите институции с чужди собственици и ЦКБ са добре капитализирани дори при потенциален икономически трус. Недостиг има при ПИБ и Инвестбанк

Гергана Михайлова
12999 прочитания

© Kai Pfaffenbach


Тестът на ЕЦБ не обхвана всички банки на пазара като преди три години, а само селекция от шест институции - най-големите и системно значими като Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, както и три с местни собственици - двете, показали слабости на предишния тест - ПИБ и Инвестбанк, както и ЦКБ. Резултатът трябваше не само да валидира способността на тукашния регулатор да засича проблеми в сектора и да е ефективен за отстраняването им, но и като гаранция, че финансовият сектор в държавата е на ниво, което позволява включването на България към единния европейски банков надзор и допускането й в преддверието на еврозоната.

Какво се проверяваше

Етапите, през които премина проверката, бяха два. Първият, т.нар преглед на качеството на активите, свери данните от финансовите отчети на банките за 2018 година съгласно методологията на ЕЦБ. Тя е правена за доста по-големи по мащаб банки от българските (макар през нея да преминават и малки институции като балтийските и дори малтийските банки) и освен това за пръв път отчита ефекта на новия международен счетоводен стандарт МСФО 9, който влезе в сила в началото на 2018 г. Като се има предвид, че той изисква начисляване на провизия (резерв за евентуални бъдещи загуби), включително за парите в брой, оставени на депозит в друга банка, това само по себе си бе предизвикателство за участниците в проверката.

На втория етап от проверката банките бяха подложени на стрес тест с два хипотетични сценария: симулация за три години напред, която проверява устойчивостта на банките при по-умерени и при резки промени в икономическия ръст, инфлацията, безработицата, цените на жилищата и индустриалните имоти. По информация на "Капитал" негативният сценарий в никакъв случай не може да се определи като апокалиптичен - в него се залага по сериозен спад на БВП от 2.6%, като единственият по-драматичен момент е кумулативният спад на цените на имоти от 15-20% (виж таблицата).

Тестът в резюме

Финалният резултат от проверката и стрес теста показва, че най-големите банки, които са част от международни групи, са достатъчно предпазливи в кредитирането и разполагат с повече от необходимия капитал, за да могат да попият сами евентуални загуби при икономически трусове. Двете банки, които бяха скъсани и на предишния изпит от БНБ преди три години, отново излизат проблемни въпреки декларациите за полагане на усилия за запушване на пробойните през периода. Приятната изненада е резултатът на ЦКБ, която минава теста без забележки.

"Капитал" попита БНБ как приема констатациите, че недостиг бе засечен в същите две банки, с които регулаторът декларира, че работи по укрепване на буферите. Оттам бяха лаконични в отговора си, отчитайки напредък спрямо ситуацията отпреди три години. Посочва се, че са подготвени първоначални проекти за подобрения в рамките на процедурата за тясно сътрудничество с ЕЦБ, а причина за лошите резултати са "силно консервативните параметри на стрес теста по отношение на макросценария и техническите допускания" и консервативната оценка на обезпеченията.

Резултатът на ПИБ

Банката, която оперира с набраните 8.4 млрд. лв. депозити, показва най-съществени проблеми. Преди одиторите да влязат в нея, тя самоотчита ниво на капитала от първи ред CET1 над регулаторно изискуемия, и то след активна подготовка за проверката - в самия край на годината имаше редица сделки при големи нейни кредитополучатели, както и носещи приходи продажби на активи, като например част от терена на "Кремиковци".

Още при първата оценка на данните от ЕЦБ се оказва, че реалното ниво на капиталовия буфер е по-ниско. Корекциите идват основно по линия на корпоративния кредитен портфейл, където и в следствие на проверките сериозно се покачва нивото на лошите кредити - от 21 на 56%. Любопитно е, че дори по тези новооткрити необслужвани експозиции има високо покритие с провизии (36%), което говори, че въпреки че не са били декларирани като лоши в самата банка, е имало знание за проблемите и подготовка за почистването им. От ЕЦБ предоставят само обобщени числа и така не става ясно дали одиторите са разглеждали въпроса за кредити към свързани лица и открили ли са такива недекларирани сделки.

Освен корпоративния сегмент очаквано при ПИБ проблем носи и огромният портфейл от недвижими имоти, който е преоценен надолу с над 40 млн. евро.

Така още преди да се тества здравината на ПИБ при двата сценария на стрес теста, за банката се оказва, че се нуждае от набиране на допълнителен капитал от 124.5 млн. евро, за да е устойчива. Нещо повече, това не би било достатъчно дори и ако икономическата ситуация през следващите три години се запази приблизително същата. А при по-рязко влошаване ПИБ би се оказала с отрицателен капитал или с повод за отнемане на лиценз.

Часове преди ЕЦБ да оповести резултатите си, ПИБ публикува отчет към полугодието с 94 млн. лв. печалба в него, а в мига, в който Франкфурт публикува оценката си, от пресцентъра успокоиха, че към 30 юни банката разполага с общо 130 млн. евро буфер, а оставащите 133 млн. евро ще покрие с бъдещи печалби, операции по намаляване на риска в кредитния портфейл и с "други допустими мерки". За инвеститорите на фондовата борса това явно бе достатъчно и в първия ден на търговия с акциите на ПИБ на БФБ котировките се вдигнаха. Потърсени за повече детайли по плана за действие оттук насетне, от ПИБ отказаха отговор на изпратените от редакцията въпроси.

Бодрост в ПИБ имаше и преди три години, когато след слабия си резултат от банката обещаха сходни мерки плюс допускането на стратегически инвеститор, който да поеме контрола редом до сегашните мажоритарни собственици Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Това така и не се случи. Сега сред изброените опции за попълване на недостига банката не включва набиране на капитал.

При тези резултати при евентуално подписване на тясно сътрудничество ЕЦБ почти сигурно ще поиска банката да остане под прекия й надзор, за да проследи мерките по заздравяването на капитала й.

Резултатът на Инвестбанк

"За покритие на капиталовия недостиг при утежнения сценарий Инвестбанк би имала нужда от допълнителен капиталов буфер от 51.8 млн. евро, който се покрива изцяло от наличен допълнителен капитал от 20 млн. евро, финансовия резултат, продажба на придобити активи и погасени кредити."

Здравка Русева, изпълнителен директор на Инвестбанк

При банката на Петя Славова недостигът на капитал е от малко над 51 млн. евро, и то в случай че се сбъдне негативният сценарий на стрес теста до 2021 г. Оттам намират, че наличните безсрочни дългови капиталово-хибридни инструменти за 20 млн. евро, които не са включени при изчисляването на капиталовите съотношения сега, могат да се използват в бъдеще за целта.

По-любопитен при Инвестбанк е ефектът, който проверката има върху нивото на лошите кредити. Преди проверката проблемните експозиции са отчетени на 29.5%, а след нея те скачат на 35%. Освен това ЕЦБ налага корекция на нивото на покритие от 33% на 55.4% по досега отчитаните лоши кредити, а новопризнатите за такива са практически непровизирани.

Пред "Капитал" от банката обясниха, че това е ефектът от вливането на портфейла на ТБ "Виктория", тъй като 95% от него е бил необслужван. Същевременно обаче трябва да се отбележи и че част от по-доброто представяне на банката е именно благодарение на 23 млн. лв. отрицателна репутация, които покачиха печалбата на Инвестбанк за 2018 г., а оттам и капиталът на входа на проверката. Без този ефект банката щеше да стартира с около 2 процентни пункта по-нисък базов капитал от първи ред.

Според институцията по-важното е, че ЕЦБ я намира в много по-добра кондиция в сравнение с 2016 г. Освен операцията "Виктория" оттогава бе вдигнат капиталът й ефективно с 10 млн. лв. от основния акционер "Феста холдинг". За отбелязване е и това, че скандалът с венецуелските пари не нанесе поражения в Инвестбанк.

Резултатът на ЦКБ

Без забележки, с капиталов резерв, достатъчен да удържи дори и при рязко влошаване на икономиката, излезе от проверката банката, част от икономическата група на "Химимпорт". Корекциите на ЕЦБ са символични при преглед на 75.5% от кредитния портфейл, което я прави единствена по рода си сред банките с местен капитал.

За доброто представяне има няколко фактора, като от обобщените числа на ЕЦБ невинаги може да се извади цялостната картина. Все пак прави впечатление, че одиторите не са оценявали инвестициите на банката в капиталови инструменти и недвижими имоти, които са сумарно за около 186 млн. евро. При други банки този сегмент от проверката е повод за корекции.

По-сериозно отклонение има при анализа на проблемните кредитни експозиции, които преди проверката са отчетени на 8.1%, а след нея - 16.8%. Въпреки този скок, както и факта, че по новооткритите лоши кредити почти няма начислените провизии, това не довежда до съществени корекции. Възможно обяснение за този факт е, че кредитите са свръхобезпечени. Доколкото и при ЦКБ има индикации, че много от големите кредитополучатели са свързани лица, а в орбитата на групата "Химимпорт" има множество гравитационно привлечени и дори неизползвани активи, които могат да служат за целта. Накратко, ЦКБ се е подготвила отлично за проверката и се е подсигурила с обезпечения по кредитите си, покриващи повече от необходимото.

Според експерти от сектора най-вероятно одиторите са оценили положително усилията на банката на диверсифицира портфейла си с увеличаване на дела на ритейл клиентите и особено фокуса й към служители в обществения сектор, при които трудовият хоризонт е постоянен за дълъг период от време и за които по-резки динамики в икономическия ръст или безработицата не се отразяват чувствително.

Освен това в групата има още множество финансови компании, включително и пенсионни фондове, които всеки месец събират вноски от осигурените си и ги влагат в акции и облигации, включително в немалка част насочени и към свързани лица. Така, от една страна, групата има по-малко нужда да използва банката си свръхрисково, а от друга, част от по-проблемните дългове могат да се оформят в облигации или други инструменти и да се пръснат по портфейлите на взаимни и пенсионни фондове, застрахователи и др.

Отличниците

При останалите три банки - Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ, инспекцията отчита устойчивост на модела на работа и предостатъчен капитал за гарантиране на стабилност дори и при най-тежкия хипотетичен сценарий за икономиката. Корекциите при прегледа на качеството на активите са минимални, като в някои случаи са дори положителни в полза на банката.

Въпреки това от големите банки имат забележки към подхода на ЕЦБ, който в бъдеще би се отразявал на работата им. Според тях регулаторът от Франкфурт изисква прекомерна консервативност, която в някои случаи не е подходяща за местните условия. Например големи клиенти в сезонни бизнес сектори се третират по-строго само на база на влошени текущи показатели към края на годината, без никога да е имало проблеми с обслужването.

Затова и за тях макар да няма проблем с капитала ще е важно да изчистят с регулаторите как да третират такива казуси. Това към момента е БНБ, но след влизането в банковия съюз топ три автоматично ще попаднат под прекия надзор на ЕЦБ.

Тестът на ЕЦБ не обхвана всички банки на пазара като преди три години, а само селекция от шест институции - най-големите и системно значими като Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, както и три с местни собственици - двете, показали слабости на предишния тест - ПИБ и Инвестбанк, както и ЦКБ. Резултатът трябваше не само да валидира способността на тукашния регулатор да засича проблеми в сектора и да е ефективен за отстраняването им, но и като гаранция, че финансовият сектор в държавата е на ниво, което позволява включването на България към единния европейски банков надзор и допускането й в преддверието на еврозоната.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
 • 1
  plamen.iv.ivanov avatar :-|
  Plamen

  Аз едно нещо не мога да разбера от цялата работа.
  При ПИБ е установена корекция от 2.2 млрд лева след прегледа на качеството на активите (AQR) преди каквито и да е стрес тестове, това означава, че почти 50% от кредитния им портфейл е NPL. Нито една медия, дори и вие, не се хващате за тази цифра, а навсякъде се тиражира недостигът от 260 млн евро ама той видиш ли бил след много утежнен сценарий на стрес теста.
  Стрес тестът няма никакво значение, ако разликата между балансовото число на кред.портфейл, който си репортнал и това след проверката е 2.2 млрд лв! Тези 2.2 млрд разлика "не са открити" от БНБ и одиторите при прегледа към 31.12.2018, но лъсват сега...и нищо.
  Наистина нямам идея как може нито една медия да не обръща внимание на това. Изобщо осъзнавате ли мащаба на тази корекция след AQR-a ???

 • 2
  rcs20503603 avatar :-|
  Kamen Iliev

  Все пак не следва да се забравя, че тези тестове са хипотетични и вземат състоянието на банките от преди 7 месеца, за което време печалбата на банковия сектор е над 1 милиард лева. При тестовете банките не могат да предприемат и никакви действия, както би бибо, ако са в реална бизнес среда. Проверката на активите от своя страна е извършена по нови счетоводни стандарти, които са крайно рестриктивни и анти-икономически и са в процес на въвеждане в цяла Европа, където тепърва ще се усети недоволството от тях.

 • 3
  fxt1436429098435720 avatar :-|
  Jones Doe

  кучето е заровено другаде! В негативния сценарии! ЕЦБ е заложила спад от 17.5% за три години. В задачата се пита: с колко % спаднаха цените на имотите през периода 2009-2012? Повече от 17.5% нали? Надут ли е балона отново? Да! При негативен сценарии и население по малко с 500 000 души спрямо 2009, кой ще купува имоти, за да се задържи цената? А ако ще купува дали няма да изчака достигането на кризисните нива?

 • 4
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#1] от "Miguel Del Angel Sosa":

  "Например големи клиенти в сезонни бизнес сектори се третират по-строго само на база на влошени текущи показатели към края на годината, без никога да е имало проблеми с обслужването."

  Ето тук е част от отговора. Утежнените условия не са само при сценариите, но и при класификацията. Не искам да защитавам ПИБ, но положението не е толкова плачевно.

 • 5
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#3] от "Jones Doe":

  Банките с чужда собственост са на светлинни години от това местен жилищен балон да ги срути. Капиталовата адекватност е много висока, печалбите - устойчиви. Освен това икономическите кризи рядко са толкова остри, както тази през 2009 г. Такива кризи се случват по 3 пъти на век...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.